Dokument & lagar (1 062 träffar)

Skriftlig fråga 2018/19:573 av Anders Åkesson (C)

Fråga 2018/19:573 De transportpolitiska målen av Anders Åkesson C till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S I de transportpolitiska målen slås fast att transportsektorn ska bidra till att uppnå miljökvalitetsmålen. Trots detta har medvetna förändringar genomförts av Transportstyrelsen av det regelverk som styr kontrollbesiktningen

Inlämnad: 2019-04-24 Svarsdatum: 2019-05-08 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:573 av Anders Åkesson (C) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:565 av Anders Åkesson (C)

Fråga 2018/19:565 Stöd till enskilda flygplatser av Anders Åkesson C till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Inrikesflyget fyller en viktig roll i transportsystemet genom att tillgodose behovet av långväga resor, såväl inrikes som utrikes. I många delar av landet gör flyget det möjligt att bo, leva och driva företag.

Inlämnad: 2019-04-17 Svarsdatum: 2019-05-02 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:565 av Anders Åkesson (C) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:560 av Lars Beckman (M)

Fråga 2018/19:560 Fusk vid förarprov av Lars Beckman M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Det är självklart av stor vikt att den som genomgår en körkortsutbildning, oavsett om det sker via en trafikskola eller via privat inlärning, har de kunskaper som krävs för att erhålla ett körkort. Om det kommer ut trafikanter

Inlämnad: 2019-04-17 Svarsdatum: 2019-05-02 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:560 av Lars Beckman (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:551 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Fråga 2018/19:551 Färöiska och grönländska körkort i Sverige av Kjell-Arne Ottosson KD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Vid Nordiska rådets temasession i Köpenhamn den 89 april sammanträdde rådets gränshindergrupp. Den består av parlamentariker från alla länder, partigrupper och utskott i Nordiska rådet. Gruppens

Inlämnad: 2019-04-16 Svarsdatum: 2019-05-02 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:551 av Kjell-Arne Ottosson (KD) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:541 av Anders Åkesson (C)

Fråga 2018/19:541 Fartygsolyckor av Anders Åkesson C till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S I händelse av en sjöolycka är det av yttersta vikt att alla inblandade parter, organisationer och befattningshavare är helt klara över sitt eget och varandras ansvar, behörighet och befogenhet. En otydlig befäls- och samverkansordning

Inlämnad: 2019-04-12 Svarsdatum: 2019-04-24 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:541 av Anders Åkesson (C) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:539 av Lotta Finstorp (M)

Fråga 2018/19:539 Sommartid av Lotta Finstorp M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S I slutet av mars i år röstade en majoritet i EU-parlamentet ja till att slopa tidsomställningen mellan vinter och sommar från år 2021. Beslutet ska utgöra underlag i EU:s ministerråd, där det avgörs hur den slutgiltiga lagstiftningen

Inlämnad: 2019-04-12 Svarsdatum: 2019-04-24 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:539 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 84 kB)

Interpellation 2018/19:181 av Kjell Jansson (M)

Interpellation 2018/19:181 Östlig förbindelse av Kjell Jansson M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Stockholm är fortsatt tillväxtmotorn i Sverige som ser till att skattemedel rullar in till staten. Staden är säte för huvudkontor i Norden, och det är en plats vi måste värna om för att inte tappa i konkurrensvillkor

Inlämnad: 2019-04-09 Svarsdatum: 2019-04-30 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2018/19:181 av Kjell Jansson (M) (pdf, 87 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Östlig förbindelse

Interpellation 2018/19:178 av Jessika Roswall (M)

Interpellation 2018/19:178 Illegala körskolor av Jessika Roswall M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S En majoritet i riksdagens trafikutskott har riktat ett tillkännagivande till regeringen att det måste bli ett slut på de illegala körskolorna. Illegala körskolor är i dag ett stort problem som försämrar trafiksäkerheten

Inlämnad: 2019-04-08 Svarsdatum: 2019-04-30 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2018/19:178 av Jessika Roswall (M) (pdf, 74 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Illegala körskolor

Interpellation 2018/19:177 av Anders Hansson (M)

Interpellation 2018/19:177 Farledsavgifter av Anders Hansson M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S I riksdagens beslutade klimatmål för transportsektorn ska växthusutsläppen minska med 70 procent senast 2030 jämfört med 2010, vilket är ett ambitiöst och bra mål, och här finns det ledig kapacitet hos sjöfarten att

Inlämnad: 2019-04-08 Svarsdatum: 2019-04-30 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2018/19:177 av Anders Hansson (M) (pdf, 85 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Farledsavgifter

Interpellation 2018/19:176 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2018/19:176 Alkobommar av Sten Bergheden M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Moderaterna var drivande i att riksdagen 2015 riktade ett tillkännagivande om att med skyndsamhet se över hur ett införande av alkobommar i gränshamnarna kan genomföras. Under 2017 beslutade regeringen att nykterhetskontroller,

Inlämnad: 2019-04-08 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2018/19:176 av Sten Bergheden (M) (pdf, 74 kB)

