Dokument & lagar (389 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:1551 av Johnsson, Jeppe (m)

den 29 april Fråga 2004/05:1551 av Jeppe Johnsson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om den så kallade fyratimmarsregeln för yrkesfiskare Det svenska yrkesfisket är trängt från många håll, inte minst av en helt otrolig och oförutsebar byråkrati. Den 1 mars infördes den så kallade fyratimmarsregeln. Det innebär

Inlämnad: 2005-04-29 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1550 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 29 april Fråga 2004/05:1550 av Birgitta Ohlsson fp till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om regler för införsel av primater Den 26 januari i år anlände en transport av 50 krabbmakaker till Smittskyddsinstitutet i Solna. Aporna hade transporterats från Nederländerna i bil och när de kom fram hade fyra av dem

Inlämnad: 2005-04-29 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Interpellation 2004/05:561 av Lindgren, Else-Marie (kd)

den 28 april Interpellation 2004/05:561 av Else-Marie Lindgren kd till försvarsminister Leni Björklund om propositionen om samhällets säkerhet och sårbarhet Inför försvarsbeslutet 2004 fördes diskussionen på ett tidigt stadium om att man önskade ta ett samlat grepp omkring både vårt framtida försvar och det civila

Inlämnad: 2005-04-28 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1519 av Sidén, Anita (m)

den 28 april Fråga 2004/05:1519 av Anita Sidén m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om insmuggling av smittobärande husdjur Historiska fakta visar att risken att få in rabiessmitta i vårt land är mycket liten. Trots det så måste vi vara mycket observanta. Ett överhängande hot är dvärgbandmasken, vars ägg sprids

Inlämnad: 2005-04-28 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1508 av Björling, Ewa (m)

den 27 april Fråga 2004/05:1508 av Ewa Björling m till försvarsminister Leni Björklund om strategi mot terrorism I dag klarar inte Sverige av ett större terroristangrepp. Det slås fast i en nyligen publicerad rapport från FOI. Sedan terrorattackerna den 11 september 2001 har flera utredningar utmynnat i rekommendationer

Inlämnad: 2005-04-27 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1507 av Sjösten, Ulf (m)

den 27 april Fråga 2004/05:1507 av Ulf Sjösten m till försvarsminister Leni Björklund om sexuella trakasserier inom Försvarsmakten Även om försvaret, tyvärr, är en krympande organisation behöver det både kvinnor och män i leden för att utnyttja de olika kunskaper, erfarenheter och idéer som existerar. Men om Försvarsmakten

Inlämnad: 2005-04-27 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1506 av Ekholm, Berndt (s)

den 27 april Fråga 2004/05:1506 av Berndt Ekholm s till försvarsminister Leni Björklund om svensk militärattaché i Israel I dag råder förbud att exportera svensk krigsmateriel till Israel på grund av landets ockupation av Västbanken och Gaza. Samtidigt, motsägelsefullt nog, importeras israelisk krigsmateriel till Sverige.

Inlämnad: 2005-04-27 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1496 av Flyborg, Eva (fp)

den 26 april Fråga 2004/05:1496 av Eva Flyborg fp till statsrådet Jens Orback om sexuella trakasserier i Försvarsmakten Vi i Folkpartiet anser att det är upprörande och helt oacceptabelt att de sexuella trakasserierna mot kvinnor i försvaret tillåts fortsätta. Redan 1999 initierade vi en hearing i riksdagen om detta

Inlämnad: 2005-04-26 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1495 av Arvidsson, Eva (s)

den 26 april Fråga 2004/05:1495 av Eva Arvidsson s till försvarsminister Leni Björklund om Försvarsmaktens marktillgångar och det rörliga friluftslivet I dag har vi en förändrad hotbild i Sverige och därmed ett förändrat och nedbantat försvar. Det gamla kustartilleriet är nedlagt. Detta var ett vapenslag som var fastbyggt

Inlämnad: 2005-04-26 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2004/05:549 av Elmsäter-Svärd, Catharina (m)

den 25 april Interpellation 2004/05:549 av Catharina Elmsäter-Svärd m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om rävbandmask I Sverige, Norge och Finland har vi länge haft en särställning när det gäller smittsamma djursjukdomar. Vi har varit skyddade på grund av vårt geografiska läge och vi har utnyttjat detta

