Dokument & lagar (326 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:2172 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 6 september Fråga 2004/05:2172 av Ingegerd Saarinen mp till statsrådet Lena Sommestad om maneter och kärnsäkerhet Den 29 juni snabbstoppades Oskarshamn 1 av maneter som täppte till kylvattnet. Detta problem är belagt åtminstone sedan provdriften av Ringhals 2 i juni 1974. Ett snabbstopp sliter på reaktorn och ökar

Inlämnad: 2005-09-06 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2160 av Holm, Ulf (mp)

den 2 september Fråga 2004/05:2160 av Ulf Holm mp till försvarsminister Leni Björklund om Neuronprojektet Regeringen har planer på att stödja Saabs projekt att bygga ett förarlöst och radarskyddat flygplan, Neuron, med 750 miljoner. I detta projekt ingår ett flertal företag från flera länder. Den största samarbetspartnern,

Inlämnad: 2005-09-02 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2157 av Beijer , Lennart (v)

den 1 september Fråga 2004/05:2157 av Lennart Beijer v till statsrådet Lena Sommestad om ansvarsfrågan för icke-joniserande strålning Elöverkänsliga medborgare får en allt tuffare situation i samhället. Monteringen av 3 G-master pågår och det blir allt svårare för elöverkänsliga personer att hitta en fristad. Likaså

Inlämnad: 2005-09-02 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2155 av Widman, Allan (fp)

den 1 september Fråga 2004/05:2155 av Allan Widman fp till försvarsminister Leni Björklund om icke-spridningsavtalet Sverige har bland annat genom uttalanden av regeringen verkat mot spridning och för nedrustning av massförstörelsevapen. Icke-spridningsavtalet NPT innehåller skyldigheter också för de erkända kärnvapenmakterna

Inlämnad: 2005-09-01 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2123 av Darell, Linnéa (fp)

den 24 augusti Fråga 2004/05:2123 av Linnéa Darell fp till statsrådet Ibrahim Baylan om skolgång för gömda flyktingbarn Enligt uppgift från Rädda Barnen har antalet gömda flyktingbarn ökat dramatiskt. År 2000 sökte polisen 253 barn som levde gömda efter avvisningsbeslut förra året var det 1 523 barn och i dag är det

Inlämnad: 2005-08-24 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2119 av Widman, Allan (fp)

den 22 augusti Fråga 2004/05:2119 av Allan Widman fp till försvarsminister Leni Björklund om anmälningsplikt inom Försvarsmakten Fortfarande är övergrepp och trakasserier av värnpliktiga, kvinnor och sexuella minoriteter vanliga inom Försvarsmakten. Det framstår som uppenbart att många av de ärenden som handläggs inom

Inlämnad: 2005-08-22 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2101 av Domeij, Åsa (mp)

den 15 augusti Fråga 2004/05:2101 av Åsa Domeij mp till statsrådet Lena Sommestad om alternativ till användning av Roundup Banverket använder ungefär 1 000 kilo Roundup per år för att bespruta vallar och gårdar. Många studier visar på problem med Roundup, och spår av dess verksamma ämne glyfosat eller nedbrytningsprodukter

Inlämnad: 2005-08-15 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2091 av Tolgfors, Sten (m)

den 9 augusti Fråga 2004/05:2091 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ibrahim Baylan om skolans stöd till barn med dyslexi Trots att forskningen visar att det finns effektiva metoder för att hjälpa de tusentals barn som lider av dyslexi får många elever ändå inte hjälp. De barn med dyslexi, som inte får erforderligt

Inlämnad: 2005-08-09 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2067 av Danielsson, Peter (m)

den 26 juli Fråga 2004/05:2067 av Peter Danielsson m till statsrådet Lena Sommestad om fortsatt kommunalt monopol på miljöfarligt avfall Den 25 november 2004 ställde jag frågan till statsrådet huruvida regeringen avser att återkomma till riksdagen med förslag om att avskaffa kommunernas ensamrätt till hanteringen av

Inlämnad: 2005-07-26 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2058 av Aurelius, Nils Fredrik (m)

den 22 juli Fråga 2004/05:2058 av Nils Fredrik Aurelius m till statsrådet Lena Sommestad om algblomningen Den så kallade algblomningen som drabbar Östersjön innebär stort men för alla badande. Dels att vattnet inte går att bada i, men dels också oron för att barn eller husdjur ska ta skada av det förorenade vattnet.

