Dokument & lagar (58 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:1208 av Larsson, Maria (kd)

den 14 maj Fråga 2003/04:1208 av Maria Larsson kd till statsrådet Gunnar Lund om rollen som generaldirektör Bo Bylund, generaldirektör för Banverket, har under två års tid även haft regeringens uppdrag att sköta förhandlingarna med kraftföretagen om kärnkraftens avveckling. I veckan som gick meddelade Bylund att han

Inlämnad: 2004-05-14 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1178 av Wälivaara, Erling (kd)

den 7 maj Fråga 2003/04:1178 av Erling Wälivaara kd till försvarsminister Leni Björklund om strategi för försvarsbeslutet Sverige står inför ett nytt försvarsbeslut ett smärtsamt beslut för många orter och försvarsanställda runtom i landet, då det med stor sannolikhet innebär att många förlorar sina jobb. Försvarsmaktens

Inlämnad: 2004-05-07 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2003/04:314 av Wälivaara, Erling (kd)

den 20 februari Interpellation 2003/04:314 av Erling Wälivaara kd till försvarsminister Leni Björklund om Senior Adviser System Under år 2003 framstod det som otvetydigt att styrningen av Försvarsmakten inte fungerar tillfredsställande. Jag har själv debatterat ämnet med försvarsministern i riksdagens kammare den 10

Inlämnad: 2004-02-20 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:745 av Larsson, Maria (kd)

den 13 februari Fråga 2003/04:745 av Maria Larsson kd till statsminister Göran Persson om etik- och tillväxtsamtal I en intervju med TT före jul hävdade statsministern att det politiska utrymmet för att göra något gynnsamt för näringslivet inte är särskilt stort i dag på grund av alla skandaler. Regeringen har tillsatt

Inlämnad: 2004-02-13 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:674 av Wälivaara, Erling (kd)

den 3 februari Fråga 2003/04:674 av Erling Wälivaara kd till försvarsminister Leni Björklund om JAS 39 Gripen och Nordcaps styrkeregister I mitten av december 2003 beslutade regeringen att anmäla enskilda förband och enheter med tillhörande förmåga till Nordcaps styrkeregister. Enligt beslut ska huvuddelen av förbanden

Inlämnad: 2004-02-03 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2003/04:222 av Wälivaara, Erling (kd)

den 9 januari Interpellation 2003/04:222 av Erling Wälivaara kd till försvarsminister Leni Björklund om utlandsstyrkan Enligt en Temoundersökning, gjord den 414 december 2003, framgår att 64 av officerarna under sin utlandstjänstgöring mått dåligt och fruktat för sitt eget eller sina kollegors liv och lem. Undersökningen

Inlämnad: 2004-01-09 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:381 av Gustafsson, Lars (kd)

den 3 december Fråga 2003/04:381 av Lars Gustafsson kd till statsminister Göran Persson om tillsättande av en etikkommission Det går inte en dag utan att märkliga affärer inom både offentliga myndigheter, statliga verk och det privata näringslivet rullas upp i medierna. I de fall det som avslöjas inte är direkt olagliga

Inlämnad: 2003-12-03 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Interpellation 2003/04:177 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 2 december Interpellation 2003/04:177 av Mikael Oscarsson kd till försvarsminister Leni Björklund om omprövning av etablering av flygskolan I regeringens försvarspolitiska proposition våren 2001 fanns det ett välunderbyggt förslag om lokalisering av flygskolan till Uppsala. Genom ett taktikspel i försvarsutskottet

Inlämnad: 2003-12-02 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:234 av Attefall, Stefan (kd)

den 11 november Fråga 2003/04:234 av Stefan Attefall kd till statsrådet Gunnar Lund om löneökningar Konjunkturinstitutets KI bedömning är att en samhällsekonomiskt lämplig arbetskostnadsökning bör uppgå till ca 3,2 per år under åren 20042006. Mest troligt anser KI dock att det är att arbetskostnaderna ökar med i genomsnitt

