Dokument & lagar (389 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:2006 av Johansson, Jörgen (c)

den 7 juli Fråga 2004/05:2006 av Jörgen Johansson c till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om ersättning för skyddszoner Jordbruk har möjlighet att få ersättning för tjänster som bidrar till en bättre miljö. Ett exempel på detta är skyddszoner som ska förhindra att kväve och besprutningsrester läcker ut i sjöar

Inlämnad: 2005-07-07 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2002 av Nordlund, Harald (fp)

den 6 juli Fråga 2004/05:2002 av Harald Nordlund fp till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om salmonellakontroll Det har i medierna även under senare tid förekommit påståenden om att det finns möjligheter att kringgå gällande lagstiftning om bland annat salmonellakontroller och också att möjligheterna har utnyttjats.

Inlämnad: 2005-07-06 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1998 av Olovsson, Fredrik (s)

den 5 juli Fråga 2004/05:1998 av Fredrik Olovsson s till statsrådet Lena Sommestad om ny nationalpark Nationalparker ska enligt lag vara representativa landskapstyper som bevaras i naturligt tillstånd men kan också utgöras av natursköna unika miljöer som kan ge starka naturupplevelser. Ett område som fyller dessa krav

Inlämnad: 2005-07-05 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1997 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 5 juli Fråga 2004/05:1997 av Rolf Gunnarsson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om konsumentupplysning till klädköpare Vi svenskar har varit vana och är vana att ha så kallat tvättråd i de kläder vi köper här i Sverige. Det är, i alla fall enligt mig, en bra konsumentupplysning till alla klädköpare.

Inlämnad: 2005-07-05 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1995 av Andersson, Yvonne (kd)

den 5 juli Fråga 2004/05:1995 av Yvonne Andersson kd till försvarsminister Leni Björklund om vindtunnlar Ett antal vindtunnlar vid Totalförsvarets forskningsinstitut för experimentell aerodynamik håller på att destrueras i enlighet med ett beslut inom FOI. Det sägs att vindtunnlarna destrueras utan adekvat beslutsunderlag

Inlämnad: 2005-07-05 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1987 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 4 juli Fråga 2004/05:1987 av Sven-Erik Sjöstrand v till statsrådet Lena Sommestad om GMO och nationell rätt Då kommissionens förslag att häva den nationella möjligheten för vissa medlemsländer att hindra import av genmanipulerade grödor röstades på senaste miljörådsmötet i juni lade Sverige ned sin röst. Trots

Inlämnad: 2005-07-04 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1982 av Hagberg, Michael (s)

den 4 juli Fråga 2004/05:1982 av Michael Hagberg s till försvarsminister Leni Björklund om beredskap vid eventuell skogsbrand Det finns en god samordning av resurserna i det stormdrabbade området. Alltifrån Räddningstjänsten, förtroendevalda, Lantbrukarnas Riksförbund och Södra skogsägarna till lokala markägare och

Inlämnad: 2005-07-04 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1981 av Bråkenhielm, Catharina (s)

den 1 juli Fråga 2005/06:1981 av Catharina Bråkenhielm s till statsrådet Lena Sommestad om karantän för hundar Alltfler hundar tas in till Sverige från utlandet, främst från Baltikum och andra öststater. Enligt Svenska Veterinärförbundets informationschef Johan Beck-Friis och Svenska Kennelklubben har nu Jordbruksverket

Inlämnad: 2005-07-01 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1976 av Holm, Ulf (mp)

den 1 juli Fråga 2004/05:1976 av Ulf Holm mp till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om tvättanvisningar De som gillar EU brukar ofta ställa frågan varför så många tycks ha så svårt att älska EU. Det är kanske inte så konstigt. EU-byråkraterna i Bryssel tycks ha för lite att göra och svårt att se och förstå vanliga

Inlämnad: 2005-07-01 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1964 av Darell, Linnéa (fp)

den 30 juni Fråga 2004/05:1964 av Linnéa Darell fp till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om att behålla svensk skötselmärkning på kläder Enligt uppgifter från Konsumentverket anses Sveriges krav på skötselmärkning av kläder vara ett handelshinder och ifrågasätts därför inom EU. Skötselråden är uppskattade av

