Dokument & lagar (11 träffar)

Interpellation 2008/09:222 av Persson, Kent (v)

den 17 december Interpellation 2008/09:222 Rikstrafiken och tolkningen av interregional trafik av Kent Persson v till statsrådet Åsa Torstensson c Rikstrafikens uppdrag omfattar upphandling av persontrafik som kan vara transportpolitiskt motiverad men inte tillgodoses genom en trafikhuvudmans regi eller där det

Inlämnad: 2008-12-17 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Rikstrafiken och tolkningen av interregional trafik

Interpellation 2008/09:467 av Olsson, LiseLotte (v)

den 20 april Interpellation 2008/09:467 Post- och betalservice i glesbygd av LiseLotte Olsson v till statsrådet Åsa Torstensson c Dorotea, en kommun i södra Lappland, har efter senaste befolkningsminskningen endast 2 914 innevånare. Svanabyn som är kommunens äldsta by har 185 innevånare. Av dessa är 21 personer över

Inlämnad: 2009-04-20 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Post- och betalservice i glesbygd

Interpellation 2006/07:505 av Linde, Hans (v)

den 30 april Interpellation 2006/07:505 Frihandels- och associationsavtal med Colombia av Hans Linde v till statsrådet Sten Tolgfors m Den 23 april 2007 beslöt EU att inleda förhandlingar om ett handelsavtal med. Andinska gemenskapen, som också berör Colombia. Förhandlingarna ska omfatta 1. en politisk dialog som

Inlämnad: 2007-04-30 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Frihandels- och associationsavtal med Colombia

Interpellation 2006/07:365 av Ohly, Lars (v)

den 1 mars Interpellation 2006/07:365 Intäkter från trängselskatt och demokrati av Lars Ohly v till finansminister Anders Borg m Trängselskatt är ett smart och effektivt sätt att styra vägtrafik på. Syftet är att öka framkomligheten och förbättra miljön. I september 2006 höll Stockholm en lokal folkomröstning om

Inlämnad: 2007-03-01 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2006/07:162 av Johansson, Wiwi-Anne (v)

den 14 december Interpellation 2006/07:162 Nedläggning av Bohusbanans sträcka SmedbergStrömstad och andra hotade järnvägssträckor av Wiwi-Anne Johansson v till statsrådet Åsa Torstensson c Larmrapporterna om klimatförändringarna kommer nu slag i slag. Enligt Världsbankens förre chefsekonom Nicolas Sterns utredning

Inlämnad: 2006-12-14 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Nedläggning av Bohusbanans sträcka Smedberg-Strömstad och andra hotade järnvägssträckor

Skriftlig fråga 2008/09:1182 av Linde, Hans (v)

den 27 augusti Fråga 2008/09:1182 Överlämning av fångar till de afghanska myndigheterna av Hans Linde v till försvarsminister Sten Tolgfors m Enligt Sveriges Radio den 27 augusti tog de svenska trupperna i Afghanistan, i samband med strider i juli, en fånge som därefter överlämnades till afghanska myndigheter.

Inlämnad: 2009-08-27 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2008/09:208 av Wahlén, Gunilla (v)

den 31 oktober Fråga 2008/09:208 Implementering av resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet av Gunilla Wahlén v till försvarsminister Sten Tolgfors m FN:s säkerhetsråd antog år 2000 resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Syftet med resolutionen är att öka kvinnors deltagande och inflytande i arbetet

Inlämnad: 2008-10-31 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2008/09:937 av Linde, Hans (v)

den 13 maj Fråga 2008/09:937 USA:s flygangrepp i Afghanistan av Hans Linde v till försvarsminister Sten Tolgfors m I förra veckan genomförde USA omfattande flygangrepp i Farahprovinsen i västra Afghanistan, som enligt lokala afghanska myndigheter dödade runt 150 civila. Internationella Rödakorskommittén bekräftade

Inlämnad: 2009-05-13 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2006/07:272 av Linde, Hans (v)

den 5 december Fråga 2006/07:272 Handelsrelationer och mänskliga rättigheter med bland annat Kina av Hans Linde v till statsrådet Sten Tolgfors m Ministern har som riksdagsledamot varit en tydlig kritiker av satsningar på handel med bland annat Kina. Ministern har redan träffat en delegation bestående av tjänstemän

Inlämnad: 2006-12-05 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2006/07:565 av Frid, Egon (v)

den 26 januari Fråga 2006/07:565 SJ:s vagnspark av Egon Frid v till statsrådet Åsa Torstensson c Statens järnvägar AB är en viktig aktör när det gäller tågtrafik i landet. Det är därför av stor vikt att personvagnar håller en hög kvalitet och en bra komfort. Detta för att tågresande ska kunna attrahera fler, vilket

Inlämnad: 2007-01-26 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:834 av Olsson, Lena (v)

den 8 mars Fråga 2006/07:834 Västerdalsbanans behov av elektrifiering av Lena Olsson v till statsrådet Åsa Torstensson c Avregleringar och uppdelningar i olika trafiksystem av järnvägstrafiken i Sverige har skapat nya förutsättningar för regionalt inflytande men också problem ur ett nationellt perspektiv. Tåg i

Inlämnad: 2007-03-08 Besvarare: Åsa Torstensson (C)