Dokument & lagar (445 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:2174 av G Högmark, Anders (m)

den 7 september Fråga 2004/05:2174 av Anders G Högmark m till justitieminister Thomas Bodström om rättspsykiatrisk vård En 28-årig man som utsatt barn för grova sexuella övergrepp dömdes till rättspsykiatrisk vård. Han har emellertid fortsatt att begå grova barnpornografibrott innanför rättspsykiatriska klinikens väggar

Inlämnad: 2005-09-07 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2172 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 6 september Fråga 2004/05:2172 av Ingegerd Saarinen mp till statsrådet Lena Sommestad om maneter och kärnsäkerhet Den 29 juni snabbstoppades Oskarshamn 1 av maneter som täppte till kylvattnet. Detta problem är belagt åtminstone sedan provdriften av Ringhals 2 i juni 1974. Ett snabbstopp sliter på reaktorn och ökar

Inlämnad: 2005-09-06 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2164 av Grönlund Krantz, Anna (fp)

den 5 september Fråga 2004/05:2164 av Anna Grönlund Krantz fp till statsrådet Ylva Johansson om  privatläkare Landstingsstyrelsen i Norrbotten har beslutat att inte tillåta en privatläkare att överlåta sin läkarmottagning till en annan läkare. Vid årsskiftet mister sålunda 4 000 patienter sin läkare och många företag

Inlämnad: 2005-09-05 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2163 av Heinemann, Kerstin (fp)

den 5 september Fråga 2004/05:2163 av andre vice talman Kerstin Heinemann fp till statsrådet Ylva Johansson om konsumentdatabasen och läkemedelsbiverkningar År 1997 startade Konsumentinstitutet Läkemedel och Hälsa Kilen en konsumentdatabas som tar emot rapporter från konsumenter och anhöriga om läkemedelsbiverkningar.

Inlämnad: 2005-09-05 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2162 av Hellquist, Solveig (fp)

den 5 september Fråga 2004/05:2162 av Solveig Hellquist fp till socialminister Berit Andnor om dödsorsaksregistrets kvalitet och aktualitet Det svenska dödsorsaksregistret har internationellt ett gott anseende. Det har gett ovärderlig kunskap om hälsoutvecklingen och effekten av folkhälsoarbetet över tid. Viktigt för

Inlämnad: 2005-09-05 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2160 av Holm, Ulf (mp)

den 2 september Fråga 2004/05:2160 av Ulf Holm mp till försvarsminister Leni Björklund om Neuronprojektet Regeringen har planer på att stödja Saabs projekt att bygga ett förarlöst och radarskyddat flygplan, Neuron, med 750 miljoner. I detta projekt ingår ett flertal företag från flera länder. Den största samarbetspartnern,

Inlämnad: 2005-09-02 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2157 av Beijer , Lennart (v)

den 1 september Fråga 2004/05:2157 av Lennart Beijer v till statsrådet Lena Sommestad om ansvarsfrågan för icke-joniserande strålning Elöverkänsliga medborgare får en allt tuffare situation i samhället. Monteringen av 3 G-master pågår och det blir allt svårare för elöverkänsliga personer att hitta en fristad. Likaså

Inlämnad: 2005-09-02 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2155 av Widman, Allan (fp)

den 1 september Fråga 2004/05:2155 av Allan Widman fp till försvarsminister Leni Björklund om icke-spridningsavtalet Sverige har bland annat genom uttalanden av regeringen verkat mot spridning och för nedrustning av massförstörelsevapen. Icke-spridningsavtalet NPT innehåller skyldigheter också för de erkända kärnvapenmakterna

Inlämnad: 2005-09-01 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2151 av Linna, Elina (v)

den 1 september Fråga 2004/05:2151 av Elina Linna v till statsrådet Ylva Johansson om avgifter i hälso- och sjukvården Det är ett landstingskommunalt ansvar att fastställa och ta ut avgifter för hälso- och sjukvård. Högkostnadsskyddet och hälso- och sjukvårdslagen är däremot nationell. Det är viktigt att påminna sig

Inlämnad: 2005-09-01 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2131 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 26 augusti Fråga 2004/05:2131 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Ylva Johansson om biståndsbedömningen inom äldreomsorgen I en ny rapport, Biståndshandläggare ett omöjligt uppdrag, från stiftelsen Äldrecentrum beskrivs hur kommunernas biståndshandläggare har att hantera en komplicerad verklighet med förväntningar