Inlämnad: 2005-04-25 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1492 av Flyborg, Eva (fp)

den 25 april Fråga 2004/05:1492 av Eva Flyborg fp till försvarsminister Leni Björklund om sexuella trakasserier i Försvarsmakten Vi i Folkpartiet anser att det är upprörande och helt oacceptabelt att de sexuella trakasserierna mot kvinnor i försvaret tillåts fortsätta. Redan 1999 initierade vi en hearing i riksdagen

Inlämnad: 2005-04-25 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1484 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 22 april Fråga 2004/05:1484 av Ingegerd Saarinen mp till statsrådet Lena Sommestad om slutförvar av plutonium 140 ton använt kärnbränsle har upparbetats i Sellafield. Regeringen godkände efter fyra års funderande före jul 2002 att detta ska blandas med uran till så kallat MOX-bränsle. Så har dock inte skett, vilket

Inlämnad: 2005-04-22 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2004/05:539 av Berg, Heli (fp)

den 20 april Interpellation 2004/05:539 av Heli Berg fp till försvarsminister Leni Björklund om jämställdheten och sexuella trakasserier inom försvaret Sverige kan skryta med att ha uppnått jämställdhet på många områden, men inte inom försvaret. Försvaret är fortfarande i stor utsträckning en extremt manlig miljö.

Inlämnad: 2005-04-20 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1459 av Nordlund, Harald (fp)

den 20 april Fråga 2004/05:1459 av Harald Nordlund fp till statsrådet Lena Sommestad om generellt strandskydd Lagstiftningen om strandskydd har kommit att användas som ett medel för att vinna lokala politiska poänger, genom bland annat upprepade debatter i riksdagen om det generella strandskyddet som ett hinder för

Inlämnad: 2005-04-20 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1457 av Widegren, Cecilia (m)

den 20 april Fråga 2004/05:1457 av Cecilia Widegren m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om Djurskyddsmyndigheten och hästnäringen Djurskyddsmyndigheten har hittat en ny näring att reglera och byråkratisera. Nu är det en av Sveriges framtidsbranscher inom den gröna sektorn som myndigheten jagar hästnäringen.

Inlämnad: 2005-04-20 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1456 av Löfgren, Ulla (m)

den 20 april Fråga 2004/05:1456 av Ulla Löfgren m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om konsumentskydd för el- och gaskunder Överföring av el till konsument får avbrytas på grund av konsumentens försummelse endast om försummelsen utgör ett väsentligt avtalsbrott. Detta stämmer överens med vad regeringen också

Inlämnad: 2005-04-20 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1455 av Widegren, Cecilia (m)

den 20 april Fråga 2004/05:1455 av Cecilia Widegren m till näringsminister Thomas Östros om byråkrati och hästnäringen Djurskyddsmyndigheten har hittat en ny näring att reglera och byråkratisera. Nu är det en av Sveriges framtidsbranscher inom den gröna sektorn som myndigheten jagar hästnäringen. Överambitiös och krånglig

Inlämnad: 2005-04-20 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Interpellation 2004/05:529 av Thorén, Sverker (fp)

den 19 april Interpellation 2004/05:529 av Sverker Thorén fp till statsrådet Lena Sommestad om Giwa Projektet Global International Waters Assessement Giwa har under fem års tid och med stor framgång drivits av Unep, FN:s miljöprogram, och Högskolan i Kalmar. Giwa arbetar med en global utvärdering av miljötillståndet

Inlämnad: 2005-04-19 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2004/05:528 av Danielsson, Staffan (c)

den 19 april Interpellation 2004/05:528 av Staffan Danielsson c till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om den svenska livsmedelsproduktionens konkurrenskraft Trots en mycket stark internationell högkonjunktur är den effektiva svenska sysselsättningen stagnerande, över en femtedel av den arbetsföra befolkningen

Inlämnad: 2005-04-19 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1439 av Johansson, Jörgen (c)

den 19 april Fråga 2004/05:1439 av Jörgen Johansson c till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om svensk rovdjurspolitik Länsstyrelser, Världsnaturfonden och svenska jägare är några av de i raden som kräver förändring av svensk rovdjurspolitik. Avståndet, och därmed förståelsen, mellan de människor som direkt berörs

Inlämnad: 2005-04-19 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)