Inlämnad: 2005-07-22 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2039 av Nordlund, Harald (fp)

den 15 juli Fråga 2004/05:2039 av Harald Nordlund fp till statsrådet Lena Sommestad om att avfallsförbränningen strider mot miljömålen Jag fick på tidigare ställd fråga om sopförbränning ett svar som ingav visst hopp om att förbränning ska komma att likställas med deponering i skattehänseende. I förslag till nytt delmål

Inlämnad: 2005-07-15 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2035 av Lundström, Nina (fp)

den 13 juli Fråga 2004/05:2035 av Nina Lundström fp till statsrådet Lena Sommestad om att Östersjön behöver en räddningsplan Vik efter vik med fina sandstränder som brukar vara fyllda med badande sommarfirande skärgårdsbor och turister står öde i Stockholms södra skärgård. En gulbrun stinkande sörja täcker vikarna

Inlämnad: 2005-07-13 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2023 av Lantz, Kenneth (kd)

den 11 juli Fråga 2004/05:2023 av Kenneth Lantz kd till statsrådet Lena Sommestad om remisskritiken mot bensinstationslagen Den 14 juni beslutade regeringen att överlämna en lagrådsremiss om lag för bensinstationer att tillhandahålla förnybara bränslen. Lagförslaget i lagrådsremissen är i stort sett identiskt med ett

Inlämnad: 2005-07-11 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2007 av Nylander, Christer (fp)

den 7 juli Fråga 2004/05:2007 av Christer Nylander fp till statsrådet Ibrahim Baylan om kommunernas ansvar för skolbiblioteken Skolbibliotekets pedagogiska roll i skolan blir alltmer betydelsefull.Så svarade skolministern på en skriftlig fråga från undertecknad i maj detta år. Nu visar en ny undersökning från Biblioteksföreningen

Inlämnad: 2005-07-07 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1998 av Olovsson, Fredrik (s)

den 5 juli Fråga 2004/05:1998 av Fredrik Olovsson s till statsrådet Lena Sommestad om ny nationalpark Nationalparker ska enligt lag vara representativa landskapstyper som bevaras i naturligt tillstånd men kan också utgöras av natursköna unika miljöer som kan ge starka naturupplevelser. Ett område som fyller dessa krav

Inlämnad: 2005-07-05 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1995 av Andersson, Yvonne (kd)

den 5 juli Fråga 2004/05:1995 av Yvonne Andersson kd till försvarsminister Leni Björklund om vindtunnlar Ett antal vindtunnlar vid Totalförsvarets forskningsinstitut för experimentell aerodynamik håller på att destrueras i enlighet med ett beslut inom FOI. Det sägs att vindtunnlarna destrueras utan adekvat beslutsunderlag

Inlämnad: 2005-07-05 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1988 av Malmström, Louise (s)

den 4 juli Fråga 2004/05:1988 av Louise Malmström s till statsrådet Ibrahim Baylan om lika villkor för elever vid kommunala och fristående skolor Just nu planerar tusentals ungdomar som slutat grundskolan för höstens gymnasiestudier. Många har valt och kommit in på utbildningar som inte finns på hemorten. De kan söka

Inlämnad: 2005-07-04 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1987 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 4 juli Fråga 2004/05:1987 av Sven-Erik Sjöstrand v till statsrådet Lena Sommestad om GMO och nationell rätt Då kommissionens förslag att häva den nationella möjligheten för vissa medlemsländer att hindra import av genmanipulerade grödor röstades på senaste miljörådsmötet i juni lade Sverige ned sin röst. Trots

Inlämnad: 2005-07-04 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1982 av Hagberg, Michael (s)

den 4 juli Fråga 2004/05:1982 av Michael Hagberg s till försvarsminister Leni Björklund om beredskap vid eventuell skogsbrand Det finns en god samordning av resurserna i det stormdrabbade området. Alltifrån Räddningstjänsten, förtroendevalda, Lantbrukarnas Riksförbund och Södra skogsägarna till lokala markägare och

Inlämnad: 2005-07-04 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1958 av Danielsson, Peter (m)

den 29 juni Fråga 2004/05:1958 av Peter Danielsson m till försvarsminister Leni Björklund om förundersökningsansvar vid tjuvfiske I samband med utsläppsbrott till havs har Kustbevakningen numera befogenhet att inleda och bedriva förundersökning. Kustbevakningen har befogenhet att inleda och leda förundersökningar fram

Inlämnad: 2005-06-29 Besvarare: Leni Björklund (S)