Dokument & lagar (94 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:2158 av Brodén, Anita (fp)

den 2 september Fråga 2004/05:2158 av Anita Brodén fp till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om tvångsmatning av djur Ank- och gåslever framställs genom tvångsmatning. Metoden att producera foie gras är mycket plågsam och har förbjudits inte enbart i Sverige utan även i en rad andra länder inom EU. Tvångsmatningen

Inlämnad: 2005-09-02 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2155 av Widman, Allan (fp)

den 1 september Fråga 2004/05:2155 av Allan Widman fp till försvarsminister Leni Björklund om icke-spridningsavtalet Sverige har bland annat genom uttalanden av regeringen verkat mot spridning och för nedrustning av massförstörelsevapen. Icke-spridningsavtalet NPT innehåller skyldigheter också för de erkända kärnvapenmakterna

Inlämnad: 2005-09-01 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2119 av Widman, Allan (fp)

den 22 augusti Fråga 2004/05:2119 av Allan Widman fp till försvarsminister Leni Björklund om anmälningsplikt inom Försvarsmakten Fortfarande är övergrepp och trakasserier av värnpliktiga, kvinnor och sexuella minoriteter vanliga inom Försvarsmakten. Det framstår som uppenbart att många av de ärenden som handläggs inom

Inlämnad: 2005-08-22 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2108 av Tysklind, Lars (fp)

den 16 augusti Fråga 2004/05:2108 av Lars Tysklind fp till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om finansiering av pilotprojekt för lokal samförvaltning av fisket I linje med riksdagsbehandlingen av proposition 2003/04:51, Kust-och insjöfiske samt vattenbruk gav regeringen Fiskeriverket i uppdrag att samordna ett

Inlämnad: 2005-08-16 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2039 av Nordlund, Harald (fp)

den 15 juli Fråga 2004/05:2039 av Harald Nordlund fp till statsrådet Lena Sommestad om att avfallsförbränningen strider mot miljömålen Jag fick på tidigare ställd fråga om sopförbränning ett svar som ingav visst hopp om att förbränning ska komma att likställas med deponering i skattehänseende. I förslag till nytt delmål

Inlämnad: 2005-07-15 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2035 av Lundström, Nina (fp)

den 13 juli Fråga 2004/05:2035 av Nina Lundström fp till statsrådet Lena Sommestad om att Östersjön behöver en räddningsplan Vik efter vik med fina sandstränder som brukar vara fyllda med badande sommarfirande skärgårdsbor och turister står öde i Stockholms södra skärgård. En gulbrun stinkande sörja täcker vikarna

Inlämnad: 2005-07-13 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2034 av Nordlund, Harald (fp)

den 13 juli Fråga 2004/05:2034 av Harald Nordlund fp till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om kommuninformation om cesium 137 Jag har tidigare ställt fråga till miljöministern och som besvarades av jordbruksministern om cesium 137 i våra livsmedel. Svaret gjorde mig orolig. Senast gjorda mätningar är från 1994

Inlämnad: 2005-07-13 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2002 av Nordlund, Harald (fp)

den 6 juli Fråga 2004/05:2002 av Harald Nordlund fp till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om salmonellakontroll Det har i medierna även under senare tid förekommit påståenden om att det finns möjligheter att kringgå gällande lagstiftning om bland annat salmonellakontroller och också att möjligheterna har utnyttjats.

Inlämnad: 2005-07-06 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1964 av Darell, Linnéa (fp)

den 30 juni Fråga 2004/05:1964 av Linnéa Darell fp till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om att behålla svensk skötselmärkning på kläder Enligt uppgifter från Konsumentverket anses Sveriges krav på skötselmärkning av kläder vara ett handelshinder och ifrågasätts därför inom EU. Skötselråden är uppskattade av

Inlämnad: 2005-06-29 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

SLU

Skriftlig fråga 2004/05:1957 av Grönlund Krantz, Anna (fp)

den 28 juni Fråga 2004/05:1957 av Anna Grönlund fp till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om SLU Under mer än 50 år har Sveriges lantbruksuniversitetet SLU drivit en försöksgård i Öjebyn i Piteå kommun. Verksamheten har varit unik i sitt slag, eftersom forskningen har bedrivits i ett klimat som inte återfinns

