Dokument & lagar (48 träffar)

Skriftlig fråga 2008/09:1182 av Linde, Hans (v)

den 27 augusti Fråga 2008/09:1182 Överlämning av fångar till de afghanska myndigheterna av Hans Linde v till försvarsminister Sten Tolgfors m Enligt Sveriges Radio den 27 augusti tog de svenska trupperna i Afghanistan, i samband med strider i juli, en fånge som därefter överlämnades till afghanska myndigheter.

Inlämnad: 2009-08-27 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1032 av Olofsson, Eva (v)

den 16 juni Fråga 2008/09:1032 Timavgifterna i hemtjänsten av Eva Olofsson v till statsrådet Maria Larsson kd I dag finns stora variationer när det gäller timkostnaden för hemtjänst över landet. I Göteborg är timtaxan 86 kronor, i Uppsala 239 kronor och i Vingåker 395 kronor. Många kommuner runt Stockholm har timtaxor

Inlämnad: 2009-06-16 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:989 av Olsson, Lena (v)

den 27 maj Fråga 2008/09:989 Besöksförbud vid brott begångna utomlands av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m Det har kommit till min kännedom att en kvinna fått avslag på sin ansökan om besöksförbud för sin före detta man, trots att denne tidigare kidnappat och fört den gemensamma sonen utomlands.

Inlämnad: 2009-05-27 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:984 av Frid, Egon (v)

den 27 maj Fråga 2008/09:984 Rätt att teckna försäkring utan diskriminering av Egon Frid v till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Enligt en artikel i Expressen den 13 maj med rubriken Anna, 26, vägde för mycket för en försäkring kan en överviktig person nekas att teckna sjukdoms- och livförsäkring.

Inlämnad: 2009-05-27 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:968 av Linna, Elina (v)

den 20 maj Fråga 2008/09:968 Nedläggningen av tidningen Glöd av Elina Linna v till statsrådet Maria Larsson kd Statens folkhälsoinstitut FHI har beslutat om nedläggning av ungdomstidningen Glöd. Tidningen har delats ut gratis i högstadie- och gymnasieskolor och handlar om sexualitet, samlevnad och könssjukdomar.

Inlämnad: 2009-05-20 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Interpellation 2008/09:513 av Berg, Marianne (v)

den 13 maj Interpellation 2008/09:513 Socialtjänstens riskbedömningar i tvister om vårdnad, boende och umgänge av Marianne Berg v till statsrådet Maria Larsson kd I juli 2006 trädde nya regler om vårdnad, boende och umgänge i kraft. Vänsterpartiet deltog i egenskap av dåvarande samarbetsparti i arbetet med de nya

Inlämnad: 2009-05-13 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Socialtjänstens riskbedömningar i tvister om vårdnad, boende och umgänge

Skriftlig fråga 2008/09:937 av Linde, Hans (v)

den 13 maj Fråga 2008/09:937 USA:s flygangrepp i Afghanistan av Hans Linde v till försvarsminister Sten Tolgfors m I förra veckan genomförde USA omfattande flygangrepp i Farahprovinsen i västra Afghanistan, som enligt lokala afghanska myndigheter dödade runt 150 civila. Internationella Rödakorskommittén bekräftade

Inlämnad: 2009-05-13 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Interpellation 2008/09:487 av Olsson, Lena (v)

den 6 maj Interpellation 2008/09:487 Insyn och offentliga utredningar av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m Under den borgerliga regeringen har många styrelser i olika myndigheter avskaffats. Dessa har ersatts med så kallade insynsråd där några politiska partier får representation utifrån regeringens

Inlämnad: 2009-05-06 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Insyn och offentliga utredningar

Interpellation 2008/09:473 av Åström, Alice (v)

den 24 april Interpellation 2008/09:473 Den ekonomiska situationen inom Kriminalvården av Alice Åström v till justitieminister Beatrice Ask m Kriminalvårdens viktigaste uppgift är att vårda intagna så att de en dag kan återföras till samhället. Detta gäller inte minst personer som är dömda för sexualbrott och våld

Inlämnad: 2009-04-24 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Den ekonomiska situationen inom Kriminalvården

Interpellation 2008/09:388 av Frid, Egon (v)

den 6 mars Interpellation 2008/09:388 Kreditprövning för snabblån av Egon Frid v till justitieminister Beatrice Ask m Den nuvarande finanskrisen får de så kallade sms-lånen att öka. Kronofogden har skrivit upp prognosen för antalet obetalade sms-lån och befarar en ökning med 100 procent i år. Under 2008 kom det

