Dokument & lagar (9 träffar)

Skriftlig fråga 2009/10:916 av Olsson, LiseLotte (v)

den 18 juni Fråga 2009/10:916 Diskriminering av synskadade av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Den 17 februari meddelade arbetsdomstolen, AD, i en dom att Försäkringskassan inte utsatt Marie-Louise Jungelin för diskriminering när man nekat henne anställning på grund av hennes synnedsättning.

Inlämnad: 2010-06-18 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Interpellation 2009/10:214 av Olsson, LiseLotte (v)

den 2 februari Interpellation 2009/10:214 Riskbedömningar i socialtjänstens utredningar om vårdnad, boende och umgänge av LiseLotte Olsson v till statsrådet Maria Larsson kd Socialstyrelsen och länsstyrelserna har under 20082009 arbetat för att ta fram bedömningskriterier för tillsynen samt genomfört en nationell

Inlämnad: 2010-02-02 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Interpellation 2009/10:93 av Olsson, LiseLotte (v)

den 6 november Interpellation 2009/10:93 Sambors arvsrätt av LiseLotte Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m Allt fler människor lever i dag som sambor. I dag är cirka en tredjedel av alla sammanlevande par sambor. Att flytta ihop med någon och bli sambo utan att vara registrerad partner eller gift kan

Inlämnad: 2009-11-06 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sambors arvsrätt

Skriftlig fråga 2008/09:174 av Olsson, LiseLotte (v)

den 29 oktober Fråga 2008/09:174 Arbetsuppdraget för RFSL:s brottsofferjour för HBT-personer av LiseLotte Olsson v till statsrådet Maria Larsson kd RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, driver en brottsofferjour för HBT-personer. Brottsofferjouren är nationell och har

Inlämnad: 2008-10-29 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Interpellation 2008/09:55 av Olsson, LiseLotte (v)

den 22 oktober Interpellation 2008/09:55 Ekonomiska skillnader mellan kvinnor och män vid skilsmässa av LiseLotte Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m FN:s kommitté för avskaffande av diskriminering av kvinnor, Cedawkommittén, har i en kommentar avseende Sverige från 2008 uttryckt oro över att svensk lagstiftning

Inlämnad: 2008-10-22 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ekonomiska skillnader mellan kvinnor och män vid skilsmässa

Skriftlig fråga 2007/08:1345 av Olsson, LiseLotte (v)

den 12 juni Fråga 2007/08:1345 Kvinnors privata tillhörigheter i kriminalvården av LiseLotte Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m Vid ett besök på en av landets kvinnoanstalter kom det till min kännedom att kvinnor som är intagna inom kriminalvården upplever det som problematiskt med de restriktioner

Inlämnad: 2008-06-12 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2007/08:117 av Olsson, LiseLotte (v)

den 6 november Interpellation 2007/08:117 Kronofogdemyndighetens hantering av underhållsstöd vid utmätning av LiseLotte Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m Det har kommit till min kännedom att Kronofogdemyndigheten vid utmätning av lön inte beaktar underhållsstöd i normalbeloppet. Den förälder som återbetalar

Inlämnad: 2007-11-06 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kronofogdemyndighetens hantering av underhållsstöd vid utmätning

Skriftlig fråga 2007/08:186 av Olsson, LiseLotte (v)

den 30 oktober Fråga 2007/08:186 Tvångsäktenskap av LiseLotte Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m Det har kommit till min kännedom att unga flickor under 18 år gifts bort trots de lagändringar som trädde i kraft 2004 och som syftade till att förbättra skyddet mot påtvingade och för tidiga äktenskap. Enligt

Inlämnad: 2007-10-30 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2006/07:196 av Olsson, LiseLotte (v)

den 22 december Interpellation 2006/07:196 Juridisk trygghet för barn till samkönade föräldrar av LiseLotte Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m Det har kommit till min kännedom att två lesbiska kvinnor i två olika fall fått avslag på sin ansökan om att adoptera sin partners barn trots att Socialnämnden

Inlämnad: 2006-12-22 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Juridisk trygghet för barn till samkönade föräldrar