Dokument & lagar (26 träffar)

Interpellation 2008/09:388 av Frid, Egon (v)

den 6 mars Interpellation 2008/09:388 Kreditprövning för snabblån av Egon Frid v till justitieminister Beatrice Ask m Den nuvarande finanskrisen får de så kallade sms-lånen att öka. Kronofogden har skrivit upp prognosen för antalet obetalade sms-lån och befarar en ökning med 100 procent i år. Under 2008 kom det

Inlämnad: 2009-03-06 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2008/09:274 av Frid, Egon (v)

den 23 januari Interpellation 2008/09:274 Förvärv av hyreshus av Egon Frid v till statsrådet Mats Odell kd Boendet är en av de viktigaste delarna i en människas liv. Boendet för olika familjer har betydelse inte enbart för tillvaron i hemmet utan även för hur man kan klara studier, arbete, fritid, samvaro med vänner

Inlämnad: 2009-01-23 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Förvärv av hyreshus

Interpellation 2008/09:266 av Frid, Egon (v)

den 23 januari Interpellation 2008/09:266 Etik vid bostadsombildningar av Egon Frid v till statsrådet Mats Odell kd Ombildning av hyreslägenheter till bostadsrätter har pågått under ett antal år. Resultatet har blivit ökad segregation och minskad rörlighet på arbetsmarknaden. Utförsäljning av fastigheter till underpris

Inlämnad: 2009-01-23 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Etik vid bostadsombildningar

Interpellation 2008/09:271 av Åström, Alice (v)

den 23 januari Interpellation 2008/09:271 Ipred 2 och europeisk straffrätt av Alice Åström v till justitieminister Beatrice Ask m Efter EG-domstolens dom C-176/03 den 13 september 2005 drog kommissionen tillbaka sitt förslag till rambeslut om stärkta straffrättsliga åtgärder mot intrång i immateriella rättigheter

Inlämnad: 2009-01-23 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ipred 2 och europeisk straffrätt

Interpellation 2008/09:487 av Olsson, Lena (v)

den 6 maj Interpellation 2008/09:487 Insyn och offentliga utredningar av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m Under den borgerliga regeringen har många styrelser i olika myndigheter avskaffats. Dessa har ersatts med så kallade insynsråd där några politiska partier får representation utifrån regeringens

Inlämnad: 2009-05-06 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Insyn och offentliga utredningar

Interpellation 2008/09:473 av Åström, Alice (v)

den 24 april Interpellation 2008/09:473 Den ekonomiska situationen inom Kriminalvården av Alice Åström v till justitieminister Beatrice Ask m Kriminalvårdens viktigaste uppgift är att vårda intagna så att de en dag kan återföras till samhället. Detta gäller inte minst personer som är dömda för sexualbrott och våld

Inlämnad: 2009-04-24 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Den ekonomiska situationen inom Kriminalvården

Interpellation 2008/09:107 av Kakabaveh, Amineh (v)

den 11 november Interpellation 2008/09:107 Könsblind regeringsform av Amineh Kakabaveh v till justitieminister Beatrice Ask m FN:s kommitté för avskaffande av diskriminering av kvinnor, Cedawkommittén, har i en kommentar från 2008 uttryckt oro över att en statlig utredning SOU 2007:67 kommit fram till att regeringsformen

Inlämnad: 2008-11-11 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Könsblind regeringsform

Interpellation 2008/09:55 av Olsson, LiseLotte (v)

den 22 oktober Interpellation 2008/09:55 Ekonomiska skillnader mellan kvinnor och män vid skilsmässa av LiseLotte Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m FN:s kommitté för avskaffande av diskriminering av kvinnor, Cedawkommittén, har i en kommentar avseende Sverige från 2008 uttryckt oro över att svensk lagstiftning

Inlämnad: 2008-10-22 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ekonomiska skillnader mellan kvinnor och män vid skilsmässa

Interpellation 2008/09:2 av Kakabaveh, Amineh (v)

den 18 september Interpellation 2008/09:2 Barnäktenskap av Amineh Kakabaveh v till justitieminister Beatrice Ask m Enligt FN:s kvinnokonvention artikel 16 har alla lika rätt att ingå äktenskap och lika rätt att fritt välja make och att ingå äktenskap endast med sitt eget fria och fulla medgivandeÄktenskapet är

Inlämnad: 2008-09-18 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Barnäktenskap

Skriftlig fråga 2008/09:1182 av Linde, Hans (v)

den 27 augusti Fråga 2008/09:1182 Överlämning av fångar till de afghanska myndigheterna av Hans Linde v till försvarsminister Sten Tolgfors m Enligt Sveriges Radio den 27 augusti tog de svenska trupperna i Afghanistan, i samband med strider i juli, en fånge som därefter överlämnades till afghanska myndigheter.

