Dokument & lagar (15 träffar)

Skriftlig fråga 2008/09:1182 av Linde, Hans (v)

den 27 augusti Fråga 2008/09:1182 Överlämning av fångar till de afghanska myndigheterna av Hans Linde v till försvarsminister Sten Tolgfors m Enligt Sveriges Radio den 27 augusti tog de svenska trupperna i Afghanistan, i samband med strider i juli, en fånge som därefter överlämnades till afghanska myndigheter.

Inlämnad: 2009-08-27 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2008/09:937 av Linde, Hans (v)

den 13 maj Fråga 2008/09:937 USA:s flygangrepp i Afghanistan av Hans Linde v till försvarsminister Sten Tolgfors m I förra veckan genomförde USA omfattande flygangrepp i Farahprovinsen i västra Afghanistan, som enligt lokala afghanska myndigheter dödade runt 150 civila. Internationella Rödakorskommittén bekräftade

Inlämnad: 2009-05-13 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Interpellation 2008/09:475 av Engström, Marie (v)

den 27 april Interpellation 2008/09:475 Verksamhetsavbrott i mindre företag av Marie Engström v till näringsminister Maud Olofsson c Efter att snart tre fjärdedelar av innevarande mandatperiod gått finns ännu inget förslag från regeringen till förändring av företagares trygghetssystem. Det finns dock ett betänkande,

Inlämnad: 2009-04-27 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Verksamhetsavbrott i mindre företag

Skriftlig fråga 2008/09:883 av Pedersen, Peter (v)

den 24 april Fråga 2008/09:883 Pornografi på Postens utlämningsställen av Peter Pedersen v till statsrådet Åsa Torstensson c Det har kommit till min kännedom att Posten samarbetar med utlämningsställen som säljer grov porr detta trots att Posten enligt uppgift skriver avtal med utlämningsställena där de förbinder

Inlämnad: 2009-04-24 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2008/09:411 av Andersson, Ulla (v)

den 13 mars Interpellation 2008/09:411 Undsättningslån av Ulla Andersson v till näringsminister Maud Olofsson c Nu har det gått snart tre månader sedan proposition 2008/09:95 Staten som huvudman för bolag med verksamhet avseende forskning och utveckling och annan verksamhet inom fordonsklustret m.m. antogs. I

Inlämnad: 2009-03-13 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Undsättningslån

Skriftlig fråga 2008/09:714 av Brink, Josefin (v)

den 11 mars Fråga 2008/09:714 Deltider på Posten AB av Josefin Brink v till näringsminister Maud Olofsson c Statliga Posten AB har beslutat att tvinga sina anställda på paketterminalerna att gå ned på deltidstjänster. Minskade paketvolymer som en följd av finanskrisen anges som orsak av Postens ledning. De postanställdas

Inlämnad: 2009-03-11 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2008/09:480 av Engström, Marie (v)

den 15 januari Fråga 2008/09:480 Havandeskapspenning för enskilda näringsidkare av Marie Engström v till näringsminister Maud Olofsson c Under hösten presenterades betänkandet Trygghetssystemen för företagare om företagares ekonomiska trygghet vid sjukdom, arbetslöshet och föräldraskap. I utredningen uppmärksammas

Inlämnad: 2009-01-15 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2008/09:477 av Frid, Egon (v)

den 14 januari Fråga 2008/09:477 Åtgärder med anledning av varsel på Volvo i Skövde av Egon Frid v till näringsminister Maud Olofsson c I dag varslas 400 anställda på Volvo Lastvagnar i Skövde som en del av totalt 1 620 anställda som omfattas av tisdagens varsel från Volvokoncernen i Umeå, Göteborg, Skövde och

Inlämnad: 2009-01-14 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2008/09:473 av Olsson, LiseLotte (v)

den 14 januari Fråga 2008/09:473 Åtgärder med anledning av varsel på Volvo i Umeå av LiseLotte Olsson v till näringsminister Maud Olofsson c Volvo har i dag meddelat om nya varsel i Umeå. Till de nya varslen på 610 metallare och 60 tjänstemän som Volvo presenterat under dagen ska läggas till de ca 600 metallare

Inlämnad: 2009-01-14 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2008/09:426 av Engström, Marie (v)

den 18 december Fråga 2008/09:426 Regelförenkling för småföretag av Marie Engström v till näringsminister Maud Olofsson c Regeringen har i många sammanhang framhållit vikten av att underlätta för småföretag. Man har till exempel satt upp mål för minskningen av företagens regelbörda med 25 procent till 2010. Det

Inlämnad: 2008-12-18 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2008/09:200 av Engström, Marie (v)

den 9 december Interpellation 2008/09:200 Krediter till småföretag av Marie Engström v till näringsminister Maud Olofsson c I lågkonjunkturens och finanskrisens spår har det blivit svårare för småföretag att få lån och ibland att behålla sina krediter. Bankerna har blivit mer restriktiva. Det har förekommit att

Inlämnad: 2008-12-09 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Krediter till småföretag

Interpellation 2008/09:174 av Engström, Marie (v)

den 1 december Interpellation 2008/09:174 Varsel i Värmland av Marie Engström v till näringsminister Maud Olofsson c Under hösten har ett flertal varsel lagts i Värmland, främst inom fordonsrelaterade branscher. Under senare tid har även andra branscher drabbats, till exempel byggindustrin. Det är särskilt i västra

Inlämnad: 2008-12-01 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Varsel i Värmland

Skriftlig fråga 2008/09:228 av Ohly, Lars (v)

den 7 november Fråga 2008/09:228 Strategi för landsbygdens utveckling av Lars Ohly v till näringsminister Maud Olofsson c År 2006 presenterade den statliga Landsbygdskommittén ett betänkande som föreslog ett helhetsgrepp på landsbygdens utvecklingsmöjligheter. Kommitténs betänkande var enigt och innehöll inga reservationer

Inlämnad: 2008-11-07 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2008/09:208 av Wahlén, Gunilla (v)

den 31 oktober Fråga 2008/09:208 Implementering av resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet av Gunilla Wahlén v till försvarsminister Sten Tolgfors m FN:s säkerhetsråd antog år 2000 resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Syftet med resolutionen är att öka kvinnors deltagande och inflytande i arbetet

Inlämnad: 2008-10-31 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Interpellation 2008/09:22 av Frid, Egon (v)

den 1 oktober Interpellation 2008/09:22 Neutralisering av hyresläget i Kiruna av Egon Frid v till statsrådet Mats Odell kd År 2003 fick Kiruna kommun beskedet från LKAB att sprickorna som uppstår på grund av gruvbrytningen närmar sig staden snabbare än beräknat samt att malmkroppen breder ut sig djupt ned i marken

Inlämnad: 2008-10-01 Besvarare: Maud Olofsson (C)