Dokument & lagar (28 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:1317 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 10 juni Fråga 2007/08:1317 Tjänstehundar och privata uppfödare av Marietta de Pourbaix-Lundin m till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Jag har tidigare frågat om regeringen kommer att lägga fram något förslag med anledning av tjänstehundsutredningen Hundgöra hundar som gör nytta som kom 2005. Svaret att

Inlämnad: 2008-06-10 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Interpellation 2005/06:406 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 16 maj Interpellation 2005/06:406 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till försvarsminister Leni Björklund s Färre kvinnor inom försvaret Både den socialdemokratiska regeringen och en enig riksdag är överens om att det behövs fler kvinnor inom Försvarsmakten. Försvarsbeslutet i december 2004 innebar stora neddragningar

Inlämnad: 2006-05-16 Besvarare: Leni Björklund (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Färre kvinnor inom försvaret

Skriftlig fråga 2005/06:23 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 19 september Fråga 2005/06:23 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till försvarsminister Leni Björklund s Flytt av marin verksamhet från Muskö-Berga till Karlskrona Vänsterkartellens försvarsbeslut den 13 december förra året innebär bland annat att stora delar av marinens verksamhet på Berga och Muskö, Haninge

Inlämnad: 2005-09-20 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2004/05:590 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 11 maj Interpellation 2004/05:590 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Lena Sommestad om Sverige och valjakt Sverige har tidigare arbetat för att skydda valar mot utrotning. Valarna är i dag trots IWC:s förvaltningsplan, utrotningshotade. Vid Internationella valfångstkommissionens sammanträde i Cambridge

Inlämnad: 2005-05-13 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:782 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 25 januari Fråga 2004/05:782 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till försvarsminister Leni Björklund om försvarsnedläggningarna i Stockholmsregionen Nu klarnar bilden av vilken kompensation och vilka särskilda insatser de orter ute i landet som drabbas av vänsterkartellens försvarsneddragningar får. Det talas bland

Inlämnad: 2005-01-25 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2004/05:144 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 16 november Interpellation 2004/05:144 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till försvarsminister Leni Björklund om försvaret, kvinnor och jämställdhet Den socialdemokratiska regeringens förslag angående det framtida försvaret innebär att ÖB tvingas säga upp ca 1 000 officerare. Vi vet alla att detta i första hand

Inlämnad: 2004-11-16 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2004/05:76 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 26 oktober Interpellation 2004/05:76 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till miljöminister Lena Sommestad om fortsatt kalkbrytning på Gotland På File Hajdar, vid Slite på Gotland, bryts kalk som används för att framställa cement. Regeringen beslutade i augusti i år att avsätta 55 hektar av Cementas mark till ett

Inlämnad: 2004-10-26 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1374 av de Pourbaix -Lundin, Marietta (m)

den 23 juni Fråga 2003/04:1374 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till miljöminister Lena Sommestad om kemikaliedirektivet och djurförsök EU:s nya kemikaliedirektiv innebär, om det godkänns, bland annat en kraftig ökning av antalet djurförsök. Direktivet går ut på att öka kontrollen av de ca 30 000 olika kemikalier som

Inlämnad: 2004-06-23 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1306 av de Pourbaix Lundin, Marietta (m)

den 4 juni Fråga 2003/04:1306 av Marietta de Pourbaix Lundin m till försvarsminister Leni Björklund om räddningshelikoptrarna på Berga och i Stockholms skärgård Redan till hösten finns det stor risk att stora delar av Östersjön, Stockholms skärgård och Mälardalen står utan räddningshelikoptrar. Det kommer inte att

Inlämnad: 2004-06-04 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1186 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 11 maj Fråga 2003/04:1186 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till försvarsminister Leni Björklund om jämställdhet, kvinnor och försvaret På frågestunden den 29 april frågade jag jämställdhetsminister Mona Sahlin vad regeringen tänker göra för att regeringens tal om fler kvinnor i försvaret inte bara ska bli vackra