Inlämnad: 2009-08-27 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2008/09:989 av Olsson, Lena (v)

den 27 maj Fråga 2008/09:989 Besöksförbud vid brott begångna utomlands av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m Det har kommit till min kännedom att en kvinna fått avslag på sin ansökan om besöksförbud för sin före detta man, trots att denne tidigare kidnappat och fört den gemensamma sonen utomlands.

Inlämnad: 2009-05-27 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:984 av Frid, Egon (v)

den 27 maj Fråga 2008/09:984 Rätt att teckna försäkring utan diskriminering av Egon Frid v till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Enligt en artikel i Expressen den 13 maj med rubriken Anna, 26, vägde för mycket för en försäkring kan en överviktig person nekas att teckna sjukdoms- och livförsäkring.

Inlämnad: 2009-05-27 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:179 av Olsson, Lena (v)

den 29 oktober Fråga 2008/09:179 Rättslotsar i rättsväsendet av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m Under en lång följd av år har det avsatts stora summor nya pengar till rättsväsendet. Mantrat både för den förra och den nuvarande regeringen har varit att rättsväsendet aldrig haft så mycket pengar

Inlämnad: 2008-10-29 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:162 av Larsson, Kalle (v)

den 29 oktober Fråga 2008/09:162 Gränspolisens agerande i avvisningsärenden av Kalle Larsson v till justitieminister Beatrice Ask m Säkerhetssituationen i Afghanistan har blivit alltmer allvarlig under den senaste tiden. UNHCR har uttalat att inga avvisningar bör genomföras och har under sommaren vädjat direkt

Inlämnad: 2008-10-29 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:159 av Olsson, Lena (v)

den 27 oktober Fråga 2008/09:159 Uppgifter om förvanskningar av bevisning i rättegångar av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m Den senaste tiden har vi fått information om att svensk polis ska ha förvanskat bevisning i rättegångar. Jag anser att detta är väldigt allvarligt. Enligt statsåklagaren

Inlämnad: 2008-10-27 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:145 av Olsson, Lena (v)

den 24 oktober Fråga 2008/09:145 Kriminalvård för kvinnor i Norrland av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m Norrlands enda anstalt för kvinnor heter Ljustadalen och ligger i Sundsvall. Nu hotas den av nedläggning. Det betyder att ingen anstalt för kvinnor kommer att finnas norr om Stockholm. Kvinnor,

Inlämnad: 2008-10-24 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:209 av Åström, Alice (v)

den 4 november Fråga 2008/09:209 Bokföringslagen och biståndsverksamhet av Alice Åström v till justitieminister Beatrice Ask m Enligt bokföringslagens 7 kap. 2 och 5 ska dokument vara lätt åtkomliga, förvaras i Sverige i ordnat skick, med undantag för verksamhet i filial utomlands om bokföringsskyldighet finns där.

Inlämnad: 2008-11-04 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:208 av Wahlén, Gunilla (v)

den 31 oktober Fråga 2008/09:208 Implementering av resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet av Gunilla Wahlén v till försvarsminister Sten Tolgfors m FN:s säkerhetsråd antog år 2000 resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Syftet med resolutionen är att öka kvinnors deltagande och inflytande i arbetet

Inlämnad: 2008-10-31 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2008/09:693 av Larsson, Kalle (v)

den 4 mars Fråga 2008/09:693 Tvångsmedel vid massavvisningar av Kalle Larsson v till justitieminister Beatrice Ask m Regeringen har anvisat 40 miljoner kronor 2009 i syfte att effektivisera återvändandearbetet i asylprocessen och har gett särskilda uppdrag till Migrationsverket och gränspolisen för att snabba på

Inlämnad: 2009-03-04 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:937 av Linde, Hans (v)

den 13 maj Fråga 2008/09:937 USA:s flygangrepp i Afghanistan av Hans Linde v till försvarsminister Sten Tolgfors m I förra veckan genomförde USA omfattande flygangrepp i Farahprovinsen i västra Afghanistan, som enligt lokala afghanska myndigheter dödade runt 150 civila. Internationella Rödakorskommittén bekräftade

Inlämnad: 2009-05-13 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Paginering