Inlämnad: 2005-06-29 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1962 av Danielsson, Peter (m)

den 29 juni Fråga 2004/05:1962 av Peter Danielsson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om Fiskeriverkets samarbete för att förhindra tjuvfiske Allt trålfiske är förbjudet i Öresund med undantag för den så kallade kilen i norra Öresund. Samtidigt vittnar såväl Kustbevakningen som Marinens sjöbevakningscentral

Inlämnad: 2005-06-29 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1958 av Danielsson, Peter (m)

den 29 juni Fråga 2004/05:1958 av Peter Danielsson m till försvarsminister Leni Björklund om förundersökningsansvar vid tjuvfiske I samband med utsläppsbrott till havs har Kustbevakningen numera befogenhet att inleda och bedriva förundersökning. Kustbevakningen har befogenhet att inleda och leda förundersökningar fram

Inlämnad: 2005-06-29 Besvarare: Leni Björklund (S)

SLU

Skriftlig fråga 2004/05:1957 av Grönlund Krantz, Anna (fp)

den 28 juni Fråga 2004/05:1957 av Anna Grönlund fp till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om SLU Under mer än 50 år har Sveriges lantbruksuniversitetet SLU drivit en försöksgård i Öjebyn i Piteå kommun. Verksamheten har varit unik i sitt slag, eftersom forskningen har bedrivits i ett klimat som inte återfinns

Inlämnad: 2005-06-28 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1940 av Sellén, Birgitta (c)

den 27 juni Fråga 2004/05:1940 av Birgitta Sellén c till försvarsminister Leni Björklund om statens hundskola Hundar är till ovärderlig hjälp i olika situationer för bland annat försvaret, polisen, tullen och synskadade. Ett exempel på det kunde vi se när yxmannen greps helt nyligen. Kravet på dessa hundar är högt

Inlämnad: 2005-06-27 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1937 av Löfgren, Ulla (m)

den 22 juni Fråga 2004/05:1937 av Ulla Löfgren m till statsrådet Lena Sommestad om Vindelälven och fisketurism Vindelälven är en av landets fyra nationalälvar. Älven och hela dess avrinningsområde är skyddad mot vattenkraftsutbyggnad och överledning av vatten till andra vattendrag i naturresurslagen. För befolkningen

Inlämnad: 2005-06-23 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1931 av Nordlund, Harald (fp)

den 21 juni Fråga 2004/05:1931 av Harald Nordlund fp till statsrådet Lena Sommestad om verksamheten vid Ringhals Prövning av verksamheten vid Ringhals kärnkraftverk har gjorts med anledning av Ringhals AB:s planer att öka effekten vid kärnkraftverket. Domstolen har funnit omständigheter som motiverade att ärendet skickades

Inlämnad: 2005-06-21 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1906 av Wälivaara, Erling (kd)

den 17 juni Fråga 2004/05:1906 av Erling Wälivaara kd till statsrådet Lena Sommestad om alternativa drivmedel Drivmedelspriserna skjuter i höjden. Regeringen skyller på oljebolagen. Det är råoljeleverantörerna och raffinaderierna som är orsak till de höga priserna. Ändå är verkligheten den att till två tredjedelar

Inlämnad: 2005-06-17 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1903 av Widegren, Cecilia (m)

den 17 juni Fråga 2004/05:1903 av Cecilia Widegren m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om certifiering av hovslagare Till hösten startar Sveriges första hovslagargymnasium i Skara. Skolan är en friskola, som samarbetar både med kommunala skolan och med näringslivet. Utbildningen kommer att innehålla en stor

Inlämnad: 2005-06-17 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1902 av Wälivaara, Erling (kd)

den 17 juni Fråga 2004/05:1902 av Erling Wälivaara kd till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om konsekvensanalys av ILO 169 Anpassningen av lagar och förordningar pågår i regeringen för att kunna ratificera ILO 169-konventionen. Regeringen har valt att invänta Gränsdragningskommissionens beslut innan en ratificering

Inlämnad: 2005-06-17 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1898 av Nordlund, Harald (fp)

den 17 juni Fråga 2004/05:1898 av Harald Nordlund fp till statsrådet Lena Sommestad om trätjära Byggnadsantikvariska verksamheter i Sverige oroas av ett rykte om att trätjära kan komma att förbjudas inom EU. Trätjära är det enda bestrykningsmedel Riksantikvariatet rekommenderar som skydd på gamla och tidigare trätjärade

Inlämnad: 2005-06-17 Besvarare: Lena Sommestad (S)