Dokument & lagar (99 träffar)

Skriftlig fråga 2017/18:517 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2017/18:517 Genomlysning av informationshanteringen inom Regeringskansliet av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S Som en konsekvens av den mediala uppmärksamheten under juli kring Transportstyrelsen och dess säkerhetshaveri meddelade statsministern i ett skriftligt uttalande den 3 augusti 2017 att

Inlämnad: 2017-12-18 Svarsdatum: 2018-01-10 Besvarare: Statsminister Stefan Löfven (S)

Skriftlig fråga 2017/18:517 av Hans Wallmark (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1037 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2017/18:1037 Informationshanteringen i Regeringskansliet av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S Under sommaren 2017 meddelade statsministern att han initierat en noggrann genomlysning av informationshanteringen inom Regeringskansliet i samband med it-skandalen på Transportstyrelsen. Det arbetet skulle

Inlämnad: 2018-03-15 Svarsdatum: 2018-03-28 Besvarare: Statsminister Stefan Löfven (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1037 av Hans Wallmark (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1767 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2016/17:1767 Information om Transportstyrelsen av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S Det finns många frågor kring det säkerhetshaveri som Transportsstyrelsens lagbrott har skapat. En del av dessa handlar om när och hur regeringen axlade sitt ansvar. Det är meningsfullt att försöka förstå men också

Inlämnad: 2017-07-31 Besvarare: Statsminister Stefan Löfven (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1767 av Hans Wallmark (M) (pdf, 67 kB)

Interpellation 2014/15:503 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2014/15:503 TTIP:s betydelse för säkerhetspolitiken av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S För en tid sedan befann sig statsminister Stefan Löfven i USA. Bland de frågor som togs upp fanns även det viktiga handels- och investeringsavtalet mellan EU och USA TTIP som det förhandlats om under

Inlämnad: 2015-04-10 Besvarare: Statsminister Stefan Löfven (S)

Interpellation 2014/15:503 av Hans Wallmark (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2014/15:269 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2014/15:269 Säkerhetspolitiskt råd på Regeringskansliet av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S Statsminister Stefan Löfven höll den 14 november en presskonferens i samband med presentationen av Försvarsmaktens analys av underrättelseoperationen i Stockholms skärgård. Statsministern redogjorde

Inlämnad: 2015-02-05 Besvarare: Statsminister Stefan Löfven (S)

Interpellation 2014/15:269 av Hans Wallmark (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Säkerhetspolitiskt råd på Regeringskansliet

Interpellation 2005/06:42 av Sundell, Ola (m)

den 14 oktober Interpellation 2005/06:42 av Ola Sundell m till försvarsminister Leni Björklund s Försvarsberedningens fortsatta arbete Genom försvarsbeslutet 2004 har den socialdemokratiska regeringen tagit principiellt avgörande steg att medvetet ge Miljöpartiet och Vänsterpartiet ett avgörande inflytande över

Inlämnad: 2005-10-14 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2005/06:406 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 16 maj Interpellation 2005/06:406 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till försvarsminister Leni Björklund s Färre kvinnor inom försvaret Både den socialdemokratiska regeringen och en enig riksdag är överens om att det behövs fler kvinnor inom Försvarsmakten. Försvarsbeslutet i december 2004 innebar stora neddragningar

Inlämnad: 2006-05-16 Besvarare: Leni Björklund (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Färre kvinnor inom försvaret

Interpellation 2005/06:380 av Enström, Karin (m)

den 3 maj Interpellation 2005/06:380 av Karin Enström m till försvarsminister Leni Björklund s Svenska anmälningar till militära styrkeregister Sverige har sedan 2000 anmält militära förband till EU:s styrkeregister. Förutom till EU:s styrkeregister anmäler Sverige också militära förband till FN:s och Natos och

Inlämnad: 2006-05-03 Besvarare: Leni Björklund (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Svenska anmälningar till militära styrkeregister

Interpellation 2005/06:245 av Löfgren, Ulla (m)

den 9 februari Interpellation 2005/06:245 av Ulla Löfgren m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Statens ansvar vid översvämningskatastrofer De senaste åren har vi kunnat se hur översvämningar blivit allt vanligare. Såväl i Sverige som i utlandet har floder stigit över sina bräddar. Människor har fått sina

Inlämnad: 2006-02-09 Besvarare: Leni Björklund (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Statens ansvar vid översvämningskatastrofer