Inlämnad: 2005-06-28 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1931 av Nordlund, Harald (fp)

den 21 juni Fråga 2004/05:1931 av Harald Nordlund fp till statsrådet Lena Sommestad om verksamheten vid Ringhals Prövning av verksamheten vid Ringhals kärnkraftverk har gjorts med anledning av Ringhals AB:s planer att öka effekten vid kärnkraftverket. Domstolen har funnit omständigheter som motiverade att ärendet skickades

Inlämnad: 2005-06-21 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1898 av Nordlund, Harald (fp)

den 17 juni Fråga 2004/05:1898 av Harald Nordlund fp till statsrådet Lena Sommestad om trätjära Byggnadsantikvariska verksamheter i Sverige oroas av ett rykte om att trätjära kan komma att förbjudas inom EU. Trätjära är det enda bestrykningsmedel Riksantikvariatet rekommenderar som skydd på gamla och tidigare trätjärade

Inlämnad: 2005-06-17 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1878 av Nordlund, Harald (fp)

den 14 juni Fråga 2004/05:1878 av Harald Nordlund fp till statsrådet Lena Sommestad om bekämpningsmedel i skogen Från Kemikalieinspektionen har försäkrats att de ämnen som tillåtits för insektsbekämpning i den skog som stormfälldes i södra Sverige i vintras bryts ned snabbt i miljön. Emellertid lär gälla att den typ

Inlämnad: 2005-06-14 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1873 av Nordlund, Harald (fp)

den 14 juni Fråga 2004/05:1873 av Harald Nordlund fp till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om cesium 137 i livsmedel Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl orsakade problem genom utsläpp av cesium 137. Problemen är av flera slag, såsom förhöjda cesiumvärden i livsmedel och direkt påverkan på allt levande i form av genetiska

Inlämnad: 2005-06-14 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1827 av Nordlund, Harald (fp)

den 8 juni Fråga 2004/05:1827 av Harald Nordlund fp till försvarsminister Leni Björklund om fredsforskning i PFF Sverige samarbetar i dag med Nato inom EAPR, Euroatlantiska partnerskapsrådet och PFF, Partnerskap för fred. I UD Info nr 2 2005 skrivs bland annat att Sverige har ett grundläggande intresse av att kunna

Inlämnad: 2005-06-08 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1780 av Nordlund, Harald (fp)

den 8 juni Fråga 2004/05:1780 av Harald Nordlund fp till försvarsminister Leni Björklund om krisberedskapen i kommunerna Krisberedskapsmyndigheten skriver i sin årsrapport för 2004 bland annat att kommunerna övar för lite och är dåligt förberedda på att klara allvarliga krissituationer. Antalet övningar, 521, är enligt

Inlämnad: 2005-06-02 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1818 av Wikström , Cecilia (fp)

den 7 juni Fråga 2004/05:1818 av Cecilia Wikström fp till statsrådet Ulrica Messing om Sveriges krigsmaterielimport från Vitryssland Enligt uppgifter från Svenska Fred- och Skiljedomsföreningen har Försvarets materielverk under perioden 19962003 från Vitryssland importerat komponenter till vapenindustrin. Sammantaget

Inlämnad: 2005-06-07 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1751 av Nordlund, Harald (fp)

den 31 maj Fråga 2004/05:1751 av Harald Nordlund fp till statsrådet Lena Sommestad om kretsloppsförsäkringar I samband med behandlingen av propositionen Ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp 2003 diskuterades frågan om införande av kretsloppsförsäkringar. I olika motioner föreslogs utformning av försäkring

Inlämnad: 2005-05-31 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1727 av Nordlund, Harald (fp)

den 26 maj Fråga 2004/05:1727 av Harald Nordlund fp till statsrådet Lena Sommestad om spridningen av bekämpningsmedel Institutionen för miljöanalys vid Sveriges lantbruksuniversitet bedriver en viktig verksamhet när det gäller analyser av prover för att följa spridningen av bekämpningsmedel genom sin avdelning för

Inlämnad: 2005-05-26 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1726 av Nordlund, Harald (fp)

den 26 maj Fråga 2004/05:1726 av Harald Nordlund fp till statsrådet Lena Sommestad om skärpt miljölagstiftning Ett glädjande besked om svenskarnas syn på vikten av en radikal miljöpolitik lämnades nyligen av Eurobarometern. Ekologisk hållbarhet är lika viktig som ekonomisk och social hållbarhet anser 86 av svenskarna.

Inlämnad: 2005-05-26 Besvarare: Lena Sommestad (S)