Dokument & lagar (5 träffar)

Interpellation 2008/09:473 av Åström, Alice (v)

den 24 april Interpellation 2008/09:473 Den ekonomiska situationen inom Kriminalvården av Alice Åström v till justitieminister Beatrice Ask m Kriminalvårdens viktigaste uppgift är att vårda intagna så att de en dag kan återföras till samhället. Detta gäller inte minst personer som är dömda för sexualbrott och våld

Inlämnad: 2009-04-24 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Den ekonomiska situationen inom Kriminalvården

Interpellation 2008/09:271 av Åström, Alice (v)

den 23 januari Interpellation 2008/09:271 Ipred 2 och europeisk straffrätt av Alice Åström v till justitieminister Beatrice Ask m Efter EG-domstolens dom C-176/03 den 13 september 2005 drog kommissionen tillbaka sitt förslag till rambeslut om stärkta straffrättsliga åtgärder mot intrång i immateriella rättigheter

Inlämnad: 2009-01-23 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ipred 2 och europeisk straffrätt

Skriftlig fråga 2008/09:209 av Åström, Alice (v)

den 4 november Fråga 2008/09:209 Bokföringslagen och biståndsverksamhet av Alice Åström v till justitieminister Beatrice Ask m Enligt bokföringslagens 7 kap. 2 och 5 ska dokument vara lätt åtkomliga, förvaras i Sverige i ordnat skick, med undantag för verksamhet i filial utomlands om bokföringsskyldighet finns där.

Inlämnad: 2008-11-04 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:174 av Olsson, LiseLotte (v)

den 29 oktober Fråga 2008/09:174 Arbetsuppdraget för RFSL:s brottsofferjour för HBT-personer av LiseLotte Olsson v till statsrådet Maria Larsson kd RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, driver en brottsofferjour för HBT-personer. Brottsofferjouren är nationell och har

Inlämnad: 2008-10-29 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Interpellation 2008/09:55 av Olsson, LiseLotte (v)

den 22 oktober Interpellation 2008/09:55 Ekonomiska skillnader mellan kvinnor och män vid skilsmässa av LiseLotte Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m FN:s kommitté för avskaffande av diskriminering av kvinnor, Cedawkommittén, har i en kommentar avseende Sverige från 2008 uttryckt oro över att svensk lagstiftning

Inlämnad: 2008-10-22 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ekonomiska skillnader mellan kvinnor och män vid skilsmässa