Dokument & lagar (11 träffar)

Interpellation 2004/05:529 av Thorén, Sverker (fp)

den 19 april Interpellation 2004/05:529 av Sverker Thorén fp till statsrådet Lena Sommestad om Giwa Projektet Global International Waters Assessement Giwa har under fem års tid och med stor framgång drivits av Unep, FN:s miljöprogram, och Högskolan i Kalmar. Giwa arbetar med en global utvärdering av miljötillståndet

Inlämnad: 2005-04-19 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1394 av Thorén, Sverker (fp)

den 11 april Fråga 2004/05:1394 av Sverker Thorén fp till försvarsminister Leni Björklund om förbättrad beredskap och skydd mot oljeolyckor Hotet att en oljekatastrof lik den som för tre år sedan inträffade utanför Spaniens kust ska inträffa i Östersjön på grund av den starkt ökande trafiken av oljetransporter i undermåligt

Inlämnad: 2005-04-11 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1387 av Thorén, Sverker (fp)

den 11 april Fråga 2004/05:1387 av Sverker Thorén fp till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om att minska kväveläckaget till Östersjön Miljövårdsberedningens promemoria 2005:1 Strategi för Hav och kust utan övergödning målar en dyster bild av en Östersjö som kanske genomgått ett regimskifte och fastnat i ett

Inlämnad: 2005-04-11 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1386 av Thorén, Sverker (fp)

den 11 april Fråga 2004/05:1386 av Sverker Thorén fp till statsrådet Lena Sommestad om räddningsplan för Östersjön Miljövårdsberedningens uppmärksammade promemoria 2005:1, Strategi för hav och kust utan övergödning som i slutet av februari lämnades till miljöministern visade bland annat att det behövs ett politiskt

Inlämnad: 2005-04-11 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1384 av Thorén, Sverker (fp)

den 11 april Fråga 2004/05:1384 av Sverker Thorén fp till statsrådet Lena Sommestad om splittringen i havsmiljöarbetet måste överbryggas Havsmiljöarbetet är splittrat. Flera departement och myndigheter är inblandade i ansvaret för våra hav. Problemet är att många av dessa departement och myndigheter arbetar efter olika

Inlämnad: 2005-04-11 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:960 av Thorén, Sverker (fp)

den 14 februari Fråga 2004/05:960 av Sverker Thorén fp till statsrådet Lena Sommestad om skydd för djuphavens ekosystem Destruktivt fiske, till exempel bottentrålning i djuphaven, utgör ett allvarligt hot mot den biologiska mångfalden i de marina ekosystemen. Parterna till konventionen om biologisk mångfald beslöt

Inlämnad: 2005-02-14 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:563 av Thorén, Sverker (fp)

den 9 december Fråga 2004/05:563 av Sverker Thorén fp till statsrådet Lena Sommestad om utbyggnad av vattenkraften I debatten om vår framtida energiförsörjning förs nu fram förslag om utbyggnad av vattenkraften bland annat från våra kraftbolag. Vattenfall vill till exempel studera möjligheterna att leda över vatten

Inlämnad: 2004-12-09 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:463 av Thorén, Sverker (fp)

den 26 november Fråga 2004/05:463 av Sverker Thorén fp till statsrådet Lena Sommestad om marin strategi Det är mycket oroande att ingen särskild proposition om havsmiljöfrågorna är aviserad. Nationellt finns mycket vi måste göra för att ta vårt ansvar för havets miljö- och naturresurser. Vårt förslag sedan flera år

Inlämnad: 2004-11-26 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:401 av Thorén, Sverker (fp)

den 22 november Fråga 2004/05:401 av Sverker Thorén fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om miljöaspekter vid offentlig upphandling I dagens samhälle ökar marknadskravens betydelse. Då många offentliga förvaltningar och företag köper produkter och tjänster är upphandling och inköp en mycket betydelsefull del

Inlämnad: 2004-11-22 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:400 av Thorén, Sverker (fp)

den 22 november Fråga 2004/05:400 av Sverker Thorén fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om EKU-verktyget Miljöstyrningsrådet har tillförts nya uppgifter. En ny uppgift från och med 2003 är att förvalta och vidareutveckla det så kallade EKU-verktyget för hållbar offentlig, och annan professionell, upphandling.

Inlämnad: 2004-11-22 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:290 av Thorén, Sverker (fp)

den 8 november Fråga 2004/05:290 av Sverker Thorén fp till statsrådet Lena Sommestad om exploateringen av Donaudeltat Donaudeltat vid Svarta havet är en unik naturmiljö, ett av Europas ekologiskt viktigaste område. Detta stora våtmarksområde 400 000 hektar är klassat som ett världsarvsområde av Unesco. Här finns över

Inlämnad: 2004-11-08 Besvarare: Lena Sommestad (S)