Dokument & lagar (73 träffar)

Interpellation 2011/12:280 av Björlund, Torbjörn (V)

den 6 mars Interpellation 2011/12:280 Vapenfabrik i Saudiarabien av Torbjörn Björlund V till försvarsminister Sten Tolgfors M Tisdagen den 6 mars framkom uppgifter om ett hemligt samarbete med Saudiarabien för att bygga upp en vapenfabrik på plats i landet. Saudiarabien är en av världens hårdaste diktaturer. Förföljelse

Inlämnad: 2012-03-06 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Vapenfabrik i Saudiarabien

Interpellation 2011/12:170 av Hultqvist, Peter (S)

den 9 december Interpellation 2011/12:170 Nationella säkerhetsintressen av Peter Hultqvist S till försvarsminister Sten Tolgfors M Försvarsutskottet har enigt yttrat sig när det gäller Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet om vikten av att regeringen säkerställer det nationella säkerhetsintressetÄven

Inlämnad: 2011-12-09 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Nationella säkerhetsintressen

Interpellation 2011/12:169 av Hultqvist, Peter (S)

den 9 december Interpellation 2011/12:169 Försvarets personalförsörjning av Peter Hultqvist S till försvarsminister Sten Tolgfors M Det nya personalförsörjningssystemet inom försvaret är en mycket viktig förändring som är avgörande för den långsiktiga försvarsförmågan. Över 10 000 befattningar återstår att besätta.

Inlämnad: 2011-12-09 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Försvarets personalförsörjning

Interpellation 2011/12:154 av Sörenson, Anna-Lena (S)

den 29 november Interpellation 2011/12:154 Upphandling av lätt torped av Anna-Lena Sörenson S till försvarsminister Sten Tolgfors M Riksdagen beslutade i december 2010 att godkänna anskaffning av lätt torped som ersättning för den äldre modell 45 som, i sin nuvarande form, tjänat ut. Enligt uppgift har regeringen

Inlämnad: 2011-11-29 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Upphandling av lätt torped

Interpellation 2011/12:42 av Rådberg, Peter (MP)

den 13 oktober Interpellation 2011/12:42 Ökad militär verksamhet i Vättern av Peter Rådberg MP till försvarsminister Sten Tolgfors M Vättern är vattentäkt för hundratusentals människor och är en av Europas största dricksvattenreservoarer och är därmed av stor betydelse för människor som bor runt sjön. Vättern skyddas

Inlämnad: 2011-10-13 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ökad militär verksamhet i Vättern

Interpellation 2011/12:23 av Nordin, Lise (MP)

den 30 september Interpellation 2011/12:23 Försvarsmaktens vindkraftsstopp av Lise Nordin MP till försvarsminister Sten Tolgfors M Vindkraften är det energislag som byggs ut snabbast i både Sverige och världen. Detta skapar gröna nya jobb och är en förutsättning för att nå målen om förnybar energi. Utvecklingen

Inlämnad: 2011-09-30 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Försvarsmaktens vindkraftsstopp

Interpellation 2011/12:16 av Sörenson, Anna-Lena (S)

den 21 september Interpellation 2011/12:16 Tillsättande av luftförsvarsutredning av Anna-Lena Sörenson S till försvarsminister Sten Tolgfors M I april 2011 gav riksdagen regeringen uppdraget att tillsätta en parlamentarisk utredning med uppdrag att utreda det framtida luftförsvaret. Utredningen ska ta sikte på

Inlämnad: 2011-09-21 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Tillsättande av luftförsvarsutredning

Interpellation 2010/11:444 av Petersson i Stockaryd, Helene (S)

den 16 augusti Interpellation 2010/11:444 Mediernas tillgång till Rakel av Helene Petersson i Stockaryd S till försvarsminister Sten Tolgfors M Yttrande- och tryckfriheten är starkt grundlagsskyddade i vårt land. Samtidigt vill vi skapa säkerhet och skydd för den personliga integriteten. Detta är två starka friheter

Inlämnad: 2011-08-16 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Mediernas tillgång till Rakel

Interpellation 2007/08:324 av Lindholm, Jan (mp)

den 21 januari Interpellation 2007/08:324 Användandet av fyrverkeripjäser av Jan Lindholm mp till försvarsminister Sten Tolgfors m Årets nyårsfirande visar att det behövs en kraftfull reglering av användandet av pyroteknik för nöjesändamål. Varje år kommer ett antal människor till skada och egendomsskadorna som

Inlämnad: 2008-01-21 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Användandet av fyrverkeripjäser

Interpellation 2007/08:303 av Bråkenhielm, Catharina (s)

den 4 januari Interpellation 2007/08:303 Skärpt lagstiftning om fyrverkeriartiklar av Catharina Bråkenhielm s till justitieminister Beatrice Ask m Inför årsskiftet 2000/01 infördes ett förbud mot smällare, vilket innebar att fyrverkeriartiklar med knall som främsta effekt inte får säljas eller användas för konsumentbruk.