Interpellation 2004/05:159 av Enström, Karin (m)

den 18 november Interpellation 2004/05:159 av Karin Enström m till försvarsminister Leni Björklund om amfibiekåren Försvarsmakten har genomgått stora förändringar under det senaste decenniet. När man beslöt att lägga ned de gamla kustartilleriförbanden växte en ny typ av förband fram, amfibieförbanden. Dessa skapades

Inlämnad: 2004-11-18 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2004/05:149 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 17 november Interpellation 2004/05:149 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Leni Björklund om den folkliga förankringen av det svenska försvaret Ordet folkförankring är viktigt för det svenska försvaret. Den oro som funnits tidigare, att boende i län och delar som blivit utan militär verksamhet, ska få folk

Inlämnad: 2004-11-17 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2004/05:144 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 16 november Interpellation 2004/05:144 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till försvarsminister Leni Björklund om försvaret, kvinnor och jämställdhet Den socialdemokratiska regeringens förslag angående det framtida försvaret innebär att ÖB tvingas säga upp ca 1 000 officerare. Vi vet alla att detta i första hand

Inlämnad: 2004-11-16 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2004/05:634 av Magnusson, Cecilia (m)

den 23 maj Interpellation 2004/05:634 av Cecilia Magnusson m till försvarsminister Leni Björklund om användandet av försvarets helikoptrar De helikoptrar med räddningskapacitet som i dag är organiserade inom Försvarsmakten är en betydelsefull resurs för hela samhället. Framför allt förknippas de med sjöräddning men

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2004/05:394 av Sundell, Ola (m)

den 17 februari Interpellation 2004/05:394 av Ola Sundell m till försvarsminister Leni Björklund om innebörden av försvarsbeslutet Efter försvarsbeslutet 2004 saknas en tydlig viljeinriktning. Den nödvändiga omställningen mot ett mindre försvar med hög insatsberedskap är på väg att misslyckas. Omställningen som vi

Inlämnad: 2005-02-17 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2003/04:151 av von Sydow, Henrik (m)

den 24 november Interpellation 2003/04:151 av Henrik von Sydow m till statsrådet Gunnar Lund om näringsfrihet och gränser för politisk maktutövning I samband med uppmärksamheten kring livbolagens affärer och tilldelning av lägenheter till medarbetare från det egna fastighetsbeståndet blev biträdande finansminister

Inlämnad: 2003-11-24 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Interpellation 2003/04:322 av Westerberg, förste vice talman Per (m)

den 26 februari Interpellation 2003/04:322 av förste vice talman Per Westerberg m till försvarsminister Leni Björklund om ammunitionsavveckling Försvarets omställning från territorialförsvar till mer av insatsförsvar är dramatisk och genomgripande både för Försvarsmakten, försvarsindustrin och deras samarbetspartner.

Inlämnad: 2004-02-26 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2003/04:438 av Engström, Hillevi (m)

den 21 april Interpellation 2003/04:438 av Hillevi Engström m till försvarsminister Leni Björklund om nolltolerans mot kränkningar inom försvaret Återigen utmärker sig Försvarsmakten som en verksamhet där kvinnor behandlas illa. Vi har kunnat ta del av flera flagranta vittnesmål om sexuella trakasserier. Senast att

Inlämnad: 2004-04-21 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2003/04:104 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 12 november Interpellation 2003/04:104 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Leni Björklund om försvarets situation Ur Aftonbladet den 10 november 2003: I årets budget riktar regeringen skarp kritik mot hur försvaret sköts. Förändringarna har gått för långsamt, ambitionsnivån är för låg, materielbeställningarna

Inlämnad: 2003-11-12 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2008/09:392 av Grape, Ulf (m)

den 12 december Fråga 2008/09:392 Komplettering av signalspaningslagen av Ulf Grape m till försvarsminister Sten Tolgfors m Hotbilden mot Sverige handlar inte längre om någon invasionsrisk från annan stat. Hoten kommer i stället från sönderfallande stater och regionala konflikter, terrorism och hot om spridning

Inlämnad: 2008-12-12 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1317 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 10 juni Fråga 2007/08:1317 Tjänstehundar och privata uppfödare av Marietta de Pourbaix-Lundin m till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Jag har tidigare frågat om regeringen kommer att lägga fram något förslag med anledning av tjänstehundsutredningen Hundgöra hundar som gör nytta som kom 2005. Svaret att

Inlämnad: 2008-06-10 Besvarare: Sten Tolgfors (M)