Dokument & lagar (725 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:2193 av Strandberg, Torkild (fp)

den 12 september Fråga 2004/05:2193 av Torkild Strandberg fp till justitieminister Thomas Bodström om rån som begås med attrapper Att utsättas för ett rån utgör en allvarlig kränkning av den personliga integriteten. Tryggheten för en människa som rånats riskerar att allvarligt rubbas. En undersökning visar att 40 av

Inlämnad: 2005-09-12 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2187 av Larsson, Maria (kd)

den 12 september Fråga 2004/05:2187 av Maria Larsson kd till justitieminister Thomas Bodström om förmånsrätt Institutet för tillväxtpolitiska studier har under våren 2005 låtit Sifo genomföra en omfattande undersökning av inte mindre än 3 000 små- och medelstora företag. Frågorna man har ställt till företagsledningarna

Inlämnad: 2005-09-12 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2182 av Olsson, Rolf (v)

den 8 september Fråga 2004/05:2182 av Rolf Olsson v till justitieminister Thomas Bodström om företag som erbjuder ekonomiskt skydd vid böter Det är inte olagligt för ett företag att erbjuda ekonomiskt skydd för någon som beläggs med böter. Privatpersoner kan exempelvis få erbjudande via e-post om att om de skaffar

Inlämnad: 2005-09-08 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2181 av Strandberg, Torkild (fp)

den 8 september Fråga 2004/05:2181 av Torkild Strandberg fp till justitieminister Thomas Bodström om helgavskiljning för unga kriminella Att stoppa nyrekryteringen till kriminaliteten är en av de viktigaste insatserna vi kan göra för ett tryggare samhälle. Men om vi ska kunna minska brottsligheten och det lidande som

Inlämnad: 2005-09-08 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2180 av Strandberg, Torkild (fp)

den 8 september Fråga 2004/05:2180 av Torkild Strandberg fp till justitieminister Thomas Bodström om samarbete mellan myndigheter i arbetet mot ungdomsbrottslighet Nyrekryteringen till brottsligheten måste stoppas. Men då behöver vi se verkligheten som den är. Och i verkligheten lagfördes år 2004 över 24 000 ungdomar

Inlämnad: 2005-09-08 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2174 av G Högmark, Anders (m)

den 7 september Fråga 2004/05:2174 av Anders G Högmark m till justitieminister Thomas Bodström om rättspsykiatrisk vård En 28-årig man som utsatt barn för grova sexuella övergrepp dömdes till rättspsykiatrisk vård. Han har emellertid fortsatt att begå grova barnpornografibrott innanför rättspsykiatriska klinikens väggar

Inlämnad: 2005-09-07 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2172 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 6 september Fråga 2004/05:2172 av Ingegerd Saarinen mp till statsrådet Lena Sommestad om maneter och kärnsäkerhet Den 29 juni snabbstoppades Oskarshamn 1 av maneter som täppte till kylvattnet. Detta problem är belagt åtminstone sedan provdriften av Ringhals 2 i juni 1974. Ett snabbstopp sliter på reaktorn och ökar

Inlämnad: 2005-09-06 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2168 av Billström, Tobias (m)

den 6 september Fråga 2004/05:2168 av Tobias Billström m till justitieminister Thomas Bodström om breddad rekrytering till polishögskolan Landets poliskårer har en svag representation av invandrare. Detta trots annonskampanjer för miljontals skattekronor. Liksom i vanliga högskolefrågor är antagningen en del i problemet.

Inlämnad: 2005-09-06 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2164 av Grönlund Krantz, Anna (fp)

den 5 september Fråga 2004/05:2164 av Anna Grönlund Krantz fp till statsrådet Ylva Johansson om  privatläkare Landstingsstyrelsen i Norrbotten har beslutat att inte tillåta en privatläkare att överlåta sin läkarmottagning till en annan läkare. Vid årsskiftet mister sålunda 4 000 patienter sin läkare och många företag

Inlämnad: 2005-09-05 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2163 av Heinemann, Kerstin (fp)

den 5 september Fråga 2004/05:2163 av andre vice talman Kerstin Heinemann fp till statsrådet Ylva Johansson om konsumentdatabasen och läkemedelsbiverkningar År 1997 startade Konsumentinstitutet Läkemedel och Hälsa Kilen en konsumentdatabas som tar emot rapporter från konsumenter och anhöriga om läkemedelsbiverkningar.