Interpellation 2018/19:175 av Åsa Coenraads (M)

Interpellation 2018/19:175 Ekonomisk kompensation till flyget av Åsa Coenraads M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Den 1 april 2018 trädde den rödgröna regeringens flygskatt i kraft. Flygskattens egentliga klimatnytta är starkt ifrågasatt, då den fullständigt saknar miljöstyrande effekt och ett gammalt, omodernt

Inlämnad: 2019-04-08 Svarsdatum: 2019-04-30 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2018/19:175 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 87 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ekonomisk kompensation till flyget

Interpellation 2018/19:174 av Anders Hansson (M)

Interpellation 2018/19:174 Upphandling av nattåg av Anders Hansson M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Regeringen har aviserat att den ska satsa 50 miljoner kronor under 2019 på nattåg till övriga Europa. I dag finns det dock endast en tågförbindelse till kontinenten. Det är det privata företaget Snälltåget som

Inlämnad: 2019-04-08 Svarsdatum: 2019-04-30 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2018/19:174 av Anders Hansson (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Upphandling av nattåg

Skriftlig fråga 2018/19:512 av Jessika Roswall (M)

Fråga 2018/19:512 Arlandarådets framtid av Jessika Roswall M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Arlandarådet upprättades av regeringen i maj 2017. Rådet har till syfte att bidra till regeringens arbete med att långsiktigt utveckla Arlanda flygplats. En av rådets ledamöter har tidigare varit den förra miljöministern

Inlämnad: 2019-04-08 Svarsdatum: 2019-04-17 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:512 av Jessika Roswall (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:501 av Lars Beckman (M)

Fråga 2018/19:501 Vägnätet i Norrland av Lars Beckman M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Konsumentorganisationen Motormännen har granskat kvaliteten på Sveriges vägar under 2018 och konstaterat att 19 av de 20 sämsta vägarna finns i Norrland. Vägkvalitetsrapporten har gjorts av organisationens vägombud. Vi har

Inlämnad: 2019-04-04 Svarsdatum: 2019-04-17 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:501 av Lars Beckman (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:481 av Edward Riedl (M)

Fråga 2018/19:481 Kompensation till flygplatser i Norrland vid införd flygskatt av Edward Riedl M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Regeringen införde förra mandatperioden en nationell flygskatt som nu togs bort i M-KD-budgeten. Som ett försök att mildra de ekonomiska konsekvenserna för flygplatser i Norrland

Inlämnad: 2019-04-03 Svarsdatum: 2019-04-17 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:481 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:480 av Edward Riedl (M)

Fråga 2018/19:480 Flygskatten och driftsstöd till flygplatser i Norrland av Edward Riedl M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Regeringen införde förra mandatperioden en nationell flygskatt som nu togs bort i M-KD-budgeten. Som ett försök att mildra de ekonomiska konsekvenserna för flygplatser i Norrland avsattes

Inlämnad: 2019-04-03 Svarsdatum: 2019-04-17 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:480 av Edward Riedl (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:477 av Jessika Roswall (M)

Fråga 2018/19:477 Utbyggnad av Arlanda av Jessika Roswall M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Den 25 april publicerade TT att regeringen är enig om Arlanda, om att kapaciteten behöver byggas ut för att klara en ökad trafik. Detta i linje med det som står i regeringens flygstrategi: Arlanda flygplats har en viktig

Inlämnad: 2019-04-03 Svarsdatum: 2019-04-10 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:477 av Jessika Roswall (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:476 av Jessica Rosencrantz (M)

Fråga 2018/19:476 Flygets klimatpåverkan av Jessica Rosencrantz M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP I TT den 25 mars kunde vi läsa följande: S och MP är överens om att Arlanda kan behöva byggas ut för att klara ökad trafikdetta i linje med regeringens flygstrategi. I flygstrategin står också att flyget

Inlämnad: 2019-04-03 Svarsdatum: 2019-04-10 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:476 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:455 av Jessica Thunander (V)

Fråga 2018/19:455 Ratificering av Hongkongkonventionen av Jessica Thunander V till Statsrådet Tomas Eneroth S IMO-konventionen för säker och miljömässig återvinning av fartyg, den så kallade Hongkongkonventionen, reglerar hur ansvarsfull fartygsåtervinning ska gå till och behandlar dessutom arbets- och miljöfrågor. Konventionen

Inlämnad: 2019-03-27 Svarsdatum: 2019-04-03 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:455 av Jessica Thunander (V) (pdf, 88 kB)

Interpellation 2018/19:156 av Jessika Roswall (M)

Interpellation 2018/19:156 Förbifart Stockholm av Jessika Roswall M till Statsrådet Tomas Eneroth S Förbifart Stockholm är ett infrastrukturprojekt av stor vikt för hela landet. Vägprojektet kommer att avlasta Essingeleden som i dag är hårt trafikerad och bidra till att öka tillgängligheten och förkorta restiderna i hela

Inlämnad: 2019-03-25 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2018/19:156 av Jessika Roswall (M) (pdf, 89 kB)