Dokument & lagar (39 träffar)

Interpellation 2015/16:560 av Jenny Petersson (M)

Interpellation 2015/16:560 Besöket i Bjuv av Jenny Petersson M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson besökte i veckan Findus i Bjuv. Hon protesterade mot nedläggningen av Findus fabrik. Det är bra att arbetsmarknadsministern visar engagemang, men det vore ännu bättre om regeringen

Inlämnad: 2016-04-15 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2015/16:560 av Jenny Petersson (M) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2015/16:212 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2015/16:212 Översyn av Arbetsförmedlingen av Katarina Brännström M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S En av de största utmaningarna inom arbetsmarknadspolitiken är att få en väl fungerande arbetsförmedling. I dag finns det brister i effektivitet, kontroll och måluppfyllelse. Fortfarande förmedlas

Inlämnad: 2015-11-20 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:212 av Katarina Brännström (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Översyn av Arbetsförmedlingen

Interpellation 2015/16:170 av Elisabeth Svantesson (M)

Interpellation 2015/16:170 Arbetslöshetsmålet och Arbetsförmedlingens prognoser av Elisabeth Svantesson M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S 90-dagarsgarantin för unga med utbildningskontrakt och traineetjänster samt extratjänsterna för långtidsarbetslösa har av regeringen framförts som bärande delar i arbetet

Inlämnad: 2015-11-10 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:170 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 69 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetslöshetsmålet och Arbetsförmedlingens prognoser

Interpellation 2015/16:137 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2015/16:137 Försämrad hushållsekonomi och jobben av Christian Holm Barenfeld M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Stärkt hushållsekonomi bridrar till ökad tillväxt och när fler kan handla mer blir jobben fler. Beräkningar visar att åtta av tio hushåll får det sämre med regeringens politik. I längden

Inlämnad: 2015-11-04 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:137 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Försämrad hushållsekonomi och jobben

Interpellation 2015/16:731 av Jenny Petersson (M)

Interpellation 2015/16:731 Fas 3 av Jenny Petersson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Ett arbete, någonting att sysselsätta sig med om dagarna, är ett av de bästa sätten att skapa delaktighet i det samhälle man lever i. För de som av olika orsaker stått utan sysselsättning under en längre

Inlämnad: 2016-06-14 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:731 av Jenny Petersson (M) (pdf, 75 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Fas 3

Interpellation 2015/16:599 av Jenny Petersson (M)

Interpellation 2015/16:599 Översyn av Arbetsförmedlingen av Jenny Petersson M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S I två tillkännagivanden har riksdagen påpekat för vänsterregeringen att den bör återuppta den översyn av Arbetsförmedlingen som alliansregeringen initierade. Det finns starka skäl för att göra den

Inlämnad: 2016-04-27 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:599 av Jenny Petersson (M) (pdf, 69 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Översyn av Arbetsförmedlingen

Interpellation 2015/16:83 av Helena Bouveng (M)

Interpellation 2015/16:83 Europas lägsta arbetslöshet 2020 av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S Att vi ska ha Europas lägsta arbetslöshet inom fem år är en av regeringens skarpaste målsättningar. Men de förslag som regeringen lagt fram, bland annat höjda arbetsgivaravgifter för unga, höjt tak

Inlämnad: 2015-10-20 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:83 av Helena Bouveng (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Europas lägsta arbetslöshet 2020

Interpellation 2015/16:160 av Jenny Petersson (M)

Interpellation 2015/16:160 Översyn av Arbetsförmedlingen av Jenny Petersson M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S I två tillkännagivanden har riksdagen påpekat för vänsterregeringen att den bör återuppta den översyn av Arbetsförmedlingen som alliansregeringen initierade. Det finns starka skäl för att göra den

Inlämnad: 2015-11-09 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:160 av Jenny Petersson (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Översyn av Arbetsförmedlingen

Interpellation 2015/16:155 av Jenny Petersson (M)

Interpellation 2015/16:155 90-dagarsgarantin av Jenny Petersson M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Att ungdomar har svårt att komma in på arbetsmarknaden är ett av våra största samhällsproblem. Det är de flesta överens om, även om vi har olika politiska lösningar att möta utmaningen med. För Socialdemokraternas

Inlämnad: 2015-11-06 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:155 av Jenny Petersson (M) (pdf, 66 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: 90-dagarsgarantin

Interpellation 2015/16:133 av Jenny Petersson (M)