Inlämnad: 2003-11-11 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1260 av Tjernberg, Gunilla (kd)

den 25 juli Fråga 2002/03:1260 av Gunilla Tjernberg kd till försvarsminister Leni Björklund om ekonomiskt stöd vid större skogsbränder Enligt lagen om civil beredskap har Sveriges kommuner det övergripande ansvaret att på lokal nivå planera och förbereda arbetet inför höjd beredskap eller kris i fredstid. Alltmer har

Inlämnad: 2003-07-25 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2002/03:299 av Andersson, Yvonne (kd)

den 22 april Interpellation 2002/03:299 av Yvonne Andersson kd till försvarsminister Leni Björklund om svensk försvarsindustris internationella konkurrenskraft I samklang med en förändrad omvärld och en förändrad hotbild genomgår det svenska försvaret sedan en tid tillbaka en omställningsprocess från ett traditionellt

Inlämnad: 2003-04-22 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2002/03:286 av Lindgren, Else-Marie (kd)

den 11 april Interpellation 2002/03:286 av Else-Marie Lindgren kd till försvarsminister Leni Björklund om nätverksbaserat försvar Försvarsmakten ska i framtiden snabbt kunna möta olika slags hot och risker. Riksdagen har därför beslutat att Försvarsmakten ska utvecklas till ett nätverksbaserat försvar. Det innebär

Inlämnad: 2003-04-11 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:797 av Lindgren, Else-Marie (kd)

den 11 april Fråga 2002/03:797 av Else-Marie Lindgren kd till försvarsminister Leni Björklund om sotningsmonopolet Det kan konstateras att ett fåtal av riksdagens politikområden har blivit så grundligt utredda och undersökta som sotningsmonopolet. Ända sedan 1985 har det funnits utredningar, betänkanden och skrivelser

Inlämnad: 2003-04-11 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:643 av Runegrund, Rosita (kd)

den 7 mars Fråga 2002/03:643 av Rosita Runegrund kd till försvarsminister Leni Björklund om implementering av FN-resolutionen 1325 Sällskapet riksdagens kvinnor mot krig, SÄRK, har bildats. För resultatet och utgången av en krishantering har det stor betydelse vem som analyserar problemet och vem som föreslår lösningar.

Inlämnad: 2003-03-07 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:597 av Gylling, Johnny (kd)

den 28 februari Fråga 2002/03:597 av Johnny Gylling kd till försvarsminister Leni Björklund om transport av farligt gods För att förebygga de risker som är förenade med transport av farligt gods antog EU 1996 ett direktiv om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods på väg, järnväg eller inre vattenvägar. Direktivet

Inlämnad: 2003-02-28 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2002/03:112 av Andersson, Yvonne (kd)

den 19 december Interpellation 2002/03:112 av Yvonne Andersson kd till vice statsminister Margareta Winberg om pensionsförsäkringskostnader för kvinnor och män Kvinnor har högre pensionsförsäkringskostnader än män. Detta grundar sig på statistik som visar att kvinnor som grupp lever några år längre än män. Annan statistik

Inlämnad: 2002-12-19 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Interpellation 2002/03:92 av Landgren, Per (kd)

den 10 december Interpellation 2002/03:92 av Per Landgren kd till försvarsminister Leni Björklund om helikopterverksamhet på Säve Baseringsutredningen om Försvarsmaktens helikoptrar presenterades i fredags den 6 december 2002 för ÖB Johan Hederstedt. Arbetsgruppens förslag innebär att helikopterverksamheten vid Säve

Inlämnad: 2002-12-10 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:140 av Lindgren, Else-Marie (kd)

den 15 november Fråga 2002/03:140 av Else-Marie Lindgren kd till försvarsminister Leni Björklund om säkerhet på hav och i hamnar Sverige har en omfattande färjetrafik med olika länder. Nyligen utfärdade Interpol en varning om att en färja skulle sprängas någonstans i Europa den 9 november. Vem som helst kan i dag köra

Inlämnad: 2002-11-15 Besvarare: Leni Björklund (S)