Dokument & lagar (3 träffar)

Interpellation 2005/06:245 av Löfgren, Ulla (m)

den 9 februari Interpellation 2005/06:245 av Ulla Löfgren m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Statens ansvar vid översvämningskatastrofer De senaste åren har vi kunnat se hur översvämningar blivit allt vanligare. Såväl i Sverige som i utlandet har floder stigit över sina bräddar. Människor har fått sina

Inlämnad: 2006-02-09 Besvarare: Leni Björklund (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Statens ansvar vid översvämningskatastrofer

Skriftlig fråga 2004/05:546 av Löfgren, Ulla (m)

den 8 december Fråga 2004/05:546 av Ulla Löfgren m till försvarsminister Leni Björklund om behov av nya byggnader Fortifikationsverket anger i sitt senaste informationsblad att de under de närmaste fyra åren ska investera drygt 4,5 miljarder kronor i ny- och ombyggnader. Planeringen bygger på att den liggande försvarspropositionen

Inlämnad: 2004-12-08 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:384 av Löfgren, Ulla (m)

den 18 november Fråga 2004/05:384 av Ulla Löfgren m till försvarsminister Leni Björklund om befälsutbildningen När ÖB presenterade det kommande försvarsbeslutet för befälseleverna vid Kvarn lovade han att de skulle få jobb efter avslutad utbildning. Så blir nu inte fallet och eleverna känner sig med rätta svikna. I

Inlämnad: 2004-11-18 Besvarare: Leni Björklund (S)