Dokument & lagar (139 träffar)

Skriftlig fråga 2017/18:1037 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2017/18:1037 Informationshanteringen i Regeringskansliet av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S Under sommaren 2017 meddelade statsministern att han initierat en noggrann genomlysning av informationshanteringen inom Regeringskansliet i samband med it-skandalen på Transportstyrelsen. Det arbetet skulle

Inlämnad: 2018-03-15 Svarsdatum: 2018-03-28 Besvarare: Statsminister Stefan Löfven (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1037 av Hans Wallmark (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:517 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2017/18:517 Genomlysning av informationshanteringen inom Regeringskansliet av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S Som en konsekvens av den mediala uppmärksamheten under juli kring Transportstyrelsen och dess säkerhetshaveri meddelade statsministern i ett skriftligt uttalande den 3 augusti 2017 att

Inlämnad: 2017-12-18 Svarsdatum: 2018-01-10 Besvarare: Statsminister Stefan Löfven (S)

Skriftlig fråga 2017/18:517 av Hans Wallmark (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1767 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2016/17:1767 Information om Transportstyrelsen av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S Det finns många frågor kring det säkerhetshaveri som Transportsstyrelsens lagbrott har skapat. En del av dessa handlar om när och hur regeringen axlade sitt ansvar. Det är meningsfullt att försöka förstå men också

Inlämnad: 2017-07-31 Besvarare: Statsminister Stefan Löfven (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1767 av Hans Wallmark (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1354 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2015/16:1354 Entreprenöriellt lärande och Snilleblixtarna av Betty Malmberg M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Vikten av att tidigt uppmuntra barns och ungas kreativitet och deras intresse för miljö och teknik är av stor betydelse för samhället. Om detta är de allra flesta överens. Det var också ett skäl

Inlämnad: 2016-06-15 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1354 av Betty Malmberg (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1269 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2015/16:1269 Skolverket och betygsättning av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP När endast några veckor av terminen återstår har Skolverket kommit med nya besked om hur betygsskalan ska tolkas. Framför allt handlar det om att betygsstegen B och D ska kunna användas mer frekvent

Inlämnad: 2016-05-24 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1269 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2015/16:663 av Eva Lohman (M)

Interpellation 2015/16:663 Statsbidrag till studieförbund av Eva Lohman M till Statsrådet Aida Hadzialic S Folkbildningsrådets styrelse beslutade i december 2015 om ett nytt system för fördelning av statsbidrag till studieförbund. De viktigaste förändringarna som man lyfter fram handlar bland annat om tydligare koppling

Inlämnad: 2016-05-18 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Interpellation 2015/16:663 av Eva Lohman (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1152 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2015/16:1152 Naturbruksprogrammen av Betty Malmberg M till Statsrådet Aida Hadzialic S Naturbruksprogrammen har precis varit föremål för översyn av Skolverket. Det är inte första gången, och det måste anses förödande för utbildningsverksamheten att oupphörligt ifrågasättas och förändras. Nyligen har Skolverket backat

Inlämnad: 2016-04-26 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1152 av Betty Malmberg (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1126 av Gunilla Nordgren (M)

Fråga 2015/16:1126 Trygghet för alla elever av Gunilla Nordgren M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Den 18 april rapporterade olika medier om att gymnasieelever som läser international baccalaureate, det så kallade IB-programmet, skulle sakna rättsligt skydd till exempel vad gäller kränkande behandling. Skolinspektionen

Inlämnad: 2016-04-18 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1126 av Gunilla Nordgren (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1115 av Ida Drougge (M)

Fråga 2015/16:1115 Statsbidrag för läxhjälp av Ida Drougge M till Statsrådet Aida Hadzialic S I mars fattade regeringen beslutet att öka statsbidraget till ideella organisationer som arbetar med läxhjälp, från 4 miljoner till 8 miljoner kronor. Den 5 april, mitt i verksamhetsåret, ändrade dock regeringen spelreglerna

Inlämnad: 2016-04-14 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1115 av Ida Drougge (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1114 av Ida Drougge (M)

Fråga 2015/16:1114 Val av gymnasieprogram av Ida Drougge M till Statsrådet Aida Hadzialic S Alltför många elever ångrar i dag sitt programval på gymnasiet och högskolan. Obligatorisk praktik i högstadiet skulle kunna ändra på detta. Att få praktisera på ett gymnasieprogram kan ge elever en bättre bild av hur programmet

Inlämnad: 2016-04-14 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1114 av Ida Drougge (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1111 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2015/16:1111 Naturbruksgymnasisters förutsättningar av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Statsrådet Aida Hadzialic S Naturbruksgymnasierna ger landsbygdens ungdomar en reell möjlighet att förbereda sig för akademiska studier. Skolorna erbjuder en miljö och en småskalighet där ungdomar som kommer från mindre orter

