Dokument & lagar (99 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:1253 av Sundell, Ola (m)

den 17 mars Fråga 2004/05:1253 av Ola Sundell m till försvarsminister Leni Björklund om verksamheten i Arvidsjaur Försvarsmakten har nyligen redovisat sitt budgetunderlag för 2006 i försvarsutskottet. Ett antal frågor som ställdes vid detta tillfälle förblev obesvarade. Försvarsutskottet har senare via e-post fått

Inlämnad: 2005-03-17 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1207 av Kjellberg, Bertil (m)

den 10 mars Fråga 2004/05:1207 av Bertil Kjellberg m till försvarsminister Leni Björklund om utökade uppgifter för hemvärnet Under senare år har Sverige drabbats som så många andra länder av naturens krafter i form av snöoväder utöver det vanliga, stormar, höga flöden i våra vattendrag och andra liknande händelser.

Inlämnad: 2005-03-10 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2004/05:394 av Sundell, Ola (m)

den 17 februari Interpellation 2004/05:394 av Ola Sundell m till försvarsminister Leni Björklund om innebörden av försvarsbeslutet Efter försvarsbeslutet 2004 saknas en tydlig viljeinriktning. Den nödvändiga omställningen mot ett mindre försvar med hög insatsberedskap är på väg att misslyckas. Omställningen som vi

Inlämnad: 2005-02-17 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:968 av Roslund, Carl-Axel (m)

den 15 februari Fråga 2004/05:968 av Carl-Axel Roslund m till försvarsminister Leni Björklund om upphandlingsrutiner inom Försvarsmakten Enligt uppgifter i medierna använder Försvarsmakten vaktbolag som har skatteskulder och som har begått skattebrott samt i något fall inte ens har F-skattsedel. Varenda kommun har

Inlämnad: 2005-02-15 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:851 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 2 februari Fråga 2004/05:851 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Leni Björklund om omfördelning av bidrag till frivilligförsvaret Enligt rapporter från Sälenkonferensen sade statsrådet att 60 miljoner skall omfördelas till vardagsnära krisberedskapDetta kommer att påverka dagens frivilliga försvarsorganisationersade

Inlämnad: 2005-02-02 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:795 av Lindblad, Göran (m)

den 26 januari Fråga 2004/05:795 av Göran Lindblad m till försvarsminister Leni Björklund om lokalisering av försvarsutbildning I Försvarsdepartementets regleringsbrev står att läsa följande: Försvarsmakten ska fortsätta överväga: lokaliseringen av utbildningen av de marina delarna av säkerhetsbataljonerna. En utgångspunkt

Inlämnad: 2005-01-26 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:782 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 25 januari Fråga 2004/05:782 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till försvarsminister Leni Björklund om försvarsnedläggningarna i Stockholmsregionen Nu klarnar bilden av vilken kompensation och vilka särskilda insatser de orter ute i landet som drabbas av vänsterkartellens försvarsneddragningar får. Det talas bland

Inlämnad: 2005-01-25 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:778 av Enström, Karin (m)

den 24 januari Fråga 2004/05:778 av Karin Enström m till försvarsminister Leni Björklund om ambulanshelikopter Att få leva och bo i skärgården året om är en förmån enligt min mening. Att känna sig trygg var man än bor borde vara en självklarhet. Stockholms skärgård är för många människor ett populärt utflyktsmål och

Inlämnad: 2005-01-24 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:616 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 16 december Fråga 2004/05:616 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Leni Björklund om polisens medverkan i försvaret Vid genomgång i försvarsutskottet tog jag ett exempel där det hålls en större övning med hemvärnet i norra Hälsingland. Detta efter att regeringen gjort slag i hotet att också lägga ned de så

Inlämnad: 2004-12-16 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:546 av Löfgren, Ulla (m)

den 8 december Fråga 2004/05:546 av Ulla Löfgren m till försvarsminister Leni Björklund om behov av nya byggnader Fortifikationsverket anger i sitt senaste informationsblad att de under de närmaste fyra åren ska investera drygt 4,5 miljarder kronor i ny- och ombyggnader. Planeringen bygger på att den liggande försvarspropositionen

