Dokument & lagar (17 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:1960 av Järrel, Henrik S (m)

den 28 juli Fråga 2005/06:1960 av Henrik S Järrel m till försvarsminister Leni Björklund s Skopande flygplan eller brandbombare för effektiv brandbekämpning Redan har ett antal skogs- och gräsbränder härjat runtom i landet denna sommar. Brister i beredskap och effektiva räddningsresurser innebär onödiga förluster

Inlämnad: 2006-07-28 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1691 av Järrel, Henrik S (m)

den 23 maj Fråga 2005/06:1691 av Henrik S Järrel m till försvarsminister Leni Björklund s Transport av militärfordon Sverige har som huvudland åtagit sig att till EU under tiden den 1 januari30 juni 2008 ställa en operativ styrka om 1 500 man till förfogande för internationella insatser i fredens tjänst. Svenska

Inlämnad: 2006-05-23 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:421 av S Järrel, Henrik (m)

den 23 november Fråga 2004/05:421 av Henrik S Järrel m till försvarsminister Leni Björklund om den helikopterbaserade sjöräddningen I försvarspropositionen förutsätts att det sjöoperativa helikopterförbandet på Berga flyttas till Ronneby/Karlskrona. Nordens mest omfattande passagerartrafik med färjor sker mellan Sverige,

Inlämnad: 2004-11-23 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:249 av S Järrel, Henrik (m)

den 29 oktober Fråga 2004/05:249 av Henrik S Järrel m till statsrådet Barbro Holmberg om regeringens dröjsmål med yttrande till EG-domstolen Ett, av många, exempel ur ett dagligt asylsökarperspektiv: Till Europadomstolen anmäldes i september i år ett ärende rörande fråga om utvisning eller splittring av en invandrarfamilj.

Inlämnad: 2004-10-29 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1433 av S Järrel, Henrik (m)

den 15 juli Fråga 2003/04:1433 av Henrik S Järrel m till utrikesminister Laila Freivalds om regeringsplanet Den svenske medborgaren Mehdi Ghezali, som sedan drygt två och ett halvt år hållits i fängsligt förvar utan närmare rättslig prövning på den amerikanska Guantánamo-basen på Kuba, släpptes nyligen som en fri man

Inlämnad: 2004-07-15 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2003/04:242 av Järrel, Henrik S (m)

den 11 november Fråga 2003/04:242 av Henrik S Järrel m till försvarsminister Leni Björklund om kompensationsåtaganden vid större civil-militära materielaffärer Handel och ömsesidigt utbyte av avancerad vetenskap och forskning är nödvändigt för att utveckla och befästa vår konkurrensförmåga, inte minst inom den spetsteknologiska

Inlämnad: 2003-11-11 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:685 av S Järrel, Henrik (m)

den 17 mars Fråga 2002/03:685 av Henrik S Järrel m till försvarsminister Leni Björklund om nätverksbaserat försvar Motköp har inte sällan stor betydelse även för forsknings- och utvecklingssamarbete inom olika områden, vilket för ett litet land som vårt är viktigt om vi ska ha en rimlig möjlighet att bevara, förädla

Inlämnad: 2003-03-17 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:684 av S Järrel, Henrik (m)

den 17 mars Fråga 2002/03:684 av Henrik S Järrel m till försvarsminister Leni Björklund om motköpspolicyn Motköp, så kallad offset, har en längre tid varit villkorsinslag vid större affärer på den civila sidan mellan företag i olika länder. Även när det gäller affärer med försvarsmateriel har offset som allt oftare

Inlämnad: 2003-03-17 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1307 av Järrel, Henrik S (m)

den 10 augusti Fråga 1999/2000:1307 av Henrik S Järrel m till justitieminister Laila Freivalds om översyn av den s.k. överflyttningslagen Fallet med den olovligt bortförda, sjuåriga flickan Kimberley Stark, som enligt beslut i svensk domstol ska skiljas från moder och syskon här i Sverige och ensam överlämnas till

Inlämnad: 2000-08-10 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1219 av Järrel, Henrik S (m)

den 17 juli Fråga 1999/2000:1219 av Henrik S Järrel m till justitieminister Laila Freivalds om polissituationen Justitieministern missar ogärna tillfället att påpeka att rättstrygghetsläget för allmänheten i stort sett är gott samt att polisens resurser är hyfsat goda och dess närvaro i princip garanterad. Dessa skrivbordssynpunkter

Inlämnad: 2000-07-18 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1215 av Järrel, Henrik S (m)

den 17 juli Fråga 1999/2000:1215 av Henrik S Järrel m till justitieminister Laila Freivalds om handlingsoffentligheten rörande EU-dokument Den svenska regeringen driver inte utan framgång kravet på ökad öppenhet och offentlighet kring EU:s organ och dess handlingar. Det torde för övrigt vara en alldeles avgörande nödvändighet

Inlämnad: 2000-07-17 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:908 av Järrel, Henrik S (m)

den 10 maj Fråga 1999/2000:908 av Henrik S Järrel m till justitieminister Laila Freivalds om finansiell leasing Såväl våren 1997 som 1998 och 2000 har riksdagen behandlat motioner om s.k. finansiell leasing och därvid bl.a. uppmärksammat problemet med s.k. ränteskruvning, en fråga som också 1994 års leasingutredning

Inlämnad: 2000-05-10 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:907 av Järrel, Henrik S (m)

den 9 maj Fråga 1999/2000:907 av Henrik S Järrel m till justitieminister Laila Freivalds om grupptalan Justitiedepartementet har under 1999 på nytt tagit upp frågan om införande av grupptalan. Justitiedepartementet arbetar för närvarande på ett nytt förslag baserat på det tidigare förslaget som ska presenteras i form

Inlämnad: 2000-05-10 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Interpellation 1999/2000:393 av Järrel, Henrik S (m)

den 28 april Interpellation 1999/2000:393 av Henrik S Järrel m till justitieminister Laila Freivalds om grupptalan Med tanke på den kritik som framfördes av flertalet remissinstanser efter det att 1995 års förslag presenterades, samt mot bakgrund av den debatt som följde, är det högst anmärkningsvärt att frågan nu

Inlämnad: 2000-04-28 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:873 av Järrel, Henrik S (m)

den 28 april Fråga 1999/2000:873 av Henrik S Järrel m till justitieminister Laila Freivalds om förmånsrätter Förmånsrättskommittén presenterade som bekant ett förslag till en paketlösning angående förmånsrätter. I samband med remissbehandlingen ändrade bl.a. Industriförbundet och Bankföreningen sina uppfattningar.

Inlämnad: 2000-04-28 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:110 av Järrel, Henrik S (m)

den 26 oktober Fråga 1999/2000:110 av Henrik S Järrel m till justitieminister Laila Freivalds om Patentverkets information om dataprogram Hela mjukvaruprogram har tidigare inte varit patenterbara, vilket torde vara det främsta skälet till att Patentverket PRV inte förfogar över tillräcklig information i sina databaser

Inlämnad: 1999-10-26 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:778 av S Järrel, Henrik (m)

Fråga 1998/99:778 av Henrik S Järrel m till finansministern om s.k. ränteskruvning den 30 juni Nyligen avkunnade Stockholms tingsrätt en fällande dom avseende s.k. ränteskruvning, dvs. då bank eller annat finansbolag genom löpande aviseringar betingat sig intäkt av uppräknad låneränta som vida överstiger den räntenivå

Inlämnad: 1999-06-30 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)