Dokument & lagar (110 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:2085 av Johansson, Bengt-Anders (m)

den 4 augusti Fråga 2004/05:2085 av Bengt-Anders Johansson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om svensk livsmedelsproduktions konkurrensförutsättningar För närvarande är man inom Europeiska unionen i färd med att komma överens om direktiv för kycklingar avsedda för köttproduktion. Det är bra att det inom

Inlämnad: 2005-08-05 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2077 av Johansson, Bengt-Anders (m)

den 2 augusti Fråga 2004/05:2077 av Bengt-Anders Johansson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om konsekvenser av för sent inkomna ansökningshandlingar Vid ansökan om tilldelning från den nationella reserven skulle ansökan vara inne hos Jordbruksverket senast den 15 februari i år. I det fall den inte inkommit

Inlämnad: 2005-08-02 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2067 av Danielsson, Peter (m)

den 26 juli Fråga 2004/05:2067 av Peter Danielsson m till statsrådet Lena Sommestad om fortsatt kommunalt monopol på miljöfarligt avfall Den 25 november 2004 ställde jag frågan till statsrådet huruvida regeringen avser att återkomma till riksdagen med förslag om att avskaffa kommunernas ensamrätt till hanteringen av

Inlämnad: 2005-07-26 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2058 av Aurelius, Nils Fredrik (m)

den 22 juli Fråga 2004/05:2058 av Nils Fredrik Aurelius m till statsrådet Lena Sommestad om algblomningen Den så kallade algblomningen som drabbar Östersjön innebär stort men för alla badande. Dels att vattnet inte går att bada i, men dels också oron för att barn eller husdjur ska ta skada av det förorenade vattnet.

Inlämnad: 2005-07-22 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1997 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 5 juli Fråga 2004/05:1997 av Rolf Gunnarsson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om konsumentupplysning till klädköpare Vi svenskar har varit vana och är vana att ha så kallat tvättråd i de kläder vi köper här i Sverige. Det är, i alla fall enligt mig, en bra konsumentupplysning till alla klädköpare.

Inlämnad: 2005-07-05 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1962 av Danielsson, Peter (m)

den 29 juni Fråga 2004/05:1962 av Peter Danielsson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om Fiskeriverkets samarbete för att förhindra tjuvfiske Allt trålfiske är förbjudet i Öresund med undantag för den så kallade kilen i norra Öresund. Samtidigt vittnar såväl Kustbevakningen som Marinens sjöbevakningscentral

Inlämnad: 2005-06-29 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1958 av Danielsson, Peter (m)

den 29 juni Fråga 2004/05:1958 av Peter Danielsson m till försvarsminister Leni Björklund om förundersökningsansvar vid tjuvfiske I samband med utsläppsbrott till havs har Kustbevakningen numera befogenhet att inleda och bedriva förundersökning. Kustbevakningen har befogenhet att inleda och leda förundersökningar fram

Inlämnad: 2005-06-29 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1937 av Löfgren, Ulla (m)

den 22 juni Fråga 2004/05:1937 av Ulla Löfgren m till statsrådet Lena Sommestad om Vindelälven och fisketurism Vindelälven är en av landets fyra nationalälvar. Älven och hela dess avrinningsområde är skyddad mot vattenkraftsutbyggnad och överledning av vatten till andra vattendrag i naturresurslagen. För befolkningen

Inlämnad: 2005-06-23 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1903 av Widegren, Cecilia (m)

den 17 juni Fråga 2004/05:1903 av Cecilia Widegren m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om certifiering av hovslagare Till hösten startar Sveriges första hovslagargymnasium i Skara. Skolan är en friskola, som samarbetar både med kommunala skolan och med näringslivet. Utbildningen kommer att innehålla en stor

Inlämnad: 2005-06-17 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1892 av Lindblad, Göran (m)

den 16 juni Fråga 2004/05:1892 av Göran Lindblad m till försvarsminister Leni Björklund om säkerhetsbataljonerna i Göteborg Den 26 januari i år ställde jag en fråga till statsrådet Leni Björklund vad hon avser att göra för att Försvarsmakten ska leva upp till instruktionerna i regleringsbrevet beträffande utbildningen

Inlämnad: 2005-06-16 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1875 av Hammarbergh, Krister (m)

den 14 juni Fråga 2004/05:1875 av Krister Hammarbergh m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om EMV-samordnare Under senare tid har det pågått en diskussion om så kallade EMV-varor inom dagligvaruhandeln. EMV-varor är inte begränsade till dagligvaruhandeln, utan existerar på fler varumarknader, exempelvis mobiltelefonmarknaden.