Inlämnad: 2005-08-26 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2127 av Nordmark, Gunnar (fp)

den 25 augusti Fråga 2004/05:2127 av Gunnar Nordmark fp till statsrådet Ylva Johansson om möjlighet att ta mobiltelefoner från patienter inom rättspsykiatrin I mitt hemlandsting, Kronobergs läns landsting, har vid ett flertal tillfällen uppmärksammats hur patienter inom rättspsykiatrin använder bland annat mobiltelefon

Inlämnad: 2005-08-25 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2119 av Widman, Allan (fp)

den 22 augusti Fråga 2004/05:2119 av Allan Widman fp till försvarsminister Leni Björklund om anmälningsplikt inom Försvarsmakten Fortfarande är övergrepp och trakasserier av värnpliktiga, kvinnor och sexuella minoriteter vanliga inom Försvarsmakten. Det framstår som uppenbart att många av de ärenden som handläggs inom

Inlämnad: 2005-08-22 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2101 av Domeij, Åsa (mp)

den 15 augusti Fråga 2004/05:2101 av Åsa Domeij mp till statsrådet Lena Sommestad om alternativ till användning av Roundup Banverket använder ungefär 1 000 kilo Roundup per år för att bespruta vallar och gårdar. Många studier visar på problem med Roundup, och spår av dess verksamma ämne glyfosat eller nedbrytningsprodukter

Inlämnad: 2005-08-15 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2095 av Hägg, Carina (s)

den 10 augusti Fråga 2004/05:2095 av Carina Hägg s till statsrådet Ylva Johansson om utländska kvinnors rätt till abort Det pågår nu en utredning som har uppdraget att utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av att utländska kvinnor får rätt att göra abort i Sverige. Jag utgår ifrån att utredningen kommer att

Inlämnad: 2005-08-10 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2090 av Nylander, Christer (fp)

den 9 augusti Fråga 2004/05:2090 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren om om bristen på förskolelärare I svaret på en skriftlig fråga 2003/04:1391 som jag ställde för ett år sedan anförde statsrådet Hallengren att hon avser att verka för att regeringen aktivt bevakar utvecklingen samt vidtar ytterligare

Inlämnad: 2005-08-09 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2067 av Danielsson, Peter (m)

den 26 juli Fråga 2004/05:2067 av Peter Danielsson m till statsrådet Lena Sommestad om fortsatt kommunalt monopol på miljöfarligt avfall Den 25 november 2004 ställde jag frågan till statsrådet huruvida regeringen avser att återkomma till riksdagen med förslag om att avskaffa kommunernas ensamrätt till hanteringen av

Inlämnad: 2005-07-26 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2058 av Aurelius, Nils Fredrik (m)

den 22 juli Fråga 2004/05:2058 av Nils Fredrik Aurelius m till statsrådet Lena Sommestad om algblomningen Den så kallade algblomningen som drabbar Östersjön innebär stort men för alla badande. Dels att vattnet inte går att bada i, men dels också oron för att barn eller husdjur ska ta skada av det förorenade vattnet.

Inlämnad: 2005-07-22 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2039 av Nordlund, Harald (fp)

den 15 juli Fråga 2004/05:2039 av Harald Nordlund fp till statsrådet Lena Sommestad om att avfallsförbränningen strider mot miljömålen Jag fick på tidigare ställd fråga om sopförbränning ett svar som ingav visst hopp om att förbränning ska komma att likställas med deponering i skattehänseende. I förslag till nytt delmål

Inlämnad: 2005-07-15 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2035 av Lundström, Nina (fp)

den 13 juli Fråga 2004/05:2035 av Nina Lundström fp till statsrådet Lena Sommestad om att Östersjön behöver en räddningsplan Vik efter vik med fina sandstränder som brukar vara fyllda med badande sommarfirande skärgårdsbor och turister står öde i Stockholms södra skärgård. En gulbrun stinkande sörja täcker vikarna

Inlämnad: 2005-07-13 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2033 av Nordlund, Harald (fp)

den 13 juli Fråga 2004/05:2033 av Harald Nordlund fp till statsrådet Jens Orback om mainstreaming av äldrepolitiken Jag har till statsrådet Ylva Johansson ställt frågor om dels äldre i arbetslivet och dels äldre i politiken. Frågorna har bedömts vara en fråga om arbetsmarknadspolitik och en fråga om jämställdhet

Inlämnad: 2005-07-13 Besvarare: Ylva Johansson (S)