Dokument & lagar (32 träffar)

Interpellation 2014/15:336 av Lotta Johnsson Fornarve (V)

Interpellation 2014/15:336 Barnkonsekvensanalys vid överskuldsättning av Lotta Johnsson Fornarve V till Statsrådet Per Bolund MP Antalet personer i Sverige som sitter fast i skuldfällan och inte kommer ur den blir allt större. Över 100 000 personer har funnits i kronofogdens register i 20 år eller mer och tvingas leva

Inlämnad: 2015-02-26 Besvarare: Per Bolund (MP)

Interpellation 2014/15:336 av Lotta Johnsson Fornarve (V) (pdf, 93 kB)

Interpellation 2014/15:210 av Ali Esbati (V)

Interpellation 2014/15:210 Anställningsformen allmän visstid av Ali Esbati V till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Den svenska arbetsmarknaden har de senaste decennierna förändrats kraftigt. Många av de strukturella förändringarna har inneburit en försvagning av arbetarkollektivets styrka. Särskilt kan man se att

Inlämnad: 2015-01-19 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2014/15:210 av Ali Esbati (V) (pdf, 86 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Anställningsformen allmän visstid

Interpellation 2014/15:212 av Ali Esbati (V)

Interpellation 2014/15:212 Medlingsinstitutets nya uppdrag av Ali Esbati V till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Genom ett regeringsbeslut den 22 december 2014 har Medlingsinstitutet fått ett nytt uppdrag som rör löneskillnader mellan kvinnor och män. Vänsterpartiet har under lång tid efterlyst ändringar som gör

Inlämnad: 2015-01-19 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2014/15:212 av Ali Esbati (V) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Medlingsinstitutets nya uppdrag

Interpellation 2014/15:301 av Amineh Kakabaveh (V)

Interpellation 2014/15:301 Invandrade kvinnors situation på arbetsmarknaden av Amineh Kakabaveh V till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Det är hög tid att uppmärksamma invandrade kvinnors situation på arbetsmarknaden. Kvinnor som kategoriseras som invandrare har länge osynliggjorts och diskriminerats på den svenska

Inlämnad: 2015-02-16 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2014/15:301 av Amineh Kakabaveh (V) (pdf, 102 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Invandrade kvinnors situation på arbetsmarknaden

Interpellation 2014/15:271 av Jonas Sjöstedt (V)

Interpellation 2014/15:271 Anställningsvillkor och trygghet för löntagarna vid upphandling av Jonas Sjöstedt V till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S I Region Östergötland ska delar av busstrafiken upphandlas på nytt. Minst 300 chaufförer är direkt berörda av denna upphandling. Samtliga chaufförer kommer nu att

Inlämnad: 2015-02-06 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2014/15:271 av Jonas Sjöstedt (V) (pdf, 69 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Anställningsvillkor och trygghet för löntagarna vid upphandling

Interpellation 2014/15:425 av Lotta Johnsson Fornarve (V)

Interpellation 2014/15:425 Barnkonsekvensanalys vid överskuldsättning av Lotta Johnsson Fornarve V till Statsrådet Per Bolund MP Antalet personer i Sverige som sitter fast i skuldfällan och inte kommer ur den blir allt fler. Över 100 000 personer har funnits i kronofogdens register i 20 år eller mer och tvingas leva på

Inlämnad: 2015-03-20 Besvarare: Per Bolund (MP)

Interpellation 2014/15:425 av Lotta Johnsson Fornarve (V) (pdf, 92 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Barnkonsekvensanalys vid överskuldsättning

Interpellation 2014/15:30 av Lotta Johnsson Fornarve (V)

Interpellation 2014/15:30 Sms-lån av Lotta Johnsson Fornarve V till Statsrådet Per Bolund MP De så kallade sms-lånen eller snabblånen leder till att allt fler människor hamnar i en skuldfälla. Trots en skärpning av lagstiftningen utvecklas hanteringen av dessa lån i fel riktning. Varje dag hamnar 160 människor hos kronofogden på

Inlämnad: 2014-10-15 Besvarare: Per Bolund (MP)

Interpellation 2014/15:30 av Lotta Johnsson Fornarve (V) (pdf, 75 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Sms-lån

Skriftlig fråga 2014/15:470 av Ulla Andersson (V)

Fråga 2014/15:470 Diskriminering av flyktingbarn av Ulla Andersson V till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Det har framkommit att Handelsbanken i Alvesta nekar ensamkommande flyktingbarn med uppehållstillstånd att öppna konto i banken. Motiveringen från bankdirektören uppges vara att man inte fick betalt

Inlämnad: 2015-04-27 Besvarare: Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:470 av Ulla Andersson (V) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:465 av Ulla Andersson (V)

Fråga 2014/15:465 Rätt att få öppna bankkonto av Ulla Andersson V till Statsrådet Per Bolund MP Det har framkommit att Handelsbanken i Alvesta nekar ensamkommande flyktingbarn med uppehållstillstånd att öppna konto i banken. Motiveringen från bankdirektören uppges vara att man inte fick betalt för det arbete man lade

Inlämnad: 2015-04-24 Besvarare: Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:465 av Ulla Andersson (V) (pdf, 64 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:626 av Ulla Andersson (V)

