Dokument & lagar (24 träffar)

Interpellation 2005/06:321 av Jóhannesson, Berit (v)

den 22 mars Interpellation 2005/06:321 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Leni Björklund s Förbud mot klustervapen i Sverige Klusterbomber är det konventionella vapen som utgör det största humanitära hotet mot civilbefolkningen i krigsdrabbade länder. Den 26 maj 2003 svarade dåvarande utrikesminister Anna

Inlämnad: 2006-03-22 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2005/06:140 av Burman, Ingrid (v)

den 25 november Interpellation 2005/06:140 av Ingrid Burman v till statsrådet Ylva Johansson s Misstänkliggörandet av de apatiska flyktingbarnen Socialstyrelsen kom i oktober med ett meddelandeblad om uppgivenhetssymtom hos asylsökande barn. I meddelandebladet framgår det att det saknas vetenskaplig kunskap om

Inlämnad: 2005-11-25 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2005/06:395 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 9 maj Interpellation 2005/06:395 av Sven-Erik Sjöstrand v till näringsminister Thomas Östros s Isolas köp av Perstorpsföretaget Polyclad Europe För en vecka sedan kom ett chockartat besked till de anställda vid Perstorpsföretaget Polyclad Europe. Ni ska läggas ned, var budskapet. Måndagen den 24 april kom detta

Inlämnad: 2006-05-09 Besvarare: Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Isolas köp av Perstorpsföretaget Polyclad Europe

Skriftlig fråga 2008/09:1182 av Linde, Hans (v)

den 27 augusti Fråga 2008/09:1182 Överlämning av fångar till de afghanska myndigheterna av Hans Linde v till försvarsminister Sten Tolgfors m Enligt Sveriges Radio den 27 augusti tog de svenska trupperna i Afghanistan, i samband med strider i juli, en fånge som därefter överlämnades till afghanska myndigheter.

Inlämnad: 2009-08-27 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2008/09:208 av Wahlén, Gunilla (v)

den 31 oktober Fråga 2008/09:208 Implementering av resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet av Gunilla Wahlén v till försvarsminister Sten Tolgfors m FN:s säkerhetsråd antog år 2000 resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Syftet med resolutionen är att öka kvinnors deltagande och inflytande i arbetet

Inlämnad: 2008-10-31 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2008/09:937 av Linde, Hans (v)

den 13 maj Fråga 2008/09:937 USA:s flygangrepp i Afghanistan av Hans Linde v till försvarsminister Sten Tolgfors m I förra veckan genomförde USA omfattande flygangrepp i Farahprovinsen i västra Afghanistan, som enligt lokala afghanska myndigheter dödade runt 150 civila. Internationella Rödakorskommittén bekräftade

Inlämnad: 2009-05-13 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2005/06:478 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 28 november Fråga 2005/06:478 av Sven-Erik Sjöstrand v till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Vattenfalls agerande i EU Inför EU-parlamentets omröstning den 26 oktober 2005 om Europaparlamentets och rådets förordning om fluorerande växthusgaser bedrev svenska Vattenfall lobbying mot bland annat samtliga

Inlämnad: 2005-11-28 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:462 av Wahlén, Gunilla (v)

den 24 november Fråga 2005/06:462 av Gunilla Wahlén v till näringsminister Thomas Östros s Gatsförhandlingar Tjänsteavtalet består av två delar. En del som är obligatorisk för alla och en del som bygger på frivillighet. Avtalsförhandlingarna visar dock hur chimärisk denna frivillighet i praktiken är då tjänsteavtalet

Inlämnad: 2005-11-24 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:670 av Jóhannesson, Berit (v)

den 16 december Fråga 2005/06:670 av Berit Jóhannesson v till statsrådet Ylva Johansson s Äldres säkerhet Fallolyckor är den vanligaste skadeorsaken bland äldre och dödsfallen till följd av uppkomna skador som höftfraktur fortsätter att öka enligt Socialstyrelsens hälsorapport 2005. Studier visar att en halv miljon

Inlämnad: 2005-12-16 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:669 av Jóhannesson, Berit (v)

den 16 december Fråga 2005/06:669 av Berit Jóhannesson v till statsrådet Ylva Johansson s Äldresäkerhetsdelegation Fallolyckor är den vanligaste skadeorsaken bland äldre och dödsfallen till följd av uppkomna skador som höftfraktur fortsätter att öka enligt Socialstyrelsens hälsorapport 2005. Studier visar att en

