Dokument & lagar (9 träffar)

Skriftlig fråga 2014/15:483 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2014/15:483 Nedläggning av svensk kärnkraft av Jan R Andersson M till Statsminister Stefan Löfven S Statliga Vattenfall meddelade den 28 april att företaget ska avveckla två av sina kärnkraftsreaktorer, Ringhals 1 och 2. Företaget anger självt att orsaken är dålig lönsamhet och att produktionskostnaderna i framtiden

Inlämnad: 2015-04-29 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2014/15:483 av Jan R Andersson (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:459 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2014/15:459 Utvärdering av vindkraften av Sten Bergheden M till Statsrådet Ibrahim Baylan S Regeringen har presenterat en proposition med förslag om att Sverige ska finansiera produktion av 30 terawattimmar ny förnybar el till år 2020 jämfört med 2002. En övervägande del av den förnybara el som produceras i dag

Inlämnad: 2015-04-23 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2014/15:459 av Sten Bergheden (M) (pdf, 66 kB)

Interpellation 2014/15:506 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Interpellation 2014/15:506 Döljande av den faktiska energikostnaden av Cecilie Tenfjord-Toftby M till Statsrådet Ibrahim Baylan S Vid flera tillfällen har jag hört energiminister Ibrahim Baylan uttala att Sverige ska öka andelen förnybart samt att regeringen vill anta en högre ambitionsnivå när det gäller elcertifikatssystemet.

Inlämnad: 2015-04-13 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2014/15:506 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Döljande av den faktiska energikostnaden

Interpellation 2014/15:503 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2014/15:503 TTIP:s betydelse för säkerhetspolitiken av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S För en tid sedan befann sig statsminister Stefan Löfven i USA. Bland de frågor som togs upp fanns även det viktiga handels- och investeringsavtalet mellan EU och USA TTIP som det förhandlats om under

Inlämnad: 2015-04-10 Besvarare: Statsminister Stefan Löfven (S)

Interpellation 2014/15:503 av Hans Wallmark (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:375 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2014/15:375 Försvarsmakten och vindkraften av Sofia Arkelsten M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP I Försvarsmaktens beslut 13 920:565 öppnas fler ytor upp för vindkraftsetablering. Beslutet rör Försvarsmaktens riktlinjer avseende hinderbevakning vid MSA-ytor vid Försvarsmaktens flygplatser. Beslutet fattades

Inlämnad: 2015-03-27 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2014/15:375 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 68 kB)

Interpellation 2014/15:317 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2014/15:317 Elområdesindelningen och dess negativa effekter för Sydsverige av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Statsrådet Ibrahim Baylan S Sedan 1 november 2011 är Sverige indelat i fyra så kallade elområden, vilket betyder att elpriset kan variera mellan olika delar av landet. Indelningen innebär att elen

Inlämnad: 2015-02-19 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2014/15:317 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 117 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Elområdesindelningen och dess negativa effekter för Sydsverige

Interpellation 2014/15:265 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2014/15:265 Elområdesindelningen och dess negativa effekter för Sydsverige av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Statsrådet Ibrahim Baylan S Sedan den 1 november 2011 är Sverige indelat i fyra så kallade elområden, vilket betyder att elpriset kan variera mellan olika delar av landet. Indelningen innebär att

Inlämnad: 2015-02-06 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2014/15:265 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 117 kB)

Interpellation 2014/15:269 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2014/15:269 Säkerhetspolitiskt råd på Regeringskansliet av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S Statsminister Stefan Löfven höll den 14 november en presskonferens i samband med presentationen av Försvarsmaktens analys av underrättelseoperationen i Stockholms skärgård. Statsministern redogjorde

Inlämnad: 2015-02-05 Besvarare: Statsminister Stefan Löfven (S)

Interpellation 2014/15:269 av Hans Wallmark (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Säkerhetspolitiskt råd på Regeringskansliet

Interpellation 2014/15:177 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Interpellation 2014/15:177 Industrins konkurrenskraft av Cecilie Tenfjord-Toftby M till Statsrådet Ibrahim Baylan S Att trygga jobb och välfärd har varit alliansregeringens viktigaste uppgift under de senaste två mandatperioderna. Att Alliansens politik varit framgångsrik vittnar 350 000 nya jobb om i en situation då

Inlämnad: 2014-12-03 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2014/15:177 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Industrins konkurrenskraft