Dokument & lagar (10 träffar)

Interpellation 2008/09:222 av Persson, Kent (v)

den 17 december Interpellation 2008/09:222 Rikstrafiken och tolkningen av interregional trafik av Kent Persson v till statsrådet Åsa Torstensson c Rikstrafikens uppdrag omfattar upphandling av persontrafik som kan vara transportpolitiskt motiverad men inte tillgodoses genom en trafikhuvudmans regi eller där det

Inlämnad: 2008-12-17 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Rikstrafiken och tolkningen av interregional trafik

Interpellation 2008/09:467 av Olsson, LiseLotte (v)

den 20 april Interpellation 2008/09:467 Post- och betalservice i glesbygd av LiseLotte Olsson v till statsrådet Åsa Torstensson c Dorotea, en kommun i södra Lappland, har efter senaste befolkningsminskningen endast 2 914 innevånare. Svanabyn som är kommunens äldsta by har 185 innevånare. Av dessa är 21 personer över

Inlämnad: 2009-04-20 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Post- och betalservice i glesbygd

Skriftlig fråga 2008/09:1182 av Linde, Hans (v)

den 27 augusti Fråga 2008/09:1182 Överlämning av fångar till de afghanska myndigheterna av Hans Linde v till försvarsminister Sten Tolgfors m Enligt Sveriges Radio den 27 augusti tog de svenska trupperna i Afghanistan, i samband med strider i juli, en fånge som därefter överlämnades till afghanska myndigheter.

Inlämnad: 2009-08-27 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2008/09:208 av Wahlén, Gunilla (v)

den 31 oktober Fråga 2008/09:208 Implementering av resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet av Gunilla Wahlén v till försvarsminister Sten Tolgfors m FN:s säkerhetsråd antog år 2000 resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Syftet med resolutionen är att öka kvinnors deltagande och inflytande i arbetet

Inlämnad: 2008-10-31 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2008/09:207 av Holma, Siv (v)

den 31 oktober Fråga 2008/09:207 Kilskriftstavlor ett världsarv av Siv Holma v till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Den 1 september i år publicerades i Svenska Dagbladet en understreckare av en forskare i iranistik och religionshistoria vid Stockholms universitet. En grupp amerikaner hade i Israel fallit

Inlämnad: 2008-10-31 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2008/09:648 av Holma, Siv (v)

den 20 februari Fråga 2008/09:648 Försvarsmuseet i Boden av Siv Holma v till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m I budgetpropositionen 2002/03 avsatte regeringen 4 miljoner kronor per år till driftsstöd för ett försvarsmuseum i Boden. Det var ett led i att kompensera strukturomvandlingen av försvarsorganisationen

Inlämnad: 2009-02-20 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2008/09:868 av Holma, Siv (v)

den 22 april Fråga 2008/09:868 Forum för levande historia och romerna av Siv Holma v till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m I Forum för levande historias uppdrag ingår att sprida kunskap om Förintelsen och dess konsekvenser. Det är ett mycket viktigt uppdrag. Inte minst viktigt är det i förhållande till våra

Inlämnad: 2009-04-22 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2008/09:937 av Linde, Hans (v)

den 13 maj Fråga 2008/09:937 USA:s flygangrepp i Afghanistan av Hans Linde v till försvarsminister Sten Tolgfors m I förra veckan genomförde USA omfattande flygangrepp i Farahprovinsen i västra Afghanistan, som enligt lokala afghanska myndigheter dödade runt 150 civila. Internationella Rödakorskommittén bekräftade

Inlämnad: 2009-05-13 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2008/09:441 av Johansson, Wiwi-Anne (v)

den 19 december Fråga 2008/09:441 Mål för Presstödsnämnden för budgetåret 2009 av Wiwi-Anne Johansson v till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m I regleringsbrevet för budgetåret 2009 avseende Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden, daterat den 11 december 2009, noterar jag att det under rubriken Verksamhet 1

Inlämnad: 2008-12-19 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2008/09:524 av Holma, Siv (v)

den 23 januari Fråga 2008/09:524 Litteratur på minoritetsspråk av Siv Holma v till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Minoritetsspråkens ställning och utveckling är mycket viktig. Såväl lagstiftning som en del lokala insatser används för att stärka dessa språk. Samtidigt förlorar minoritetsspråken i ställning

Inlämnad: 2009-01-23 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)