Dokument & lagar (46 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:2131 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 26 augusti Fråga 2004/05:2131 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Ylva Johansson om biståndsbedömningen inom äldreomsorgen I en ny rapport, Biståndshandläggare ett omöjligt uppdrag, från stiftelsen Äldrecentrum beskrivs hur kommunernas biståndshandläggare har att hantera en komplicerad verklighet med förväntningar

Inlämnad: 2005-08-26 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2023 av Lantz, Kenneth (kd)

den 11 juli Fråga 2004/05:2023 av Kenneth Lantz kd till statsrådet Lena Sommestad om remisskritiken mot bensinstationslagen Den 14 juni beslutade regeringen att överlämna en lagrådsremiss om lag för bensinstationer att tillhandahålla förnybara bränslen. Lagförslaget i lagrådsremissen är i stort sett identiskt med ett

Inlämnad: 2005-07-11 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1995 av Andersson, Yvonne (kd)

den 5 juli Fråga 2004/05:1995 av Yvonne Andersson kd till försvarsminister Leni Björklund om vindtunnlar Ett antal vindtunnlar vid Totalförsvarets forskningsinstitut för experimentell aerodynamik håller på att destrueras i enlighet med ett beslut inom FOI. Det sägs att vindtunnlarna destrueras utan adekvat beslutsunderlag

Inlämnad: 2005-07-05 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1906 av Wälivaara, Erling (kd)

den 17 juni Fråga 2004/05:1906 av Erling Wälivaara kd till statsrådet Lena Sommestad om alternativa drivmedel Drivmedelspriserna skjuter i höjden. Regeringen skyller på oljebolagen. Det är råoljeleverantörerna och raffinaderierna som är orsak till de höga priserna. Ändå är verkligheten den att till två tredjedelar

Inlämnad: 2005-06-17 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1904 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 17 juni Fråga 2004/05:1904 av Mikael Oscarsson kd till statsrådet Ylva Johansson om feldiagnoser Det har i dagarna uppdagats att två feldiagnoser om missfall ställts på Sunderby sjukhus i Luleå. Dessa ställdes i mars 2004 respektive maj 2005. Två gravida kvinnor fick besked att de fått missfall och bokade tid för

Inlämnad: 2005-06-17 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1653 av Gustafsson, Lars (kd)

den 19 maj Fråga 2004/05:1653 av Lars Gustafsson kd till försvarsminister Leni Björklund om försvarsbeslutets konsekvenser Den 15 december 2005 antog riksdagen ett nytt försvarsbeslut. Redan vid tidpunkten för beslutet framgick att Försvarsmakten skulle få stora svårigheter att genomföra beslutet på grund av för små

Inlämnad: 2005-05-19 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2004/05:568 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 2 maj Interpellation 2004/05:568 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Ylva Johansson om värdighetsgaranti I en mycket intressant och trevlig interpellationsdebatt som jag själv hörde i kammaren mellan statsrådet och Alf Svensson fredagen den 17 december 2004 togs frågan upp om äldres situation och palliativ vård.

Inlämnad: 2005-05-02 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2004/05:561 av Lindgren, Else-Marie (kd)

den 28 april Interpellation 2004/05:561 av Else-Marie Lindgren kd till försvarsminister Leni Björklund om propositionen om samhällets säkerhet och sårbarhet Inför försvarsbeslutet 2004 fördes diskussionen på ett tidigt stadium om att man önskade ta ett samlat grepp omkring både vårt framtida försvar och det civila

Inlämnad: 2005-04-28 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2004/05:536 av Brus, Sven (kd)

den 19 april Interpellation 2004/05:536 av Sven Brus kd till statsrådet Ylva Johansson om äldres tillgång till särskilt boende Länsstyrelsen i Östergötland har i sex år i rad undersökt hur de äldres rättstrygghet tillgodoses i länets kommuner och rapporterat resultatet till Socialstyrelsen. Särskild uppmärksamhet har

Inlämnad: 2005-04-19 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2004/05:509 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 7 april Interpellation 2004/05:509 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Ylva Johansson om cancervården 1997 beslutade riksdagen om prioriteringar inom vården. Beslutet innebar bland annat att personer med cancersjukdomar tillhör prioriteringsgrupp 1. Trots det får vi gång på gång rapporter om att personer med

