Dokument & lagar (78 träffar)

Skriftlig fråga 2017/18:1603 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2017/18:1603 Lägst arbetslöshet i EU år 2020 av Jenny Petersson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Målet om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet till 2020 är långt borta Regeringen med statsminister Stefan Löfven i spetsen har sagt att målet är att Sverige ska ha EU:s lägsta

Inlämnad: 2018-08-06 Svarsdatum: 2018-08-20 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1603 av Jenny Petersson (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1617 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:1617 Regeringens arbetslöshetsmål av Jenny Petersson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Antalet inskrivna arbetslösa fortsatte att stiga i maj, enligt Arbetsförmedlingen. I slutet på månaden var 353 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen, vilket är 5 000

Inlämnad: 2017-06-16 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1617 av Jenny Petersson (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2016/17:254 av Helena Bouveng (M)

Interpellation 2016/17:254 Kvinnors företagande av Helena Bouveng M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Regeringen kallar sig feministisk och lyfter i olika sammanhang gärna fram hur bra det går för Sverige i olika rankningar. Med detta som bakgrundsfond borde ju den entreprenöriella aktiviteten för

Inlämnad: 2017-01-25 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:254 av Helena Bouveng (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kvinnors företagande

Skriftlig fråga 2016/17:683 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:683 Sysselsättningsfasens avveckling av Jenny Petersson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S I en skriftlig fråga, 2016/17:606, till arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S frågar jag: Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att se till att

Inlämnad: 2017-01-18 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:683 av Jenny Petersson (M) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2016/17:226 av Helena Bouveng (M)

Interpellation 2016/17:226 Enkla jobb av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S Områdena där är möjligt att använda RUT-avdraget har breddats under det senaste året. Det är nu möjligt att göra avdrag för bland annat flyttjänster och vissa it-tjänster. En del av breddningen är en del i den så kallade

Inlämnad: 2017-01-13 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:226 av Helena Bouveng (M) (pdf, 74 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Enkla jobb

Skriftlig fråga 2016/17:606 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:606 Avvecklingen av sysselsättningsfasen av Jenny Petersson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Snart ett år har gått sedan regeringen stoppade nya anvisningar till sysselsättningsfasen, tidigare fas 3 och antalet deltagare har minskat snabbt. Samtidigt har de extratjänster som

Inlämnad: 2017-01-03 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:606 av Jenny Petersson (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:581 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:581 Jämställdhet på svensk arbetsmarknad av Jenny Petersson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Regeringen har valt att kalla sig feministisk men det räcker inte med fina ord utan det krävs reformer och åtgärder framåt. Regeringens politik innebär att Sverige backar på område

Inlämnad: 2016-12-21 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:581 av Jenny Petersson (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:517 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2016/17:517 Fler jobb av Helena Bouveng M till Statsrådet Anna Johansson S Före valet 2014 sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering skulle han kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att redovisa vilka statliga vägar som skulle

Inlämnad: 2016-12-09 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:517 av Helena Bouveng (M) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:516 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2016/17:516 Fler jobb av Helena Bouveng M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Före valet 2014 sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering skulle han kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. Statsrådet Ardalan Shekarabi lade fram ett förslag på riksdagens bord om förändringar

Inlämnad: 2016-12-09 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:516 av Helena Bouveng (M) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:515 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2016/17:515 Fler jobb av Helena Bouveng M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Före valet 2014 sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering skulle kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. Regeringen vill sänka åldern för sjukersättning från 30 till 19 år. Med

Inlämnad: 2016-12-09 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:515 av Helena Bouveng (M) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:514 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2016/17:514 Fler jobb av Helena Bouveng M till Statsrådet Gabriel Wikström S Före valet 2014 sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering skulle han kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. Under 2016 tog statsrådet Gabriel Wikström initiativ till en undersökning av svenska

Inlämnad: 2016-12-09 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:514 av Helena Bouveng (M) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:513 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2016/17:513 Fler jobb av Helena Bouveng M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Före valet 2014 sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering skulle han kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. Under hösten 2016 beslöt utbildningsministern att definiera om höstlovet till

Inlämnad: 2016-12-09 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:513 av Helena Bouveng (M) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:512 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2016/17:512 Fler jobb av Helena Bouveng M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Före valet 2014 sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering skulle han kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. Universitets- och högskolerådet UHR har under 2016 beslutat att skriva ned meritvärdet

Inlämnad: 2016-12-09 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:512 av Helena Bouveng (M) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:511 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2016/17:511 Fler jobb av Helena Bouveng M till Miljöminister Karolina Skog MP Före valet 2014 sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering skulle han kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag föreslagit att priset på bärpåsar ska höjas

Inlämnad: 2016-12-09 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:511 av Helena Bouveng (M) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:509 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2016/17:509 Fler jobb av Helena Bouveng M till Statsrådet Ibrahim Baylan S Före valet 2014 sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering skulle han kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. I budgeten för 2017 satsar regeringen 25 miljoner kronor på vattenverksamheter för ekosystem

Inlämnad: 2016-12-09 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:509 av Helena Bouveng (M) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:508 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2016/17:508 Fler jobb av Helena Bouveng M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Före valet 2014 sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering skulle han kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. Närings- och innovationsministern har i medierna uttryckt att han

Inlämnad: 2016-12-09 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:508 av Helena Bouveng (M) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:507 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2016/17:507 Fler jobb av Helena Bouveng M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Före valet 2014 sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering skkulle han kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. Under 2016 har justitie- och migrationsminister Morgan Johansson

Inlämnad: 2016-12-09 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:507 av Helena Bouveng (M) (pdf, 72 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:505 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2016/17:505 Fler jobb av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S Före valet 2014 sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering skulle han kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. I budgetpropositionen för 2017 vill regeringen införa ett så kallat växa-stöd,

Inlämnad: 2016-12-09 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:505 av Helena Bouveng (M) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:504 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2016/17:504 Fler jobb av Helena Bouveng M till Statsrådet Peter Eriksson MP Före valet 2014 sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering skulle han kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. I budgetpropositionen för 2017 avsätter regeringen 2,7 miljarder för att subventionera

Inlämnad: 2016-12-09 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:504 av Helena Bouveng (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:502 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2016/17:502 Fler jobb av Helena Bouveng M till Statsrådet Åsa Regnér S Före valet 2014 sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering skulle han kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. I budgetpropositionen för 2017 föreslår regeringen att en jämställdhetsmyndighet ska inrättas.

Inlämnad: 2016-12-09 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:502 av Helena Bouveng (M) (pdf, 73 kB)
Paginering