Dokument & lagar (16 träffar)

Interpellation 2008/09:563 av Larsson, Kalle (v)

den 3 juni Interpellation 2008/09:563 Politiskt ansvar för återvändandearbetet i asylprocessen av Kalle Larsson v till statsrådet Tobias Billström m Regeringen har utnämnt 2009 till återvändandeåret. Denna satsning innebär bland annat att regeringen anvisat 40 miljoner kronor för att öka ambitionerna med att genomföra

Inlämnad: 2009-06-03 Besvarare: Tobias Billström (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Politiskt ansvar för återvändandearbetet i asylprocessen

Interpellation 2008/09:222 av Persson, Kent (v)

den 17 december Interpellation 2008/09:222 Rikstrafiken och tolkningen av interregional trafik av Kent Persson v till statsrådet Åsa Torstensson c Rikstrafikens uppdrag omfattar upphandling av persontrafik som kan vara transportpolitiskt motiverad men inte tillgodoses genom en trafikhuvudmans regi eller där det

Inlämnad: 2008-12-17 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Rikstrafiken och tolkningen av interregional trafik

Interpellation 2008/09:227 av Larsson, Kalle (v)

den 19 december Interpellation 2008/09:227 Kvinnors asylskäl av Kalle Larsson v till statsrådet Tobias Billström m Det råder allvarliga könsorättvisor i asylprocessen. Detta är ett faktum som riksdagen har konstaterat sedan lång tid. En studie som Röda Korset nyligen genomfört belyser den allvarligt bristande

Inlämnad: 2008-12-19 Besvarare: Tobias Billström (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kvinnors asylskäl

Interpellation 2008/09:201 av Larsson, Kalle (v)

den 9 december Interpellation 2008/09:201 Sveriges inställning till Frontex kränkningar av asylrätten av Kalle Larsson v till statsrådet Tobias Billström m Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens yttre gränser Frontex inrättades genom rådets förordning EG nr 2007/2004.

Inlämnad: 2008-12-09 Besvarare: Tobias Billström (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sveriges inställning till Frontex kränkningar av asylrätten

Interpellation 2008/09:467 av Olsson, LiseLotte (v)

den 20 april Interpellation 2008/09:467 Post- och betalservice i glesbygd av LiseLotte Olsson v till statsrådet Åsa Torstensson c Dorotea, en kommun i södra Lappland, har efter senaste befolkningsminskningen endast 2 914 innevånare. Svanabyn som är kommunens äldsta by har 185 innevånare. Av dessa är 21 personer över

Inlämnad: 2009-04-20 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Post- och betalservice i glesbygd

Skriftlig fråga 2008/09:1006 av Larsson, Kalle (v)

den 4 juni Fråga 2008/09:1006 Rättssäkerhet vid avvisningar av Kalle Larsson v till statsrådet Tobias Billström m Migrationsverket har nyligen fattat beslut om att avvisa en svårt cancersjuk asylsökande man till Azerbajdzjan trots att hans läkare i Sverige intygar att den behandling han får här är livsnödvändig

Inlämnad: 2009-06-04 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1162 av Olofsson, Eva (v)

den 19 augusti Fråga 2008/09:1162 Barnkonventionen och svensk lagstiftning av Eva Olofsson v till socialminister Göran Hägglund kd Frågan om hur barnkonventionen står i förhållande till svensk lagstiftning har aktualiserats av det aktuella fallet med splittringen av en tvåbarnsfamilj. Mamman och hennes nyfödda barn

Inlämnad: 2009-08-19 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1182 av Linde, Hans (v)

den 27 augusti Fråga 2008/09:1182 Överlämning av fångar till de afghanska myndigheterna av Hans Linde v till försvarsminister Sten Tolgfors m Enligt Sveriges Radio den 27 augusti tog de svenska trupperna i Afghanistan, i samband med strider i juli, en fånge som därefter överlämnades till afghanska myndigheter.

Inlämnad: 2009-08-27 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2008/09:172 av Larsson, Kalle (v)

den 29 oktober Fråga 2008/09:172 Praxis vid förföljelse på grund av sexuell läggning av Kalle Larsson v till statsrådet Tobias Billström m Vid ett besök hos riksdagens socialförsäkringsutskott nyligen uttalade Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson angående personer som söker asyl i Sverige för att de

Inlämnad: 2008-10-29 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2008/09:171 av Larsson, Kalle (v)

den 29 oktober Fråga 2008/09:171 Avvisningar till Libyen av Kalle Larsson v till statsrådet Tobias Billström m I maj 2008 avvisades en asylsökande man från Sverige till Libyen. Mannen hade sökt asyl bland annat för att han deserterat från libyska armén. I juni uppgav tidningsuppgifter att mannen avlidit efter fängslande

Inlämnad: 2008-10-29 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2008/09:208 av Wahlén, Gunilla (v)

den 31 oktober Fråga 2008/09:208 Implementering av resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet av Gunilla Wahlén v till försvarsminister Sten Tolgfors m FN:s säkerhetsråd antog år 2000 resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Syftet med resolutionen är att öka kvinnors deltagande och inflytande i arbetet

Inlämnad: 2008-10-31 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2008/09:405 av Larsson, Kalle (v)

den 15 december Fråga 2008/09:405 Svenskt stöd för stängning av Guantanámolägret av Kalle Larsson v till statsrådet Tobias Billström m Den tillträdande presidenten i USA, Barack Obama, har förklarat sig ha för avsikt att stänga Guantánamolägret på Kuba. Genomförandet av stängningen är inte okomplicerad och det

Inlämnad: 2008-12-15 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2008/09:884 av Larsson, Kalle (v)

den 24 april Fråga 2008/09:884 Apatiska barn av Kalle Larsson v till statsrådet Tobias Billström m Enligt sjukvårdsexperter runt om i landet ökar nu antalet apatiska barn återigen i Sverige. Enligt uppgift finns i dag tolv kända fall med barn som befinner sig i helt apatiska tillstånd och ytterligare ett trettiotal

Inlämnad: 2009-04-24 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2008/09:937 av Linde, Hans (v)

den 13 maj Fråga 2008/09:937 USA:s flygangrepp i Afghanistan av Hans Linde v till försvarsminister Sten Tolgfors m I förra veckan genomförde USA omfattande flygangrepp i Farahprovinsen i västra Afghanistan, som enligt lokala afghanska myndigheter dödade runt 150 civila. Internationella Rödakorskommittén bekräftade

Inlämnad: 2009-05-13 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2008/09:312 av Larsson, Kalle (v)

den 27 november Fråga 2008/09:312 Svenskt stöd för stängning av Guantánamolägret av Kalle Larsson v till statsrådet Tobias Billström m Den tillträdande presidenten i USA, Barack Obama, har förklarat sig ha för avsikt att stänga Guantánamolägret på Kuba. Genomförandet av stängningen är inte okomplicerat och det

Inlämnad: 2008-11-27 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2008/09:695 av Olofsson, Eva (v)

den 4 mars Fråga 2008/09:695 Utvisning av barn omhändertagna enligt lagen om vård av unga av Eva Olofsson v till socialminister Göran Hägglund kd Konsekvenserna av att utlänningslagen ges företräde framför lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU har uppmärksammats bland annat i fallet med den romska

Inlämnad: 2009-03-04 Besvarare: Tobias Billström (M)