Inlämnad: 2016-04-14 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1111 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1088 av Ida Drougge (M)

Fråga 2015/16:1088 Sfi-lärare av Ida Drougge M till Statsrådet Aida Hadzialic S Antalet personer som behöver lära sig svenska både inom sfi och på ankomstboenden ökar nu snabbt. Bara de senaste tio åren har antalet som behöver sfi fördubblats. För att Sverige på riktigt ska vara ett öppet land behöver de som kommer hit

Inlämnad: 2016-04-11 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1088 av Ida Drougge (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:479 av Erik Bengtzboe (M)

Fråga 2015/16:479 Lärlingsutbildning på lika villkor av Erik Bengtzboe M till Statsrådet Aida Hadzialic S Framtidens arbetsmarknad ställer krav på flexibilitet och omställning. Det medför i sin tur höga förväntningar på ett utbildningssystem som klarar av att möta alla individers intressen och förmågor och samtidigt se

Inlämnad: 2015-12-10 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Skriftlig fråga 2015/16:479 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:406 av Marta Obminska (M)

Fråga 2015/16:406 Svenska för invandrare tidigt för fler av Marta Obminska M till Statsrådet Aida Hadzialic S Förra året läste 124 750 människor svenska för invandrare sfiAntalet elever har fördubblats sedan år 2006. Sverige har tagit emot rekordmånga asylsökande under den senaste tiden. Bristande språkkunskaper är en

Inlämnad: 2015-12-02 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Skriftlig fråga 2015/16:406 av Marta Obminska (M) (pdf, 67 kB)

Interpellation 2015/16:233 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2015/16:233 Arbetsmarknaden för unga på orter med få arbetsgivare av Lotta Finstorp M till Statsrådet Aida Hadzialic S Tidig kontakt mellan skola och näringsliv är extra viktigt på orter med få arbetsgivare. Att minska avståndet mellan utbildning och arbete är därmed särskilt angeläget i Sveriges bruksorter.

Inlämnad: 2015-12-01 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Interpellation 2015/16:233 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetsmarknaden för unga på orter med få arbetsgivare

Skriftlig fråga 2015/16:376 av Hans Rothenberg (M)

Fråga 2015/16:376 Ökade incitament för att stimulera till snabbare avklarade studier av Hans Rothenberg M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Sverige har ett i många stycken väl fungerande studiestödssystem. Studielånssystemet är såväl för den enskilde studenten som för samhället ett långsiktigt ömsesidigt åtagande.

Inlämnad: 2015-11-25 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Skriftlig fråga 2015/16:376 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:320 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2015/16:320 CSN-lån till körkort av Boriana Åberg M till Statsrådet Aida Hadzialic S I valrörelsen lovade statsministern att unga skulle få ökade möjligheter att ta körkort, och Socialdemokraterna ville göra det möjligt för ungdomar med godkända avgångsbetyg från gymnasieskolan att ta CSN-lån på upp till 25 000

Inlämnad: 2015-11-12 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Skriftlig fråga 2015/16:320 av Boriana Åberg (M) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2015/16:149 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2015/16:149 Bristen på sfi-lärare av Lotta Finstorp M till Statsrådet Aida Hadzialic S En nyckel till lyckad integration är förmågan att lära sig språket i det land man kommer till. Vägen in i det svenska språket heter för nästan alla som invandrat svenska för invandrare, sfi, en utbildning som länge har

Inlämnad: 2015-11-05 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Interpellation 2015/16:149 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bristen på sfi-lärare

Interpellation 2015/16:148 av Jenny Petersson (M)

Interpellation 2015/16:148 Kvaliteten inom sfi-undervisningen av Jenny Petersson M till Statsrådet Aida Hadzialic S Sfi är obligatoriskt för alla som kommer som flyktingar och en förutsättning för att få etableringsersättning. Regeringen har nu föreslagit ett antal åtgärder för att flyktingar snabbare ska få undervisning

Inlämnad: 2015-11-05 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Interpellation 2015/16:148 av Jenny Petersson (M) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kvaliteten inom sfi-undervisningen

Interpellation 2015/16:110 av Michael Svensson (M)

Interpellation 2015/16:110 Kompetensen och arbetsmiljön för studie-och yrkesvägledare av Michael Svensson M till Statsrådet Aida Hadzialic S I dag finns det stora problem inom ramen för studie- och yrkesvägledningen i skolan vilket medför att elever inte får den hjälp och vägledning som de har rätt till. Många studie-

Inlämnad: 2015-10-28 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Interpellation 2015/16:110 av Michael Svensson (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kompetensen och arbetsmiljön för studie-och yrkesvägledare