Inlämnad: 2005-04-07 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1223 av Lindström, Torsten (kd)

den 14 mars Fråga 2004/05:1223 av Torsten Lindström kd till utrikesminister Laila Freivalds om Sveriges agerande i FN angående kloning Frågan om mänsklig kloning väcker nya dimensioner i diskussionen om mänsklig värdighet och väcker ett internationellt engagemang. Förenta nationerna har tidigare berört frågan genom

Inlämnad: 2005-03-14 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1222 av Lindström, Torsten (kd)

den 14 mars Fråga 2004/05:1222 av Torsten Lindström kd till utrikesminister Laila Freivalds om Sveriges arbete i eutanasifrågan Rätten till liv är en grundläggande mänsklig rättighet, oundgänglig för människans rätt till värde och värdighet. Det finns dock krafter som vill motarbeta livet genom att tillåta aktiv dödshjälp.

Inlämnad: 2005-03-14 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1199 av Skånberg, Tuve (kd)

den 10 mars Fråga 2004/05:1199 av Tuve Skånberg kd till socialminister Berit Andnor om kloning FN:s generalförsamling antog den 8 mars en deklaration med 84 röster mot 34 om att förbjuda alla former av kloningBeslutet har därmed satt en internationell standard för att mänskligt liv aldrig får skapas genom kloning för

Inlämnad: 2005-03-10 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2004/05:441 av Gustafsson, Lars (kd)

den 4 mars Interpellation 2004/05:441 av Lars Gustafsson kd till försvarsminister Leni Björklund om placeringen av Lv 6 och FMTS i Halmstad I en skriftlig fråga 2004/05:783 ville jag ha svar på vilka åtgärder försvarsminister Leni Björklund tänkte vidta för att beslutet att förlägga Arméns tekniska skola i Halmstad

Inlämnad: 2005-03-04 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2004/05:429 av Larsson, Maria (kd)

den 28 februari Interpellation 2004/05:429 av Maria Larsson kd till statsrådet Ylva Johansson om stopplagens konsekvenser Enligt regeringens senaste besked kan en proposition om stopplagen, som stoppar privata entreprenörer med vinstintresse från att driva sjukhus, föreläggas riksdagen i slutet av mars. Det är fortfarande

Inlämnad: 2005-02-28 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2004/05:417 av Gunnar Persson, Sven (kd)

den 23 februari Interpellation 2004/05:417 av Sven Gunnar Persson kd till statsrådet Lena Sommestad om Östersjöns ekosystem En rad forskare ur Miljövårdsberedningen MVB rapporterar i en skrivelse till regeringen att Östersjöns ekosystem kan ha havererat. En följd av detta skulle bland annat bli att vi tvingas vänja

Inlämnad: 2005-02-23 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1023 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 18 februari Fråga 2004/05:1023 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Ylva Johansson om mobbning inom vården och omsorgen Arbetsgivare är enligt lag skyldig att se till att en anställd kan utföra sitt arbete utan att riskera att drabbas av fysisk och psykisk ohälsa. Enligt Statistiska centralbyrån uppger 5 av alla

Inlämnad: 2005-02-18 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2004/05:392 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 16 februari Interpellation 2004/05:392 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Berit Andnor om hälsorisk av strålning från mobill En irländsk läkargrupp, Irish Doctors Environmental Association IDEA som består av Irlands 30 främsta läkare och arbetar i samarbete med WHO, menar att de fått fram bevis för hur

Inlämnad: 2005-02-16 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2004/05:390 av Lindgren, Else-Marie (kd)

den 16 februari Interpellation 2004/05:390 av Else-Marie Lindgren kd till försvarsminister Leni Björklund om Sveriges säkerhetspolitiska doktrin En säkerhetspolitisk doktrin arbetades fram under 2002. Bakom den stod Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Med detta fanns det en bred politisk

Inlämnad: 2005-02-16 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:904 av Lindström, Torsten (kd)

den 9 februari Fråga 2004/05:904 av Torsten Lindström kd till statsrådet Lena Sommestad om tankeförbudsparagrafen i kärntekniklagen Riksdagen beslöt 1987 att i kärntekniklagen införa en bestämmelse 6 som stadgar att ingen får utarbeta konstruktionsritningar, beräkna kostnader, beställa utrustning eller vidta andra

Inlämnad: 2005-02-09 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Paginering