Dokument & lagar (5 träffar)

Interpellation 2008/09:317 av Kakabaveh, Amineh (v)

den 6 februari Interpellation 2008/09:317 Försörjningsstöd för lokalresor i socialbidragsnormen av Amineh Kakabaveh v till statsrådet Maria Larsson kd Rätten till ekonomiskt bistånd och skälig levnadsnivå regleras i socialtjänstlagen. Försörjningsstöd betalas ut med samma belopp i hela landet till bland annat mat,

Inlämnad: 2009-02-06 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Försörjningsstöd för lokalresor i socialbidragsnormen

Interpellation 2008/09:107 av Kakabaveh, Amineh (v)

den 11 november Interpellation 2008/09:107 Könsblind regeringsform av Amineh Kakabaveh v till justitieminister Beatrice Ask m FN:s kommitté för avskaffande av diskriminering av kvinnor, Cedawkommittén, har i en kommentar från 2008 uttryckt oro över att en statlig utredning SOU 2007:67 kommit fram till att regeringsformen

Inlämnad: 2008-11-11 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Könsblind regeringsform

Skriftlig fråga 2008/09:174 av Olsson, LiseLotte (v)

den 29 oktober Fråga 2008/09:174 Arbetsuppdraget för RFSL:s brottsofferjour för HBT-personer av LiseLotte Olsson v till statsrådet Maria Larsson kd RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, driver en brottsofferjour för HBT-personer. Brottsofferjouren är nationell och har

Inlämnad: 2008-10-29 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Interpellation 2008/09:55 av Olsson, LiseLotte (v)

den 22 oktober Interpellation 2008/09:55 Ekonomiska skillnader mellan kvinnor och män vid skilsmässa av LiseLotte Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m FN:s kommitté för avskaffande av diskriminering av kvinnor, Cedawkommittén, har i en kommentar avseende Sverige från 2008 uttryckt oro över att svensk lagstiftning

Inlämnad: 2008-10-22 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ekonomiska skillnader mellan kvinnor och män vid skilsmässa

Interpellation 2008/09:2 av Kakabaveh, Amineh (v)

den 18 september Interpellation 2008/09:2 Barnäktenskap av Amineh Kakabaveh v till justitieminister Beatrice Ask m Enligt FN:s kvinnokonvention artikel 16 har alla lika rätt att ingå äktenskap och lika rätt att fritt välja make och att ingå äktenskap endast med sitt eget fria och fulla medgivandeÄktenskapet är

Inlämnad: 2008-09-18 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Barnäktenskap