Inlämnad: 2009-03-06 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:698 av Linna, Elina (v)

den 6 mars Fråga 2008/09:698 Kartläggningar av nationella minoriteter av Elina Linna v till statsrådet Maria Larsson kd Regeringen har gett Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att kartlägga dels hälsosituationen, dels mäns våld mot kvinnor bland Sveriges nationella minoriteter samer, sverigefinnar, tornedalingar,

Inlämnad: 2009-03-06 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:693 av Larsson, Kalle (v)

den 4 mars Fråga 2008/09:693 Tvångsmedel vid massavvisningar av Kalle Larsson v till justitieminister Beatrice Ask m Regeringen har anvisat 40 miljoner kronor 2009 i syfte att effektivisera återvändandearbetet i asylprocessen och har gett särskilda uppdrag till Migrationsverket och gränspolisen för att snabba på

Inlämnad: 2009-03-04 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2008/09:351 av Linna, Elina (v)

den 20 februari Interpellation 2008/09:351 Tvångsisolering av barn och ungdomar på särskilda ungdomshem av Elina Linna v till statsrådet Maria Larsson kd Systemet med tvångsisolering, så kallad avskildhet, av barn och ungdomar på landets särskilda ungdomshem har uppmärksammats i medierna och fått hård kritik av

Inlämnad: 2009-02-20 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Tvångsisolering av barn och ungdomar på särskilda ungdomshem

Skriftlig fråga 2008/09:626 av Berg, Marianne (v)

den 13 februari Fråga 2008/09:626 Polisens internutredningar av Marianne Berg v till justitieminister Beatrice Ask m Allmänhetens förtroende för polisen är av avgörande betydelse för ett rättssamhälle. En av grunderna för att bygga ett sådant förtroende är att poliser håller sig inom lagens råmärken. Om en polis

Inlämnad: 2009-02-13 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:588 av Olsson, Lena (v)

den 9 februari Fråga 2008/09:588 Obligatorisk handledning inom polisen av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m I ljuset av de senaste dagarnas avslöjanden har det blivit tydligt att polisen behöver arbeta med etik och värdegrund. Ett av sätten att göra detta är genom handledning. För två år sedan

Inlämnad: 2009-02-09 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2008/09:317 av Kakabaveh, Amineh (v)

den 6 februari Interpellation 2008/09:317 Försörjningsstöd för lokalresor i socialbidragsnormen av Amineh Kakabaveh v till statsrådet Maria Larsson kd Rätten till ekonomiskt bistånd och skälig levnadsnivå regleras i socialtjänstlagen. Försörjningsstöd betalas ut med samma belopp i hela landet till bland annat mat,

Inlämnad: 2009-02-06 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Försörjningsstöd för lokalresor i socialbidragsnormen

Skriftlig fråga 2008/09:563 av Linna, Elina (v)

den 3 februari Fråga 2008/09:563 Rutiner för hivtest av Elina Linna v till socialminister Göran Hägglund kd En undersökning gjord av Sveriges Radio visar att det finns stora brister bland landets vårdcentraler när det gäller rutiner kring hivtest. Testet ska vara gratis och man ska kunna vara anonym. I SR:s undersökning

Inlämnad: 2009-02-03 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Interpellation 2008/09:300 av Olofsson, Eva (v)

den 30 januari Interpellation 2008/09:300 Kommunals undersökning om de anställdas syn på de äldres och sin egen situation inom äldreomsorgen av Eva Olofsson v till statsrådet Maria Larsson kd I en ny undersökning bland Kommunals medlemmar uppger varannan att de äldre inte har rätt att lämna bostaden när de själva

Inlämnad: 2009-01-30 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kommunals undersökning om de anställdas syn på de äldres och sin egen situation inom äldreomsorgen

Interpellation 2008/09:274 av Frid, Egon (v)

den 23 januari Interpellation 2008/09:274 Förvärv av hyreshus av Egon Frid v till statsrådet Mats Odell kd Boendet är en av de viktigaste delarna i en människas liv. Boendet för olika familjer har betydelse inte enbart för tillvaron i hemmet utan även för hur man kan klara studier, arbete, fritid, samvaro med vänner

Inlämnad: 2009-01-23 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Förvärv av hyreshus

Interpellation 2008/09:271 av Åström, Alice (v)

den 23 januari Interpellation 2008/09:271 Ipred 2 och europeisk straffrätt av Alice Åström v till justitieminister Beatrice Ask m Efter EG-domstolens dom C-176/03 den 13 september 2005 drog kommissionen tillbaka sitt förslag till rambeslut om stärkta straffrättsliga åtgärder mot intrång i immateriella rättigheter

Inlämnad: 2009-01-23 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ipred 2 och europeisk straffrätt
Paginering