Dokument & lagar (230 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:1050 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 22 februari Fråga 2004/05:1050 av Lars-Ivar Ericson c till försvarsminister Leni Björklund om löneskillnader i försvaret En nyligen publicerad kartläggning av lönerna inom försvaret visar att det finns stora löneskillnader mellan män och kvinnor. Män tjänar ca 5 mer än kvinnor för samma jobb. Löneskillnaderna mellan

Inlämnad: 2005-02-22 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1033 av Härstedt, Kent (s)

den 21 februari Fråga 2004/05:1033 av Kent Härstedt s till försvarsminister Leni Björklund om larm och information till allmänheten VMA-systemet är ett viktigt redskap för statlig och kommunal räddningstjänst. Det når stora grupper av människor i samband med olyckor eller händelser som riskerar att orsaka störningar

Inlämnad: 2005-02-21 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1025 av Johansson, Jörgen (c)

den 21 februari Fråga 2004/05:1025 av Jörgen Johansson c till statsrådet Lena Sommestad om satsningar inom rovdjurspolitiken All olaglig verksamhet ska beivras. I tider där prioriteringar präglar rättssystemet måste rimliga avvägningar göras. Att, som i dag, lägga ned förundersökningar om våldtäkt och samtidigt satsa

Inlämnad: 2005-02-21 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1006 av Berg, Heli (fp)

den 18 februari Fråga 2004/05:1006 av Heli Berg fp till försvarsminister Leni Björklund om avhoppen bland kvinnliga värnpliktiga Trots förhoppningar om motsatsen innehöll regeringens proposition Vårt framtida försvar 2004/05:5 inte något förslag om att göra värnplikten könsneutral, det vill säga att utvidga plikten

Inlämnad: 2005-02-18 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1005 av Berg, Heli (fp)

den 18 februari Fråga 2004/05:1005 av Heli Berg fp till försvarsminister Leni Björklund om löneskillnaden mellan kvinnor och män i försvaret Jämställdhetsarbetet inom försvaret går trögt. Ambitionen finns, men det räcker inte. Allvarliga problem som diskriminering, till exempel vad gäller löneskillnader, illustrerar

Inlämnad: 2005-02-18 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1004 av Bargholtz, Helena (fp)

den 18 februari Fråga 2004/05:1004 av Helena Bargholtz fp till försvarsminister Leni Björklund om låga löner för försvarets kvinnor Män i försvaret tjänar ca 5 mer än kvinnor för samma jobb, enligt en kartläggning från försvaret. Löneskillnaderna är särskilt stora mellan militära män och civila kvinnor. Försvarets

Inlämnad: 2005-02-18 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2004/05:394 av Sundell, Ola (m)

den 17 februari Interpellation 2004/05:394 av Ola Sundell m till försvarsminister Leni Björklund om innebörden av försvarsbeslutet Efter försvarsbeslutet 2004 saknas en tydlig viljeinriktning. Den nödvändiga omställningen mot ett mindre försvar med hög insatsberedskap är på väg att misslyckas. Omställningen som vi

Inlämnad: 2005-02-17 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:984 av Grönlund Krantz, Anna (fp)

den 17 februari Fråga 2004/05:984 av Anna Grönlund Krantz fp till statsrådet Lena Sommestad om jaktammunition Riksdagen beslutade 1998 att förbjuda bly i jaktammunition. Grundtanken var god. Användningen av bly i samhället skulle minskas. Men i ivern att göra detta är det kanske så att riksdag och regering gick lite

Inlämnad: 2005-02-17 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:983 av Thalén Finné, Ewa (m)

den 17 februari Fråga 2004/05:983 av Ewa Thalén Finné m till statsrådet Lena Sommestad om blyförbudet vid jakt Meningen om användandet av blyhagel vid jakt går djupt isär. Den förbjudande parten har sin ståndpunkt klar och Jägarnas Riksförbund hävdar att alternativ ammunition gör större skada på djuren och skogen än

Inlämnad: 2005-02-17 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2004/05:392 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 16 februari Interpellation 2004/05:392 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Berit Andnor om hälsorisk av strålning från mobill En irländsk läkargrupp, Irish Doctors Environmental Association IDEA som består av Irlands 30 främsta läkare och arbetar i samarbete med WHO, menar att de fått fram bevis för hur