Inlämnad: 2005-12-16 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:851 av Jóhannesson, Berit (v)

den 24 januari Fråga 2005/06:851 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Leni Björklund s Kommuners krisberedskap vid oljeolyckor Kustbevakningen är ansvarig myndighet för miljöräddningstjänst till sjöss. Men när oljan når land och hamnar ansvarar kommunerna för räddningsinsatser inom sitt område. Riksrevisionen

Inlämnad: 2006-01-24 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:842 av Engström, Marie (v)

den 23 januari Fråga 2005/06:842 av Marie Engström v till näringsminister Thomas Östros s Statliga kreditgarantier För att skapa hållbar tillväxt och fler jobb är tillgången till kapital för små och medelstora företag av stor betydelse. En aktör som kan komma att spela en viktig roll är kreditgarantiföreningarna.

Inlämnad: 2006-01-23 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:866 av Hoffmann, Ulla (v)

den 25 januari Fråga 2005/06:866 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Ylva Johansson s Sjukvård för asylsökande FN:s specielle rapportör för rätten till bästa uppnåeliga hälsa, professor Paul Hunt, besökte Sverige den 1018 januari 2006. Han riktade på flera områden kritik mot den svenska hälso- och sjukvården. FN-rapportören

Inlämnad: 2006-01-25 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:876 av Ohly, Lars (v)

den 26 januari Fråga 2005/06:876 av Lars Ohly v till försvarsminister Leni Björklund s Uppgifter om krigsförbrytelser För närvarande befinner sig en pluton från 138:e motorskyttebrigaden från Leningrads militärområde i norra Sverige för samövning med svensk militär. Brigaden och enskilda medlemmar av brigaden har

Inlämnad: 2006-01-26 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:304 av Jóhannesson, Berit (v)

den 4 november Fråga 2005/06:304 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Leni Björklund s Försvarets omorganisation och civil verksamhet Den pågående omorganisationen av Försvarsmaktens utbildningsplattformar påverkar också till del civil verksamhet. Ett exempel är Amf 1:s flytt till Berga örlogsskolor. Västerhaninge

Inlämnad: 2005-11-04 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:303 av Jóhannesson, Berit (v)

den 4 november Fråga 2005/06:303 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Leni Björklund s Försvarets underrättelsenämnd Enligt lagen 2000:130 5 om försvarsunderrättelseverksamhet ska en särskild nämnd under regeringen ha insyn i försvarsunderrättelseverksamheten. I förordningen 1988:552 finns instruktion för

Inlämnad: 2005-11-04 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:245 av Beijer, Lennart (v)

den 24 oktober Fråga 2005/06:245 av Lennart Beijer v till näringsminister Thomas Östros s Återinvestering av vinster i företag De svenska börsbolagen har en minst sagt lysande lönsamhetsutveckling. År 2004 var vinsten efter skatt 191 miljarder kronor och 2005 är den prognostiserade vinsten 222 miljarder kronor.

Inlämnad: 2005-10-27 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1893 av Jóhannesson, Berit (v)

den 29 juni Fråga 2005/06:1893 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Leni Björklund s Resolution 1325 och den nordiska snabbinsatsstyrkan Nyligen presenterade regeringen en mycket efterlängtad handlingsplan för Sveriges implementering av FN:s resolution 1325. Resolutionen antogs år 2000 av FN:s säkerhetsråd

Inlämnad: 2006-06-29 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:2003 av Jóhannesson, Berit (v)

den 11 augusti Fråga 2005/06:2003 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Leni Björklund s Handlingsplan för FN:s resolution 1325 och kvinnors representation i försvaret Regeringen har nyligen presenterat en efterlängtad handlingsplan för Sveriges implementering av FN:s resolution 1325. Resolutionen syftar

Inlämnad: 2006-08-11 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:2002 av Jóhannesson, Berit (v)

den 11 augusti Fråga 2005/06:2002 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Leni Björklund s Lokala handlingsplaner för FN:s resolution 1325 Regeringen har nyligen presenterat en efterlängtad handlingsplan för hur Sverige ska implementera FN:s resolution 1325. Resolutionen syftar till att öka kvinnors deltagande

Inlämnad: 2006-08-11 Besvarare: Leni Björklund (S)

Paginering