Interpellation 2015/16:133 Arbetslöshetsmålet av Jenny Petersson M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S När regeringen talar om investeringar i jobb, jobbagendor och arbetslöshetsmål klingar det väldigt fel, med tanke på att förslagen i regeringens budgetproposition leder till färre jobb. Trots regeringens uttalade

Inlämnad: 2015-11-03 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:133 av Jenny Petersson (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetslöshetsmålet

Interpellation 2015/16:48 av Jenny Petersson (M)

Interpellation 2015/16:48 Saknad proposition av Jenny Petersson M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och regeringen beskriver arbetsmarknaden och dess utmaningar med många ord i sitt budgetförslag. Regeringen saknar emellertid konkreta förslag för att sänka trösklarna in

Inlämnad: 2015-10-06 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:48 av Jenny Petersson (M) (pdf, 88 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Saknad proposition

Interpellation 2015/16:10 av Jenny Petersson (M)

Interpellation 2015/16:10 Höjda arbetsgivaravgifter av Jenny Petersson M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Jobb skapas främst i företag som växer och vågar anställa. En lägre kostnad för att anställa en ung person utan arbetslivserfarenhet underlättar för fler arbetsgivare att anställa. Från den 1 augusti i

Inlämnad: 2015-09-17 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:10 av Jenny Petersson (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Höjda arbetsgivaravgifter

Interpellation 2015/16:13 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2015/16:13 Höjda kostnader för att anställa unga av Christian Holm Barenfeld M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S De företag som växer och vågar anställa är de främsta jobbskaparna. En lägre kostnad för att anställa en ung person utan arbetslivserfarenhet gör att fler arbetsgivare vågar satsa

Inlämnad: 2015-09-17 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:13 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 70 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Höjda kostnader för att anställa unga

Skriftlig fråga 2017/18:1603 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2017/18:1603 Lägst arbetslöshet i EU år 2020 av Jenny Petersson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Målet om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet till 2020 är långt borta Regeringen med statsminister Stefan Löfven i spetsen har sagt att målet är att Sverige ska ha EU:s lägsta

Inlämnad: 2018-08-06 Svarsdatum: 2018-08-20 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1603 av Jenny Petersson (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:397 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:397 Propositionen om registerutdrag i arbetslivet av Jenny Petersson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S I en interpellation med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson den 22 oktober 2015 sa ministern följande: Regeringens ambition är fortfarande att lägga fram en proposition med

Inlämnad: 2016-11-29 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:397 av Jenny Petersson (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:581 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:581 Jämställdhet på svensk arbetsmarknad av Jenny Petersson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Regeringen har valt att kalla sig feministisk men det räcker inte med fina ord utan det krävs reformer och åtgärder framåt. Regeringens politik innebär att Sverige backar på område

Inlämnad: 2016-12-21 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:581 av Jenny Petersson (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:606 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:606 Avvecklingen av sysselsättningsfasen av Jenny Petersson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Snart ett år har gått sedan regeringen stoppade nya anvisningar till sysselsättningsfasen, tidigare fas 3 och antalet deltagare har minskat snabbt. Samtidigt har de extratjänster som

Inlämnad: 2017-01-03 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:606 av Jenny Petersson (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:214 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:214 Fler enkla jobb av Jenny Petersson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S I en skriftlig fråga 2016/17:90 ställer jag en fråga om fler nya jobb till nyanlända. Ministern väljer att raljera och svarar inte på frågan. Därför återkommer jag med fler skriftliga frågor som kanske

Inlämnad: 2016-10-25 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2016/17:214 av Jenny Petersson (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:350 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:350 Arbetslöshetsmål 2020 av Jenny Petersson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Regeringen och Stefan Löfvens mål om lägst arbetslöshet i EU till 2020 är långt borta. Många länder är bättre än Sverige. EU-kommissionen har i dagarna presenterat arbetslöshetsstatistik resultaten

Inlämnad: 2016-11-17 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:350 av Jenny Petersson (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:90 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:90 Fler nya jobb till nyanlända av Jenny Petersson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Sverige behöver fler som vill, vågar och kan starta nya företag och anställa. Detta gäller såväl enkla jobb som jobb vilka kräver lång utbildning och erfarenhet. Alla jobb behövs för att fler

Inlämnad: 2016-10-11 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:90 av Jenny Petersson (M) (pdf, 78 kB)
Paginering