Dokument & lagar (24 träffar)

Interpellation 2004/05:81 av Engström, Marie (v)

den 27 oktober Interpellation 2004/05:81 av Marie Engström v till näringsminister Leif Pagrotsky om kreditgarantiföreningar I diskussionen om att skapa en hållbar tillväxt och fler jobb är tillgången till kapital för små och medelstora företag av central betydelse. Många undersökningar visar att det många gånger är

Inlämnad: 2004-10-27 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2004/05:73 av Sköld-Jansson, Camilla (v)

den 25 oktober Interpellation 2004/05:73 av Camilla Sköld Jansson v till försvarsminister Leni Björklund om Östersunds garnison Inför arbetet med Försvarsmaktens grundorganisation formulerade regeringen direktiv till Arbetsgruppen Grundorganisation AG GROArbetet skulle inriktas på rationella produktionsförutsättningar,

Inlämnad: 2004-10-25 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2004/05:107 av Linna, Elina (v)

den 1 november Interpellation 2004/05:107 av Elina Linna v till statsrådet Jens Orback om jämställd vård och omsorg Område efter område inom hälso- och sjukvården uppvisar stora skillnader i behandling och omhändertagande mellan kvinnor och män. Skillnader som inte har sin grund i skillnader vad gäller behov, sjukdomsbild

Inlämnad: 2004-11-01 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2004/05:206 av Sköld Jansson, Camilla (v)

den 25 november Interpellation 2004/05:206 av Camilla Sköld Jansson v till näringsminister Thomas Östros om EU-konstitutionen och välfärden I diskussionen om EU:s tjänstedirektiv har regeringen vid olika tillfällen markerat att direktivet inte får påverka våra möjligheter att själva bestämma över hur vi vill organisera

Inlämnad: 2004-11-25 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2004/05:625 av Jóhannesson, Berit (v)

den 23 maj Interpellation 2004/05:625 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Leni Björklund om jämställdhet inom Försvarsmakten Riksdagen och regeringen har varit klara i ställningstagande för jämlikhet och mot könskränkningar inom Försvarsmakten. Den senaste tiden har ett antal könskränkningar på nytt uppmärksammats

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2004/05:687 av Åström, Alice (v)

den 25 maj Interpellation 2004/05:687 av Alice Åström v till utrikesminister Laila Freivalds om Sveriges militära samarbete med Israel För svensk krigsmaterielexport finns ett regelverk och enligt detta regelverk ska inget krigsmateriel exporteras till Israel. För krigsmaterielimport finns inget motsvarande regelverk.

Inlämnad: 2005-05-25 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2008/09:1182 av Linde, Hans (v)

den 27 augusti Fråga 2008/09:1182 Överlämning av fångar till de afghanska myndigheterna av Hans Linde v till försvarsminister Sten Tolgfors m Enligt Sveriges Radio den 27 augusti tog de svenska trupperna i Afghanistan, i samband med strider i juli, en fånge som därefter överlämnades till afghanska myndigheter.

Inlämnad: 2009-08-27 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2008/09:208 av Wahlén, Gunilla (v)

den 31 oktober Fråga 2008/09:208 Implementering av resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet av Gunilla Wahlén v till försvarsminister Sten Tolgfors m FN:s säkerhetsråd antog år 2000 resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Syftet med resolutionen är att öka kvinnors deltagande och inflytande i arbetet

Inlämnad: 2008-10-31 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2008/09:937 av Linde, Hans (v)

den 13 maj Fråga 2008/09:937 USA:s flygangrepp i Afghanistan av Hans Linde v till försvarsminister Sten Tolgfors m I förra veckan genomförde USA omfattande flygangrepp i Farahprovinsen i västra Afghanistan, som enligt lokala afghanska myndigheter dödade runt 150 civila. Internationella Rödakorskommittén bekräftade

Inlämnad: 2009-05-13 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2004/05:465 av Jóhannesson, Berit (v)

den 26 november Fråga 2004/05:465 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Leni Björklund om svensk utveckling av minor Sveriges Radios P1-program Kaliber berättade den 21 november att FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, sedan flera år tillbaka driver ett projekt för att få fram självförstörande sprängmedel

