Dokument & lagar (11 träffar)

Skriftlig fråga 2008/09:989 av Olsson, Lena (v)

den 27 maj Fråga 2008/09:989 Besöksförbud vid brott begångna utomlands av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m Det har kommit till min kännedom att en kvinna fått avslag på sin ansökan om besöksförbud för sin före detta man, trots att denne tidigare kidnappat och fört den gemensamma sonen utomlands.

Inlämnad: 2009-05-27 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2008/09:487 av Olsson, Lena (v)

den 6 maj Interpellation 2008/09:487 Insyn och offentliga utredningar av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m Under den borgerliga regeringen har många styrelser i olika myndigheter avskaffats. Dessa har ersatts med så kallade insynsråd där några politiska partier får representation utifrån regeringens

Inlämnad: 2009-05-06 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Insyn och offentliga utredningar

Skriftlig fråga 2008/09:588 av Olsson, Lena (v)

den 9 februari Fråga 2008/09:588 Obligatorisk handledning inom polisen av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m I ljuset av de senaste dagarnas avslöjanden har det blivit tydligt att polisen behöver arbeta med etik och värdegrund. Ett av sätten att göra detta är genom handledning. För två år sedan

Inlämnad: 2009-02-09 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:492 av Olsson, Lena (v)

den 16 januari Fråga 2008/09:492 Förberedelser inför EU-ordförandeskapet av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m I fredagens DN ger Polisförbundet uttryck för oro över polisens förberedelser inför EU-ordförandeskapet. Frågor som diskuteras är dels grundläggande frågor om arbetsmiljö och utrustning

Inlämnad: 2009-01-16 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:491 av Olsson, Lena (v)

den 16 januari Fråga 2008/09:491 Polisutbildning av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m Under lång tid har Vänsterpartiet föreslagit att polisutbildningen ska förändras och förlängas. Polisyrket blir mer och mer avancerat och kräver bättre förberedelser. En längre utbildning med bredare innehåll

Inlämnad: 2009-01-16 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:330 av Olsson, Lena (v)

den 2 december Fråga 2008/09:330 Förbud mot sexköp av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m För en tid sedan antog Norge en lag med förbud mot sexköp. Lagen bygger på erfarenheter från Sverige men går även ett steg längre. Enligt lagen kan personer från Norge som köper sex i andra länder straffas vid

Inlämnad: 2008-12-02 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:179 av Olsson, Lena (v)

den 29 oktober Fråga 2008/09:179 Rättslotsar i rättsväsendet av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m Under en lång följd av år har det avsatts stora summor nya pengar till rättsväsendet. Mantrat både för den förra och den nuvarande regeringen har varit att rättsväsendet aldrig haft så mycket pengar

Inlämnad: 2008-10-29 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:174 av Olsson, LiseLotte (v)

den 29 oktober Fråga 2008/09:174 Arbetsuppdraget för RFSL:s brottsofferjour för HBT-personer av LiseLotte Olsson v till statsrådet Maria Larsson kd RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, driver en brottsofferjour för HBT-personer. Brottsofferjouren är nationell och har

Inlämnad: 2008-10-29 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:159 av Olsson, Lena (v)

den 27 oktober Fråga 2008/09:159 Uppgifter om förvanskningar av bevisning i rättegångar av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m Den senaste tiden har vi fått information om att svensk polis ska ha förvanskat bevisning i rättegångar. Jag anser att detta är väldigt allvarligt. Enligt statsåklagaren

Inlämnad: 2008-10-27 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:145 av Olsson, Lena (v)

den 24 oktober Fråga 2008/09:145 Kriminalvård för kvinnor i Norrland av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m Norrlands enda anstalt för kvinnor heter Ljustadalen och ligger i Sundsvall. Nu hotas den av nedläggning. Det betyder att ingen anstalt för kvinnor kommer att finnas norr om Stockholm. Kvinnor,

Inlämnad: 2008-10-24 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2008/09:55 av Olsson, LiseLotte (v)

den 22 oktober Interpellation 2008/09:55 Ekonomiska skillnader mellan kvinnor och män vid skilsmässa av LiseLotte Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m FN:s kommitté för avskaffande av diskriminering av kvinnor, Cedawkommittén, har i en kommentar avseende Sverige från 2008 uttryckt oro över att svensk lagstiftning

Inlämnad: 2008-10-22 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ekonomiska skillnader mellan kvinnor och män vid skilsmässa