Dokument & lagar (9 träffar)

Interpellation 2008/09:498 av Ohly, Lars (v)

den 11 maj Interpellation 2008/09:498 Oetiska träningsredskap för djur av Lars Ohly v till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Metoder för träning av hundar som baseras på olika typer av straff ökar olycksbådande. En anledning till detta kan vara de hundprogram som visar hur man snabbt och med stora resultat kan

Inlämnad: 2009-05-11 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Interpellation 2008/09:316 av Johnson, Jacob (v)

den 6 februari Interpellation 2008/09:316 Exportbidrag för animaliska produkter av Jacob Johnson v till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Det fanns en bred enighet i Sveriges riksdag att verka för att minska subventionerna till jordbruket inom EU. Men nu har den borgerliga regeringen ändrat ståndpunkt. Vid sammanträde

Inlämnad: 2009-02-06 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Exportbidrag för animaliska produkter

Interpellation 2008/09:492 av Johansson, Wiwi-Anne (v)

den 8 maj Interpellation 2008/09:492 Slakt utan bedövning av Wiwi-Anne Johansson v till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Sedan 1937 har det varit förbjudet att slakta djur utan bedövning i Sverige. I regeringens förslag till riksdagen samma år framhölls att djuren skall skyddas mot onödigt lidande, samt intresset

Inlämnad: 2009-05-08 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Slakt utan bedövning

Skriftlig fråga 2008/09:1182 av Linde, Hans (v)

den 27 augusti Fråga 2008/09:1182 Överlämning av fångar till de afghanska myndigheterna av Hans Linde v till försvarsminister Sten Tolgfors m Enligt Sveriges Radio den 27 augusti tog de svenska trupperna i Afghanistan, i samband med strider i juli, en fånge som därefter överlämnades till afghanska myndigheter.

Inlämnad: 2009-08-27 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2008/09:208 av Wahlén, Gunilla (v)

den 31 oktober Fråga 2008/09:208 Implementering av resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet av Gunilla Wahlén v till försvarsminister Sten Tolgfors m FN:s säkerhetsråd antog år 2000 resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Syftet med resolutionen är att öka kvinnors deltagande och inflytande i arbetet

Inlämnad: 2008-10-31 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2008/09:977 av Johnson, Jacob (v)

den 25 maj Fråga 2008/09:977 Minskad avskogning i ett framtida klimatavtal av Jacob Johnson v till miljöminister Andreas Carlgren c I rådspromemoria, bil. 4 081118står det att ytterligare analyser behövs för att fastställa för- och nackdelar med fondlösningar såväl som marknadsbaserade lösningar samt granskning

Inlämnad: 2009-05-25 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2008/09:937 av Linde, Hans (v)

den 13 maj Fråga 2008/09:937 USA:s flygangrepp i Afghanistan av Hans Linde v till försvarsminister Sten Tolgfors m I förra veckan genomförde USA omfattande flygangrepp i Farahprovinsen i västra Afghanistan, som enligt lokala afghanska myndigheter dödade runt 150 civila. Internationella Rödakorskommittén bekräftade

Inlämnad: 2009-05-13 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2008/09:465 av Johansson, Wiwi-Anne (v)

den 8 januari Fråga 2008/09:465 Förbud mot tidelag av Wiwi-Anne Johansson v till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Till skillnad mot flertalet andra länder har Sverige inte någon bestämmelse som förbjuder och straffbelägger tidelag. Detta betyder att sex med djur enbart är olagligt om det kan bevisas att djuret

Inlämnad: 2009-01-08 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2008/09:508 av Frid, Egon (v)

den 22 januari Fråga 2008/09:508 Krav på ursprungsmärkning av Egon Frid v till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Konsumentmakt är viktigt och något vi alla vill bejaka. Det är ett av skälen till varför reglerna om ursprungsmärkning av bland annat livsmedel är viktiga. Var och en ska kunna

Inlämnad: 2009-01-22 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)