Inlämnad: 2004-05-11 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:938 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 18 mars Fråga 2003/04:938 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till försvarsminister Leni Björklund om Tullverket och Gotsam Tullverkets generaldirektör anhåller den 23 februari 2004 om att få bli befriad från regeringens uppdrag beträffande Gotsam. Detta är enligt min uppfattning fullt begripligt, eftersom det kommer

Inlämnad: 2004-03-18 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:873 av de Pourbaix-Lundin , Marietta (m)

den 9 mars Fråga 2003/04:873 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till försvarsminister Leni Björklund om Gotland, tullen och Gotsam Gotsam är ett samverkansprojekt mellan myndigheter för att ge möjligheter att samordna och samnyttja befintliga resurser på Gotland. I denna försöksverksamhet ingår polisen och Tullverket,

Inlämnad: 2004-03-09 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:553 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 13 januari Fråga 2003/04:553 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till miljöminister Lena Sommestad om tillåtlighetsprövning av väg 73 Väg 73, Nynäsvägen, är en av de mest olycksdrabbade vägarna i Sverige. Det behövs därför en fyrfältsväg med planskilda korsningar på sträckan ÄlgvikenFors. Miljödepartementet har snart

Inlämnad: 2004-01-13 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:486 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 16 december Fråga 2003/04:486 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till försvarsminister Leni Björklund om larm för döva Räddningsverket har ansvar för att allmänheten nås av information i samband med kritiska händelser i samhället. Det är viktigt att även döva och hörselskadade kan nås av viktigt meddelandeTotalförvarets

Inlämnad: 2003-12-16 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:297 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 19 november Fråga 2003/04:297 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Pär Nuder om samverkan på Gotland Gotsam Gotsam är ett samverkansprojekt mellan bland annat tullen, Kustbevakningen, försvaret, polisen och Sjöfartsverket. Avsikten med denna försöksverksamhet för samverkan mellan myndigheter, som skulle

Inlämnad: 2003-11-19 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2003/04:111 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 14 november Interpellation 2003/04:111 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till miljöminister Lena Sommestad om buller, miljöbalken och byggandet i Stockholm Gällande lagar, till exempel miljöbalken, gör ingen skillnad på om hus byggs på landet eller i en storstad. Samma krav på till exempel bullernivåer gäller. Var

Inlämnad: 2003-11-14 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:39 av de Pourbaix Lundin, Marietta (m)

den 29 september Fråga 2003/04:39 av Marietta de Pourbaix Lundin m till statsminister Göran Persson om kampanjen Väg 73 NU Kampanjorganisationen Väg 73 NU skrev till miljöminister Lena Sommestad i början av mars i år. Dess fråga till miljöministern var vilken tids- och arbetsplan som finns för att bereda frågan om tillåtlighetsprövning

Inlämnad: 2003-09-29 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:38 av de Pourbaix Lundin, Marietta (m)

den 29 september Fråga 2003/04:38 av Marietta de Pourbaix Lundin m till miljöminister Lena Sommestad om utbyggnad av väg 73 Utbyggnaden av väg 73, Nynäsvägen, på sträckan ForsÄlgviken totalt 22 kilometer är högaktuell. Finansminister Bosse Ringholm skriver i en debattartikel på DN Debatt den 22 september: Bland annat

Inlämnad: 2003-09-29 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1299 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 12 augusti Fråga 2002/03:1299 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till miljöminister Lena Sommestad om Islands valfångst Det är nu klart att Island återupptar valfångsten under förespegling av att det sker i vetenskapligt syfte. Tydligen har vare sig den svenska regeringens eller miljöministerns eventuella försök

Inlämnad: 2003-08-12 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1298 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 12 augusti Fråga 2002/03:1298 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till miljöminister Lena Sommestad om väg 73 Tyvärr har ännu en dödsolycka inträffat på väg 73, Nynäsvägen. I förra veckan förolyckades två små barn och flera, både vuxna och barn, skadades svårt när en lastbil kom in på mötande körbana. Det behövs en

Inlämnad: 2003-08-12 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Paginering