Dokument & lagar (26 träffar)

Interpellation 2014/15:503 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2014/15:503 TTIP:s betydelse för säkerhetspolitiken av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S För en tid sedan befann sig statsminister Stefan Löfven i USA. Bland de frågor som togs upp fanns även det viktiga handels- och investeringsavtalet mellan EU och USA TTIP som det förhandlats om under

Inlämnad: 2015-04-10 Besvarare: Statsminister Stefan Löfven (S)

Interpellation 2014/15:503 av Hans Wallmark (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2014/15:269 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2014/15:269 Säkerhetspolitiskt råd på Regeringskansliet av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S Statsminister Stefan Löfven höll den 14 november en presskonferens i samband med presentationen av Försvarsmaktens analys av underrättelseoperationen i Stockholms skärgård. Statsministern redogjorde

Inlämnad: 2015-02-05 Besvarare: Statsminister Stefan Löfven (S)

Interpellation 2014/15:269 av Hans Wallmark (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Säkerhetspolitiskt råd på Regeringskansliet

Skriftlig fråga 1998/99:845 av Hjortzberg-Nordlund, Hans (m)

Fråga 1998/99:845 av Hans Hjortzberg-Nordlund m till justitieministern om permission för intagna på fångvårdsanstalt den 11 augusti Den milda svenska kriminallagstiftningen tillåter brottslingar som straffas att föra ett mycket mer normalt liv än vad som är kutym i många andra länder. Hit kan man räkna besöksförmåner

Inlämnad: 1999-08-11 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:836 av Hjortzberg-Nordlund, Hans (m)

Fråga 1998/99:836 av Hans Hjortzberg-Nordlund m till justitieministern om skärpta straff för våldsbrott den 9 augusti Den här sommaren har medierna varit fulla av våldsskildringar polismorden, andra mord, grova rån etc.I den mån kriminaliteten har klarats upp har det påfallande ofta varit återfallsförbrytare. De har

Inlämnad: 1999-08-09 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:833 av Hjortzberg-Nordlund, Hans (m)

Fråga 1998/99:833 av Hans Hjortzberg-Nordlund m till justitieministern om sluten psykiatrisk vård den 5 augusti Vid domarna i ett flertal svåra brott den här sommaren liksom tidigare har brottslingarna dömts till sluten psykiatrisk vård. Detta är naturligtvis ett riktigt sätt att ta hand om psykiskt sjuka brottslingar.

Inlämnad: 1999-08-05 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:832 av Persson, Bertil (m)

Fråga 1998/99:832 av Bertil Persson m till justitieministern om uteblivna lagmanstillsättningar den 5 augusti De skånska lagmanstjänsterna i Ängelholm och Landskrona har inte återbesatts. Även på många andra håll har lagmanstjänsterna inte återbesatts då lagmännen gått i pension. Den parlamentariska domstolskommittén

Inlämnad: 1999-08-05 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:805 av Sidén, Anita (m)

Fråga 1998/99:805 av Anita Sidén m till justitieministern om informationen till offer för brott den 20 juli Enligt uppgift har antalet ansökningar till Brottsoffermyndigheten ökat med 25 under det första kvartalet 1999. Siffrorna tyder på att den förbättrade information som domstolarna ger till brottsoffren börjar

Inlämnad: 1999-07-20 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:778 av S Järrel, Henrik (m)

Fråga 1998/99:778 av Henrik S Järrel m till finansministern om s.k. ränteskruvning den 30 juni Nyligen avkunnade Stockholms tingsrätt en fällande dom avseende s.k. ränteskruvning, dvs. då bank eller annat finansbolag genom löpande aviseringar betingat sig intäkt av uppräknad låneränta som vida överstiger den räntenivå

Inlämnad: 1999-06-30 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:764 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1998/99:764 av Sten Tolgfors m till justitieministern om ungdomsbrottsligheten i Örebro den 24 juni Var femte fjortonåring i Örebro begick enligt tidningsuppgifter brott under 1998. Örebropolisens åtta ungdomsutredare redovisade 1 474 brott till åklagare under året. Normlöshet och avsaknad av moral, tillsammans

Inlämnad: 1999-06-24 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:742 av Ekendahl, Maud (m)

Fråga 1998/99:742 av Maud Ekendahl m till justitieministern om Schengensamarbetet den 15 juni Målsättningen är att Sverige hösten år 2000 fullt ut skall kunna delta i Schengensamarbetet. För att snarast komma i gång med förberedelserna med uppdatering av efterlysningsregister m.m. föreligger ett akut behov av resursförstärkningar