Inlämnad: 2005-02-16 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2004/05:390 av Lindgren, Else-Marie (kd)

den 16 februari Interpellation 2004/05:390 av Else-Marie Lindgren kd till försvarsminister Leni Björklund om Sveriges säkerhetspolitiska doktrin En säkerhetspolitisk doktrin arbetades fram under 2002. Bakom den stod Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Med detta fanns det en bred politisk

Inlämnad: 2005-02-16 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2004/05:385 av Bergström, Sven (c)

den 16 februari Interpellation 2004/05:385 av Sven Bergström c till statsrådet Lena Sommestad om strandskyddsbestämmelserna Gävleborg har i grunden goda förutsättningar att utvecklas positivt. Men den 10 februari kom ännu en gång dystra siffror från SCB över befolkningsutvecklingen i Sverige under 2004. De visar inte

Inlämnad: 2005-02-16 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:979 av Fridolin, Gustav (mp)

den 16 februari Fråga 2004/05:979 av Gustav Fridolin mp till försvarsminister Leni Björklund om kränkande attityder inom Försvarsmakten Vid flera tillfällen under de senaste åren har kränkande attityder bland befäl inom Försvarsmakten, baserade på sexistiska, rasistiska eller homofoba tendenser, kommit upp till diskussion.

Inlämnad: 2005-02-16 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:968 av Roslund, Carl-Axel (m)

den 15 februari Fråga 2004/05:968 av Carl-Axel Roslund m till försvarsminister Leni Björklund om upphandlingsrutiner inom Försvarsmakten Enligt uppgifter i medierna använder Försvarsmakten vaktbolag som har skatteskulder och som har begått skattebrott samt i något fall inte ens har F-skattsedel. Varenda kommun har

Inlämnad: 2005-02-15 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:961 av Johansson, Bengt-Anders (m)

den 14 februari Fråga 2004/05:961 av Bengt-Anders Johansson m till statsrådet Lena Sommestad om ammunitionsbly Miljöministern har i ett tidigare svar från den 22 december 2004 redogjort för att en kemisk produkt i miljöbalken definieras som ett kemiskt ämne eller en beredning av kemiska produkter och att vissa av dessa

Inlämnad: 2005-02-14 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:960 av Thorén, Sverker (fp)

den 14 februari Fråga 2004/05:960 av Sverker Thorén fp till statsrådet Lena Sommestad om skydd för djuphavens ekosystem Destruktivt fiske, till exempel bottentrålning i djuphaven, utgör ett allvarligt hot mot den biologiska mångfalden i de marina ekosystemen. Parterna till konventionen om biologisk mångfald beslöt

Inlämnad: 2005-02-14 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:904 av Lindström, Torsten (kd)

den 9 februari Fråga 2004/05:904 av Torsten Lindström kd till statsrådet Lena Sommestad om tankeförbudsparagrafen i kärntekniklagen Riksdagen beslöt 1987 att i kärntekniklagen införa en bestämmelse 6 som stadgar att ingen får utarbeta konstruktionsritningar, beräkna kostnader, beställa utrustning eller vidta andra

Inlämnad: 2005-02-09 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:894 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 8 februari Fråga 2004/05:894 av Ingegerd Saarinen mp till utrikesminister Laila Freivalds om IAEA:s roll FN:s atomenergiorgan IAEA har dels som uppgift att förhindra spridning av kärnvapen, dels verka för mer kärnkraft i världen, vilket står i IAEA:s statuter, ändamålsparagrafen: The Agency shall seek to accelerate

Inlämnad: 2005-02-08 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2004/05:359 av Karlsson, Kjell-Erik (v)

den 4 februari Interpellation 2004/05:359 av Kjell-Erik Karlsson v till statsrådet Lena Sommestad om försäljning av svenskt kärnavfall Enligt uppgifter i bland annat The Guardian i januari i år överväger Storbritannien att ändra de restriktioner som hittills gällt och köpa utländskt kärnavfall som sänts till anläggningarna

Inlämnad: 2005-02-04 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2004/05:357 av Widman, Allan (fp)

den 3 februari Interpellation 2004/05:357 av Allan Widman fp till försvarsminister Leni Björklund om ett svenskt deltagande i Natos snabbinsatsstyrka Krigen i före detta Jugoslavien avslöjade tydligt frånvaron av verkningsfulla instrument för att hantera kriser med militära inslag i Europa. Det blev startskottet för

Inlämnad: 2005-02-03 Besvarare: Leni Björklund (S)