Inlämnad: 2005-06-14 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1874 av Hammarbergh, Krister (m)

den 14 juni Fråga 2004/05:1874 av Krister Hammarbergh m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om EMV-reglering Egna varumärken, så kallade EMV-varor, är inte begränsade till dagligvaruhandeln, utan existerar på fler varumarknader, exempelvis mobiltelefonmarknaden. Tillvägagångssättet skiljer sig inte mellan de

Inlämnad: 2005-06-14 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1834 av Thalén Finné, Ewa (m)

den 8 juni Fråga 2004/05:1834 av Ewa Thalén Finné m till statsrådet Lena Sommestad om Barsebäck Barsebäcks båda reaktorer är nu avstängda. Risken för effektbrist är stor och elen som tidigare kom från Barsebäck måste ersättas med kraft från Danmark eller Polen. I samband med detta finns en självklar risk för förhöjda

Inlämnad: 2005-06-08 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1779 av Widegren, Cedilia (m)

den 2 juni Fråga 2004/05:1779 av Cedilia Widegren m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om svenska äggproducenters konkurrenskraft Svenska äggproducenter lever under hårda konkurrensvillkor som många gånger tyvärr inte är konkurrensneutrala till omgivande länder. Statsstöd, lägre kostnader och investeringsstöd

Inlämnad: 2005-06-02 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1766 av Löfgren, Ulla (m)

den 1 juni Fråga 2004/05:1766 av Ulla Löfgren m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om veterinärmedicinskt avfall Den 25 mars 2003 väckte jag en fråga till miljöministern om omhändertagande av veterinärmedicinskt avfall. Jag fick svar från jordbruksministern. I svaret sa jordbruksministern att Jordbruksverket

Inlämnad: 2005-06-01 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1750 av Johansson, Bengt-Anders (m)

den 31 maj Fråga 2004/05:1750 av Bengt-Anders Johansson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om Sveriges sockerbetsodlare Den sockerreform som EU ska genomföra kommer att få stora konsekvenser för Sveriges sockerbetsodlare. Intäkterna kommer att minska avsevärt för de jordbrukare som i dag odlar sockerbetor.

Inlämnad: 2005-05-31 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1722 av Widegren, Cecilia (m)

den 26 maj Fråga 2004/05:1722 av Cecilia Widegren m till försvarsminister Leni Björklund om löne- och redovisningskontoret i Karlsborg Torsdagen den 21 april är ännu en ödesdag för en hårt drabbad ort som Karlsborg i Skaraborg. Då beslutade nämligen s-regeringen att försvarets löne- och redovisningskontor i Karlsborg

Inlämnad: 2005-05-26 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2004/05:677 av Hammarbergh, Krister (m)

den 24 maj Interpellation 2004/05:677 av Krister Hammarbergh m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om EMV-varor inom dagligvaruhandeln Under senare tid har det pågått en diskussion om så kallade EMV-varor inom dagligvaruhandeln. EMV-varor är inte begränsade till dagligvaruhandeln, utan existerar på fler varumarknader,

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Interpellation 2004/05:675 av Hammarbergh, Krister (m)

den 24 maj Interpellation 2004/05:675 av Krister Hammarbergh m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om småviltsjakt i fjällvärlden År 1993 togs beslut om att upplåta statens marker ovan odlingsgränsen i Västerbotten och Norrbotten samt på renbetesfjällen i Jämtlands län för småviltsjakt. Beslutet innebär att

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Interpellation 2004/05:662 av Andersson, Magdalena (m)

den 23 maj Interpellation 2004/05:662 av Magdalena Andersson m till statsrådet Lena Sommestad om likhet inför lagen vid miljöbrott Då näringsidkare begår smärre förseelser mot miljöregler, till exempel inte i tid lämnar in en köldmedierapport för sina frysanläggningar, kan de drabbas av miljösanktionsavgifter på tusentals

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Lena Sommestad (S)