Inlämnad: 2004-11-26 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1491 av Linna, Elina (v)

den 25 april Fråga 2004/05:1491 av Elina Linna v till statsrådet Ylva Johansson om estetisk kirurgi utan medicinsk indikation Vänsterpartiet har under flera år lagt motioner om behovet av översyn av den icke medicinskt motiverade estetiska kirurgin. Vi har iakttagit en ökning av skönhetsoperationer bland framför allt

Inlämnad: 2005-04-25 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2151 av Linna, Elina (v)

den 1 september Fråga 2004/05:2151 av Elina Linna v till statsrådet Ylva Johansson om avgifter i hälso- och sjukvården Det är ett landstingskommunalt ansvar att fastställa och ta ut avgifter för hälso- och sjukvård. Högkostnadsskyddet och hälso- och sjukvårdslagen är däremot nationell. Det är viktigt att påminna sig

Inlämnad: 2005-09-01 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1374 av Stafilidis, Tasso (v)

den 7 april Fråga 2004/05:1374 av Tasso Stafilidis v till statsrådet Ylva Johansson om diskriminerande regler vid organdonationer I dag har vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson presenterat ordförande och ledamöter i Nationella rådet för organ- och vävnadsdonation. I Socialstyrelsens riktlinjer finns regleringen

Inlämnad: 2005-04-07 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1287 av Linna, Elina (v)

den 21 mars Fråga 2004/05:1287 av Elina Linna v till statsrådet Ylva Johansson om bristande jämställdhet i vården Hur många rapporter krävs det innan åtgärder vidtas för att undanröja diskrimineringen i hälso- och sjukvården Vi har i Vänsterpartiet vid flera tillfällen debatterat, motionerat och interpellerat med anledning

Inlämnad: 2005-03-21 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1245 av Hellberg, Owe (v)

den 16 mars Fråga 2004/05:1245 av Owe Hellberg v till försvarsminister Leni Björklund om obligatoriska brandvarnare Att förebygga brand i bostäder och lokaler är oerhört viktigt för att undvika mänskligt lidande och, ofta, stor ekonomisk skada. Brandvarnare är ett utmärkt hjälpmedel för detta ändamål. Enligt lagen

Inlämnad: 2005-03-16 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:844 av Beijer, Lennart (v)

den 2 februari Fråga 2004/05:844 av Lennart Beijer v till näringsminister Thomas Östros om FOI:s framtid I sin rapport Flyg- och Rymdindustrin En del av Innovativa Sverige skriver Näringsdepartementet att Flyg- och Rymdindustrin är en av de främsta drivkrafterna för Sveriges tillväxt och position som högteknologisk

Inlämnad: 2005-02-02 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1088 av Jóhannesson, Berit (v)

den 28 februari Fråga 2004/05:1088 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Leni Björklund om åtgärder mot trakasserier inom Försvarsmakten I Sverige ska ingen bli trakasserad på grund av etnisk bakgrund, kön eller sexuell läggning. Det är dock känt att det finns stora problem med trakasserier inom Försvarsmakten,

Inlämnad: 2005-02-28 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1179 av Jóhannesson, Berit (v)

den 8 mars Fråga 2004/05:1179 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Leni Björklund om värnpliktiga I debatten före och efter försvarsbeslutet med dess neddragningar har fokus riktats på orterna och de anställda. Mycket litet har handlat om de värnpliktigas situation. De unga personer som gör värnplikt har blivit

Inlämnad: 2005-03-08 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1649 av Jóhannesson, Berit (v)

den 19 maj Fråga 2004/05:1649 av Berit Jóhannesson v till utrikesminister Laila Freivalds om flottbesök i Colombia Amnesty International, Human Rights Watch och colombianska människorättsorganisationer har i flera år pekat på hur militära och polisiära styrkor, inte sällan i samarbete med paramilitära grupper, varit

Inlämnad: 2005-05-19 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1725 av Åström, Alice (v)

den 26 maj Fråga 2004/05:1725 av Alice Åström v till statsrådet Ulrica Messing om import av krigsmateriel från Israel Israel är Mellanösterns starkaste militärmakt. Den israeliska staten har begått och begår omfattande brott mot folkrätten och de mänskliga rättigheterna. Internationella domstolen i Haag har fastslagit

Inlämnad: 2005-05-26 Besvarare: Leni Björklund (S)

Paginering