Inlämnad: 2004-12-08 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:421 av S Järrel, Henrik (m)

den 23 november Fråga 2004/05:421 av Henrik S Järrel m till försvarsminister Leni Björklund om den helikopterbaserade sjöräddningen I försvarspropositionen förutsätts att det sjöoperativa helikopterförbandet på Berga flyttas till Ronneby/Karlskrona. Nordens mest omfattande passagerartrafik med färjor sker mellan Sverige,

Inlämnad: 2004-11-23 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2004/05:159 av Enström, Karin (m)

den 18 november Interpellation 2004/05:159 av Karin Enström m till försvarsminister Leni Björklund om amfibiekåren Försvarsmakten har genomgått stora förändringar under det senaste decenniet. När man beslöt att lägga ned de gamla kustartilleriförbanden växte en ny typ av förband fram, amfibieförbanden. Dessa skapades

Inlämnad: 2004-11-18 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:384 av Löfgren, Ulla (m)

den 18 november Fråga 2004/05:384 av Ulla Löfgren m till försvarsminister Leni Björklund om befälsutbildningen När ÖB presenterade det kommande försvarsbeslutet för befälseleverna vid Kvarn lovade han att de skulle få jobb efter avslutad utbildning. Så blir nu inte fallet och eleverna känner sig med rätta svikna. I

Inlämnad: 2004-11-18 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2004/05:149 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 17 november Interpellation 2004/05:149 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Leni Björklund om den folkliga förankringen av det svenska försvaret Ordet folkförankring är viktigt för det svenska försvaret. Den oro som funnits tidigare, att boende i län och delar som blivit utan militär verksamhet, ska få folk

Inlämnad: 2004-11-17 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2004/05:144 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 16 november Interpellation 2004/05:144 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till försvarsminister Leni Björklund om försvaret, kvinnor och jämställdhet Den socialdemokratiska regeringens förslag angående det framtida försvaret innebär att ÖB tvingas säga upp ca 1 000 officerare. Vi vet alla att detta i första hand

Inlämnad: 2004-11-16 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:240 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 29 oktober Fråga 2004/05:240 av Cristina Husmark Pehrsson m till försvarsminister Leni Björklund om Byggnads- och reparationsberedskapens driftvärn I det försvarsbeslut som nu står för dörren ligger ett förslag om att avveckla även den väl organiserade och användbara Byggnads- och reparationsberedskapen BRBDenna

Inlämnad: 2004-10-29 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:239 av Roslund, Carl-Axel (m)

den 29 oktober Fråga 2004/05:239 av Carl-Axel Roslund m till försvarsminister Leni Björklund om militära övnings- och skjutfält Sverige har varit, och är, väl försett med militära övnings- och skjutfält. När nu omvärlden förändrats och Sverige går över till ett helt annat försvar minskar behoven och försvarsledningen

Inlämnad: 2004-10-29 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:34 av Rådhström, Jan-Evert (m)

den 22 september Fråga 2004/05:34 av Jan-Evert Rådhström m till statsrådet Ulrica Messing om översvämningarna i Hagforsområdet Onsdagen den 4 augusti föll det över 210 millimeter regn på några timmar över delar av Värmland. Det medförde bland annat omfattande skador på vägnätet. Ett dylikt oväder måste anses falla

Inlämnad: 2004-09-22 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:26 av Lindblad, Göran (m)

den 20 september Fråga 2004/05:26 av Göran Lindblad m till statsrådet Gunnar Lund om återanvändning av datorer inom statlig förvaltning I ett frågesvar till mig på fråga 2002/03:822 om återanvändning av datorer i den statliga förvaltningen skrev Gunnar Lund: Jag avser att uppmärksamma Statskontoret, som svarar för

Inlämnad: 2004-09-20 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1582 av Tolgfors, Sten (m)

den 30 augusti Fråga 2003/04:1582 av Sten Tolgfors m till statsrådet Gunnar Lund om inkomstgaranti för riksdagsledamöter Det är bra för vitaliteten i demokratin med en debatt om politikens och politikers villkor. Därför välkomnar jag debatten om statsråds och riksdagsledamöters pensioner och inkomstgarantier. Det är

Inlämnad: 2004-08-30 Besvarare: Gunnar Lund (S)