Dokument & lagar (298 träffar)

Interpellation 2016/17:246 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2016/17:246 Insatser för utrikes födda med låg utbildning av Christian Holm Barenfeld M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Integrationsutmaningarna är omfattande. Enligt SCB tar det nu nio år innan hälften av de nyanlända har jobb. Arbetsmarknads- och etableringsministern har

Inlämnad: 2017-01-24 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:246 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Insatser för utrikes födda med låg utbildning

Skriftlig fråga 2016/17:716 av Elisabeth Svantesson (M)

Fråga 2016/17:716 Brandmäns arbetsmiljö av Elisabeth Svantesson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Ett tjugotal bilbränder har ägt rum i Örebro sedan nyår. Läget är ansträngt inte minst för polisen i Örebro, liksom det är för polisen i övriga landet. Men även brandmännen, som vi alla räknar

Inlämnad: 2017-01-24 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:716 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:711 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2016/17:711 Hamnstrejk i Göteborg när det finns ett kollektivavtal av Lars Hjälmered M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Containerhamnen i Göteborg är Skandinaviens största. Sex av tio containrar som importeras till eller exporteras från Sverige går genom Göteborgs hamn. Svenska företag

Inlämnad: 2017-01-24 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:711 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2016/17:241 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2016/17:241 Arbetsförmedlingens upphandlingar av Katarina Brännström M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Den senaste tiden har det än en gång rapporterats om stora brister hos Arbetsförmedlingen när det gäller upphandling av utbildningar. Valideringen av yrkeskompetenser saknas

Inlämnad: 2017-01-20 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:241 av Katarina Brännström (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetsförmedlingens upphandlingar

Interpellation 2016/17:240 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2016/17:240 Avvecklingen av sysselsättningsfasen av Katarina Brännström M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Drygt ett år har gått sedan regeringen påbörjade avvecklingen av sysselsättningsfasen. Deltagarna blev, inte minst i valrörelsen 2014, lovade bland annat extratjänster

Inlämnad: 2017-01-20 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:240 av Katarina Brännström (M) (pdf, 91 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Avvecklingen av sysselsättningsfasen

Skriftlig fråga 2016/17:683 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:683 Sysselsättningsfasens avveckling av Jenny Petersson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S I en skriftlig fråga, 2016/17:606, till arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S frågar jag: Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att se till att

Inlämnad: 2017-01-18 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:683 av Jenny Petersson (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:606 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:606 Avvecklingen av sysselsättningsfasen av Jenny Petersson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Snart ett år har gått sedan regeringen stoppade nya anvisningar till sysselsättningsfasen, tidigare fas 3 och antalet deltagare har minskat snabbt. Samtidigt har de extratjänster som

Inlämnad: 2017-01-03 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:606 av Jenny Petersson (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:598 av Lotta Finstorp (M)

Fråga 2016/17:598 Arbetslöshet under ungdomsåren av Lotta Finstorp M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S I en studie utförd av folkvetenskapsprofessorn Anne Hammarström har det visat sig att arbetslöshet tidigt i livet leder till sämre psykisk hälsa senare i livet. Ju mer en person är arbetslös

Inlämnad: 2016-12-30 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:598 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:581 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:581 Jämställdhet på svensk arbetsmarknad av Jenny Petersson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Regeringen har valt att kalla sig feministisk men det räcker inte med fina ord utan det krävs reformer och åtgärder framåt. Regeringens politik innebär att Sverige backar på område

Inlämnad: 2016-12-21 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:581 av Jenny Petersson (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:570 av Peter Persson (S)

Fråga 2016/17:570 Begränsning av övertidsarbetet av Peter Persson S till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Fackförbundet Unionen gör varje år beräkningar på statistik från SCB för att kartlägga övertidsarbetet. Årets beräkning visade att i Sverige arbetade sammanlagt 714 000 personer övertid, i

Inlämnad: 2016-12-20 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:570 av Peter Persson (S) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:566 av Hans Rothenberg (M)

Fråga 2016/17:566 Arbetsmarknadskonflikt vid kollektivavtal av Hans Rothenberg M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Göteborgs hamn har under hösten varit föremål för en arbetsmarknadskonflikt. Konsekvenserna för svensk industri blir betydande då handelslogistiken störs, med osäkra leveranser

Inlämnad: 2016-12-19 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:566 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 66 kB)

Interpellation 2016/17:203 av Annelie Karlsson (S)

Interpellation 2016/17:203 Anställningsskyddet i LAS av Annelie Karlsson S till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Lagen om anställningsskydd, LAS, reglerar vad som gäller när en arbetsgivare anställer respektive säger upp personal. Det ger den enskilde trygghet och skyddar mot godtycke. Vid uppsägning

Inlämnad: 2016-12-16 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:203 av Annelie Karlsson (S) (pdf, 90 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Anställningsskyddet i LAS

Interpellation 2016/17:202 av Helén Pettersson i Umeå (S)

Interpellation 2016/17:202 Förstärkning av LAS av Helén Pettersson i Umeå S till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S När Arbetsdomstolen i slutet av november 2016 bedömde att lagen om anställningsskydd inte längre är en lag som skyddar anställningsgraden var vi många som reagerade med förvåning och

Inlämnad: 2016-12-16 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:202 av Helén Pettersson i Umeå (S) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Förstärkning av LAS

Skriftlig fråga 2016/17:526 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2016/17:526 Snabbspår på arbetsmarknaden av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Regeringen vill att nyanlända så fort som möjligt ska kunna komma in på arbetsmarknaden och driver därför snabbspår. Snabbspåret har som utgångspunkt att personer snabbt ska komma

Inlämnad: 2016-12-15 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:526 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:517 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2016/17:517 Fler jobb av Helena Bouveng M till Statsrådet Anna Johansson S Före valet 2014 sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering skulle han kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att redovisa vilka statliga vägar som skulle

Inlämnad: 2016-12-09 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:517 av Helena Bouveng (M) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:516 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2016/17:516 Fler jobb av Helena Bouveng M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Före valet 2014 sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering skulle han kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. Statsrådet Ardalan Shekarabi lade fram ett förslag på riksdagens bord om förändringar

Inlämnad: 2016-12-09 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:516 av Helena Bouveng (M) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:515 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2016/17:515 Fler jobb av Helena Bouveng M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Före valet 2014 sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering skulle kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. Regeringen vill sänka åldern för sjukersättning från 30 till 19 år. Med

Inlämnad: 2016-12-09 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:515 av Helena Bouveng (M) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:514 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2016/17:514 Fler jobb av Helena Bouveng M till Statsrådet Gabriel Wikström S Före valet 2014 sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering skulle han kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. Under 2016 tog statsrådet Gabriel Wikström initiativ till en undersökning av svenska

Inlämnad: 2016-12-09 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:514 av Helena Bouveng (M) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:513 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2016/17:513 Fler jobb av Helena Bouveng M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Före valet 2014 sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering skulle han kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. Under hösten 2016 beslöt utbildningsministern att definiera om höstlovet till

Inlämnad: 2016-12-09 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:513 av Helena Bouveng (M) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:512 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2016/17:512 Fler jobb av Helena Bouveng M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Före valet 2014 sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering skulle han kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. Universitets- och högskolerådet UHR har under 2016 beslutat att skriva ned meritvärdet

Inlämnad: 2016-12-09 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:512 av Helena Bouveng (M) (pdf, 73 kB)