Inlämnad: 2005-09-05 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2162 av Hellquist, Solveig (fp)

den 5 september Fråga 2004/05:2162 av Solveig Hellquist fp till socialminister Berit Andnor om dödsorsaksregistrets kvalitet och aktualitet Det svenska dödsorsaksregistret har internationellt ett gott anseende. Det har gett ovärderlig kunskap om hälsoutvecklingen och effekten av folkhälsoarbetet över tid. Viktigt för

Inlämnad: 2005-09-05 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2160 av Holm, Ulf (mp)

den 2 september Fråga 2004/05:2160 av Ulf Holm mp till försvarsminister Leni Björklund om Neuronprojektet Regeringen har planer på att stödja Saabs projekt att bygga ett förarlöst och radarskyddat flygplan, Neuron, med 750 miljoner. I detta projekt ingår ett flertal företag från flera länder. Den största samarbetspartnern,

Inlämnad: 2005-09-02 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2157 av Beijer , Lennart (v)

den 1 september Fråga 2004/05:2157 av Lennart Beijer v till statsrådet Lena Sommestad om ansvarsfrågan för icke-joniserande strålning Elöverkänsliga medborgare får en allt tuffare situation i samhället. Monteringen av 3 G-master pågår och det blir allt svårare för elöverkänsliga personer att hitta en fristad. Likaså

Inlämnad: 2005-09-02 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2156 av Axén, Gunnar (m)

den 1 september Fråga 2004/05:2156 av Gunnar Axén m till justitieminister Thomas Bodström om minskade polisresurser i Östergötland Enligt prognosen från Polismyndigheten i Östergötland kommer antalet poliser i Östergötland att konstant minska fram till år 2008. Visserligen är antalet anställda poliser i bästa fall

Inlämnad: 2005-09-01 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2155 av Widman, Allan (fp)

den 1 september Fråga 2004/05:2155 av Allan Widman fp till försvarsminister Leni Björklund om icke-spridningsavtalet Sverige har bland annat genom uttalanden av regeringen verkat mot spridning och för nedrustning av massförstörelsevapen. Icke-spridningsavtalet NPT innehåller skyldigheter också för de erkända kärnvapenmakterna

Inlämnad: 2005-09-01 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2151 av Linna, Elina (v)

den 1 september Fråga 2004/05:2151 av Elina Linna v till statsrådet Ylva Johansson om avgifter i hälso- och sjukvården Det är ett landstingskommunalt ansvar att fastställa och ta ut avgifter för hälso- och sjukvård. Högkostnadsskyddet och hälso- och sjukvårdslagen är däremot nationell. Det är viktigt att påminna sig

Inlämnad: 2005-09-01 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2136 av Widman, Allan (fp)

den 30 augusti Fråga 2004/05:2136 av Allan Widman fp till justitieminister Thomas Bodström om målsägandebiträde för våldtäktsoffer Enligt en studie av länspolismyndigheterna i Blekinge, Dalarna och Jönköpings län får enbart ca 29 av dem som fallit offer för våldtäkt stöd av ett målsägandebiträde. Stödet garanterar

Inlämnad: 2005-08-30 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2133 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 26 augusti Fråga 2004/05:2133 av Rolf Gunnarsson m till justitieminister Thomas Bodström om bristen på poliser i Dalarna Platsen är Särna i norra Dalarna. Det är natt, plötsligt upptäcker ett par att det pågår ett inbrott i deras fastighet. De hinner uppfatta numret på den bil som tjuvarna använder. Men polisen

Inlämnad: 2005-08-26 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2131 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 26 augusti Fråga 2004/05:2131 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Ylva Johansson om biståndsbedömningen inom äldreomsorgen I en ny rapport, Biståndshandläggare ett omöjligt uppdrag, från stiftelsen Äldrecentrum beskrivs hur kommunernas biståndshandläggare har att hantera en komplicerad verklighet med förväntningar

Inlämnad: 2005-08-26 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2127 av Nordmark, Gunnar (fp)

den 25 augusti Fråga 2004/05:2127 av Gunnar Nordmark fp till statsrådet Ylva Johansson om möjlighet att ta mobiltelefoner från patienter inom rättspsykiatrin I mitt hemlandsting, Kronobergs läns landsting, har vid ett flertal tillfällen uppmärksammats hur patienter inom rättspsykiatrin använder bland annat mobiltelefon

Inlämnad: 2005-08-25 Besvarare: Ylva Johansson (S)