Inlämnad: 1999-06-15 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:721 av Andersson, Sten (m)

Fråga 1998/99:721 av Sten Andersson m till justitieministern om intagnas passhandlingar den 8 juni Enligt uppgift i medier är huvudregeln att fängelsedömda vid permission tillåts behålla sin passhandlingar. Många anser nog att det borde vara tvärtom och att fängelsedömda vid permissioner endast i undantagsfall tillåts

Inlämnad: 1999-06-08 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:713 av Skårman, Carl-Erik (m)

Fråga 1998/99:713 av Carl-Erik Skårman m till justitieministern om köavgifter för bostadsförmedling den 4 juni Flera kommuner överväger att avskaffa sina bostadsförmedlingar men har funderat på att kunna ha dem kvar om det går att göra verksamheten oberoende av skattefinansierat driftbidrag. Genom införande av en administrativ

Inlämnad: 1999-06-04 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:689 av Nyström, Elizabeth (m)

Fråga 1998/99:689 av Elizabeth Nyström m till justitieministern om polislöner Västra Götalands Polismyndighet bildades den 1 januari 1998, efter att Norra, Södra och Mellersta Älvsborgs polismyndigheter samt de f.d. polismyndigheterna i gamla Skaraborgs län slogs samman med Göteborg och Bohus län. De gamla polismyndigheterna

Inlämnad: 1999-06-02 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:652 av Jonsson, Göte (m)

Fråga 1998/99:652 av Göte Jonsson m till justitieministern om Domstolsverket den 25 maj Domstolsverket är sedan flera år lokaliserat till Jönköping. Verksamheten är där väl etablerad. Nu är Domstolsverket på väg att lokaliseringsmässigt splittras upp genom att viss verksamhet lokaliserats till Stockholm. Många frågar

Inlämnad: 1999-05-25 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:603 av Thalén Finné, Ewa (m)

Fråga 1998/99:603 av Ewa Thalén Finné m till justitieministern om ägarlägenheter den 5 maj Riksdagen har genom beslut gett regeringen i uppdrag att utarbeta ett fullständigt förslag till hur upplåtelseformen ägarlägenheter skall regleras. Detta för att öka mångfalden på den svenska bostadsmarknaden. Min fråga till ministern är: Har direktiv för uppdraget getts och har arbetet påbörjats

Inlämnad: 1999-05-05 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:506 av Fredrik Aurelius, Nils (m)

Fråga 1998/99:506 av Nils Fredrik Aurelius m till justitieministern om försöksverksamhet vid domstolsväsendet den 26 mars Enligt 11 kap. 1 tredje stycket regeringsformen skall det vid domstol finnas ordinarie domare, dvs. chefen för domstol skall vara en chefsdomare med fullmakt att utöva tjänsten helt och fullt. Det

Inlämnad: 1999-03-26 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:359 av Jonsson, Göte (m)

Fråga 1998/99:359 av Göte Jonsson m till justitieministern om skydd för polisen den 12 februari Frågan om vad poliser skall tåla under sin tjänsteutövning har åter aktualiserats genom en hovrättsdom. Under tjänsteutövning blev en polisman spottad i ansiktet och han gjorde anmälan med anledning av detta. Tingsrätten

Inlämnad: 1999-02-12 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:312 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1998/99:312 av Rolf Gunnarsson m till justitieministern om utnyttjande av polisens resurser den 3 februari I senaste numret av tidningen Svensk Polis berättas om hur posthanteringen hos polisen i Stockholm sköts efter det att många civilanställda avskedats inom polisen. Enligt artikeln krävs det 12 heltidsanställda

Inlämnad: 1999-02-03 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:294 av Anderberg, Christel (m)

Fråga 1998/99:294 av Christel Anderberg m till justitieministern om sexuellt ofredande den 28 januari Enligt 6 kap 7 brottsbalken kan bl.a. den dömas för sexuellt ofredande som genom någon form av otillbörlig påverkan förmår någon mellan 15 och 18 år att företa eller medverka i en handling med sexuell innebörd, om

Inlämnad: 1999-01-28 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:267 av Ekendahl, Maud (m)

Fråga 1998/99:267 av Maud Ekendahl m till justitieministern om psykiskt störda brottslingar den 20 januari Då och då händer det att brottslingar som lider av allvarlig psykisk störning överlämnas till rättspsykiatrisk vård i stället för att dömas till fängelse. Bara i ett fåtal fall är gärningsmannen så störd att han

Inlämnad: 1999-01-20 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Paginering