Inlämnad: 2008-01-03 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Skärpt lagstiftning om fyrverkeriartiklar

Interpellation 2006/07:505 av Linde, Hans (v)

den 30 april Interpellation 2006/07:505 Frihandels- och associationsavtal med Colombia av Hans Linde v till statsrådet Sten Tolgfors m Den 23 april 2007 beslöt EU att inleda förhandlingar om ett handelsavtal med. Andinska gemenskapen, som också berör Colombia. Förhandlingarna ska omfatta 1. en politisk dialog som

Inlämnad: 2007-04-30 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Frihandels- och associationsavtal med Colombia

Interpellation 2006/07:101 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 27 november Interpellation 2006/07:101 Försvagande av Sveriges konkurrenskraft av Carina Adolfsson Elgestam s till statsrådet Sten Tolgfors m Sverige tillhör världens ledande exportnationer. Det senaste decenniet har exporten fördubblats och även om de största företagen dominerar blir de små och medelstora

Inlämnad: 2006-11-27 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Försvagande av Sveriges konkurrenskraft

Skriftlig fråga 2003/04:1582 av Tolgfors, Sten (m)

den 30 augusti Fråga 2003/04:1582 av Sten Tolgfors m till statsrådet Gunnar Lund om inkomstgaranti för riksdagsledamöter Det är bra för vitaliteten i demokratin med en debatt om politikens och politikers villkor. Därför välkomnar jag debatten om statsråds och riksdagsledamöters pensioner och inkomstgarantier. Det är

Inlämnad: 2004-08-30 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1546 av Tolgfors, Sten (m)

den 20 augusti Fråga 2003/04:1546 av Sten Tolgfors m till utbildningsminister Thomas Östros om avskaffande av timplan Ökad professionell frihet för lärare och rektorer ger bättre måluppfyllelse i skolan. Det visar tydligt utvärderingarna från timplaneförsöket. När skolans professionella får ägna sig åt skolans kärnuppgift

Inlämnad: 2004-08-20 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1545 av Tolgfors, Sten (m)

den 20 augusti Fråga 2003/04:1545 av Sten Tolgfors m till utbildningsminister Thomas Östros om behörighet till gymnasiet Måndagen den 16 augusti 2004 lämnade Skolverket sin preliminära statistik för resultaten i skolan läsåret 2003/04. Fakta visar att 10,6 av eleverna står utan godkänt i matematik, svenska och engelska.

Inlämnad: 2004-08-20 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1403 av Tolgfors, Sten (m)

den 2 juli Fråga 2003/04:1403 av Sten Tolgfors m till utbildningsminister Thomas Östros om rättssäkert och förutsägbart för eleverna Ersättningen för utbildningar på fristående gymnasieskolor har länge varit svår att förutsäga. Nu när den riktlinje som fanns då regeringen fastställde en riksprislista med lägsta ersättningsnivå

Inlämnad: 2004-07-02 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1235 av Tolgfors, Sten (m)

den 21 maj Fråga 2003/04:1235 av Sten Tolgfors m till utbildningsminister Thomas Östros om Skolverkets kvalitetsgranskning Moderaterna driver sedan många år att kvalitetsgranskningen av skolan måste intensifieras. Alla landets skolor ska inspekteras minst vart tredje år av ett nationellt kvalitetsgranskningsinstitut.

Inlämnad: 2004-05-21 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1207 av Tolgfors, Sten (m)

den 14 maj Fråga 2003/04:1207 av Sten Tolgfors m till utbildningsminister Thomas Östros om konfessionella friskolor Undervisningen i Sverige ska vara icke-konfessionell. Däremot får en skola gärna ha en konfessionell profil. Men undervisningen ska vara allsidig och saklig och värdegrunden respekteras. Som den kommunala

Inlämnad: 2004-05-14 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1204 av Tolgfors, Sten (m)

den 14 maj Fråga 2003/04:1204 av Sten Tolgfors m till utbildningsminister Thomas Östros om skolsystemets rättssäkerhet Friskolor ska vare sig särbehandlas negativt eller positivt. Kvalitetskraven ska vara lika, oavsett vem som äger eller driver dem. Skolverkets kom vid en granskning av konfessionella friskolor nyligen

Inlämnad: 2004-05-14 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1095 av Tolgfors, Sten (m)

den 21 april Fråga 2003/04:1095 av Sten Tolgfors m till utbildningsminister Thomas Östros om kompetens i lärarkåren Trots att skollagen föreskriver att gymnasierna ska sträva efter att rekrytera forskarutbildade lärare och propositionen 1990/91:85 utgick från att skolväsendet ska sysselsätta minst lika många forskarutbildade

Inlämnad: 2004-04-21 Besvarare: Thomas Östros (S)

Paginering