Dokument & lagar (7 träffar)

Interpellation 2004/05:506 av Johansson, Bengt-Anders (m)

den 1 april Interpellation 2004/05:506 av Bengt-Anders Johansson m till statsrådet Lena Sommestad om blyammunitionsförbudet Regeringen och riksdagen har inom ramen för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö beslutat att nyproducerade varor så långt som möjligt ska vara fria från bly senast år 2010. Miljöministern har i

Inlämnad: 2005-04-01 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:961 av Johansson, Bengt-Anders (m)

den 14 februari Fråga 2004/05:961 av Bengt-Anders Johansson m till statsrådet Lena Sommestad om ammunitionsbly Miljöministern har i ett tidigare svar från den 22 december 2004 redogjort för att en kemisk produkt i miljöbalken definieras som ett kemiskt ämne eller en beredning av kemiska produkter och att vissa av dessa

Inlämnad: 2005-02-14 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:607 av Johansson, Bengt-Anders (m)

den 15 december Fråga 2004/05:607 av Bengt-Anders Johansson m till statsrådet Lena Sommestad om miljöbalkens definition av kemisk produkt Regeringen och riksdagen har inom ramen för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö beslutat att användningen av bly i stort sett ska ha upphört till 2010. Att biotillgängliga blyföreningar

Inlämnad: 2004-12-15 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:605 av Johansson, Bengt-Anders (m)

den 15 december Fråga 2004/05:605 av Bengt-Anders Johansson m till statsrådet Lena Sommestad om innehållet i kemikalieförteckningen Blyföreningar av olika slag förekommer i en lång rad produkter som används i Sverige. Dessutom är blyföreningar vanligt förekommande i rötslam för gödsling av åkermark. Utöver detta har

Inlämnad: 2004-12-15 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:604 av Johansson, Bengt-Anders (m)

den 15 december Fråga 2004/05:604 av Bengt-Anders Johansson m till statsrådet Lena Sommestad om lagstiftning om kemiska produkter I den pågående debatten om blyanvändandet i Sverige i allmänhet har miljöministern visat ett stort och specifikt personligt intresse för blykulor och hagel avsedda för ammunition, vilket

Inlämnad: 2004-12-15 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2004/05:207 av Johansson, Bengt-Anders (m)

den 25 november Interpellation 2004/05:207 av Bengt-Anders Johansson m till statsrådet Lena Sommestad om strandskydd Entreprenörsregionen är en region där tio kommuner, Gislaved, Gnosjö, Halmstad, Hylte, Laholm, Ljungby, Markaryd, Vaggeryd, Värnamo och Älmhult, samverkar för en hållbar samhällsutveckling. I en skrivelse

Inlämnad: 2004-11-25 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:394 av Johansson, Bengt-Anders (m)

den 19 november Fråga 2004/05:394 av Bengt-Anders Johansson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om blyammunition I skogen kan man förvisso vistas även utan vapen i hand, men i och med en jägarexamen öppnas ändå dörren till en stor gemenskap med omkring 300 000 andra jägare i Sverige. I fråga om jakt på våtmark

Inlämnad: 2004-11-19 Besvarare: Lena Sommestad (S)