Dokument & lagar (9 träffar)

Interpellation 2008/09:324 av Kakabaveh, Amineh (v)

den 11 februari Interpellation 2008/09:324 Religiösa skolor av Amineh Kakabaveh v till utbildningsminister Jan Björklund fp Frågan om religiösa skolor handlar om religionsfriheten där principen att varje människa själv ska ha rätt att välja livsåskådning är fundamental. I de religiösa eller konfessionella privata

Inlämnad: 2009-02-11 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Religiösa skolor

Interpellation 2008/09:522 av Kakabaveh, Amineh (v)

den 13 maj Interpellation 2008/09:522 Lagstiftning om skolkuratorer av Amineh Kakabaveh v till utbildningsminister Jan Björklund fp Under den nuvarande lågkonjunkturen med minskade skatteintäkter och underskott i de kommunala budgetarna är verksamheter som inte tydligt regleras i lag särskilt utsatta. Det gäller

Inlämnad: 2009-05-13 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Lagstiftning om skolkuratorer

Interpellation 2008/09:518 av Olsson, LiseLotte (v)

den 13 maj Interpellation 2008/09:518 Fritidsledarutbildningen av LiseLotte Olsson v till utbildningsminister Jan Björklund fp Det har kommit till min kännedom att många av dem som arbetar som fritidsledare saknar en fritidsledarutbildning. Enligt en kartläggning från Ungdomsstyrelsen varierar andelen personal

Inlämnad: 2009-05-13 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Fritidsledarutbildningen

Skriftlig fråga 2008/09:1182 av Linde, Hans (v)

den 27 augusti Fråga 2008/09:1182 Överlämning av fångar till de afghanska myndigheterna av Hans Linde v till försvarsminister Sten Tolgfors m Enligt Sveriges Radio den 27 augusti tog de svenska trupperna i Afghanistan, i samband med strider i juli, en fånge som därefter överlämnades till afghanska myndigheter.

Inlämnad: 2009-08-27 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2008/09:990 av Dinamarca, Rossana (v)

den 28 maj Fråga 2008/09:990 Gömda barns skolgång av Rossana Dinamarca v till utbildningsminister Jan Björklund fp Barn till asylsökande har i dag rätt till skola och förskola på i huvudsak samma villkor som bosatta svenska barn, men mycket återstår att göra för att dessa barns grundläggande rättigheter ska garanteras

Inlämnad: 2009-05-28 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2008/09:898 av Holma, Siv (v)

den 5 maj Fråga 2008/09:898 Skolbiblioteken av Siv Holma v till utbildningsminister Jan Björklund fp I Kulturrådets rapport om skolbiblioteken beskrivs en mycket dyster utveckling. Sedan den senaste genomgången av skolbiblioteken som genomfördes år 2002 har inte bara antalet skolbibliotek minskat drastiskt, statistik

Inlämnad: 2009-05-05 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2008/09:76 av Olofsson, Eva (v)

den 9 oktober Fråga 2008/09:76 Kommunala gymnasier i Göteborg av Eva Olofsson v till utbildningsminister Jan Björklund fp Flera kommunala gymnasier i Göteborg har nästan halverat sin intagning sedan 2006. På två år har andelen intagna elever i de kommunala gymnasierna minskat från 62 till 48 procent. Samtidigt

Inlämnad: 2008-10-09 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2008/09:208 av Wahlén, Gunilla (v)

den 31 oktober Fråga 2008/09:208 Implementering av resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet av Gunilla Wahlén v till försvarsminister Sten Tolgfors m FN:s säkerhetsråd antog år 2000 resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Syftet med resolutionen är att öka kvinnors deltagande och inflytande i arbetet

Inlämnad: 2008-10-31 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2008/09:937 av Linde, Hans (v)

den 13 maj Fråga 2008/09:937 USA:s flygangrepp i Afghanistan av Hans Linde v till försvarsminister Sten Tolgfors m I förra veckan genomförde USA omfattande flygangrepp i Farahprovinsen i västra Afghanistan, som enligt lokala afghanska myndigheter dödade runt 150 civila. Internationella Rödakorskommittén bekräftade

Inlämnad: 2009-05-13 Besvarare: Sten Tolgfors (M)