Fråga 2014/15:626 Kortbedrägerier av Ulla Andersson V till Statsrådet Per Bolund MP Allt fler bankkontor väljer bort kontanthanteringen. Bankerna motiverar ofta detta med att det ökar säkerheten för såväl kunder som bankanställda. Beträffande bankernas kunder är det svårt att veta om det verkligen förhåller sig på det

Inlämnad: 2015-06-04 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:626 av Ulla Andersson (V) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:656 av Daniel Sestrajcic (V)

Fråga 2014/15:656 AP-fondernas investeringar i Southern Copper Corporation och Peru av Daniel Sestrajcic V till Statsrådet Per Bolund MP Det har återigen framkommit att AP-fonderna investerar i verksamhet som påverkar människors tillgång till rent dricksvatten och rena livsmiljöer och som skapar stora oroligheter. De

Inlämnad: 2015-06-11 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:656 av Daniel Sestrajcic (V) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:336 av Ulla Andersson (V)

Fråga 2014/15:336 Styrning av AP-fondernas innehav i fossila och förnybara energikällor av Ulla Andersson V till Statsrådet Per Bolund MP Enligt Världsnaturfonden ökar AP-fondernas innehav i kol-olje- och gasbolag tvärtemot vad klimatet kräver. Första, Tredje och Sjunde AP-fonden har ökat sina kolinnehav under de senaste

Inlämnad: 2015-03-20 Besvarare: Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:336 av Ulla Andersson (V) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:335 av Ulla Andersson (V)

Fråga 2014/15:335 Krav på AP-fonderna att redovisa utsläpp av växthusgaser av Ulla Andersson V till Statsrådet Per Bolund MP Enligt Världsnaturfonden ökar AP-fondernas innehav i kol-olje- och gasbolag tvärtemot vad klimatet kräver. Första, Tredje och Sjunde AP-fonden har ökat sina kolinnehav under de senaste 18 månaderna

Inlämnad: 2015-03-20 Besvarare: Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:335 av Ulla Andersson (V) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:321 av Ulla Andersson (V)

Fråga 2014/15:321 Bankdelningslag av Ulla Andersson V till Statsrådet Per Bolund MP Regeringen har tyvärr meddelat att den inte är intresserad av en bankdelningslag på EU-nivå, detta trots de fördelar en sådan lag skulle innebära både för den finansiella stabiliteten och för att skattebetalarna inte på samma sätt som

Inlämnad: 2015-03-18 Besvarare: Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:321 av Ulla Andersson (V) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:247 av Ulla Andersson (V)

Fråga 2014/15:247 Bankernas kontanthantering av Ulla Andersson V till Statsrådet Per Bolund MP Vi kan gång på gång ta del av hur företag och föreningar men även privatpersoner har svårt att lämna kontanter eller ta ut kontanter på banken. Antalet bankkontor som slutat med kontanthantering har ökat drastiskt under senare

Inlämnad: 2015-02-19 Besvarare: Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:247 av Ulla Andersson (V) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:179 av Ulla Andersson (V)

Fråga 2014/15:179 Åtgärder mot bankernas övervinster av Ulla Andersson V till Statsrådet Per Bolund MP De svenska hushållens skuldsättning riskerar stabiliteten i ekonomin. Framför allt är det bolånen som ökat som andel av bankernas utlåning. De står i dag för nästan hälften av bankernas utlåning och utgör därmed också

Inlämnad: 2015-01-28 Besvarare: Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:179 av Ulla Andersson (V) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:205 av Ali Esbati (V)

Fråga 2014/15:205 Regeringens arbete mot kränkande särbehandling, trakasserier och mobbning i arbetslivet av Ali Esbati V till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Många far illa i arbetslivet på grund av kränkande särbehandling, trakasserier eller mobbning utan att detta leder till åtgärder. Dagens regelverk fungerar

Inlämnad: 2015-02-06 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:205 av Ali Esbati (V) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:73 av Hans Linde (V)

Fråga 2014/15:73 Insatser mot penningtvätt av Hans Linde V till Statsrådet Per Bolund MP Kapital- och skatteflykt är ett av de stora globala hindren för utveckling, jämlikhet och välfärd. Utvecklingsländerna förlorar varje år långt mer än vad man får i bistånd genom kapitalflykt. Men även i Sverige är kapitalflykten ett

Inlämnad: 2014-11-13 Besvarare: Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:73 av Hans Linde (V) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:124 av Ulla Andersson (V)

Fråga 2014/15:124 Betaltjänster för alla i hela landet av Ulla Andersson V till Statsrådet Per Bolund MP Tillgången till grundläggande betaltjänster rapporteras återigen minska. Antalet bankomater har sjunkit med 15 procent de senaste tre åren och antalet bankkontor har minskat med 40 procent. Samtidigt fungerar inte

Inlämnad: 2014-12-09 Besvarare: Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:124 av Ulla Andersson (V) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2008/09:312 av Kakabaveh, Amineh (v)

den 6 februari Interpellation 2008/09:312 Kvinnors deltagande i fredsprocesser av Amineh Kakabaveh v till utrikesminister Carl Bildt m FN:s säkerhetsråd antog år 2000 resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Syftet med resolutionen är att öka kvinnors deltagande och inflytande i arbetet med att förebygga,

Inlämnad: 2009-02-06 Besvarare: Gunilla Carlsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kvinnors deltagande i fredsprocesser
Paginering