Dokument & lagar (241 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:806 av Linde, Hans (v)

den 20 februari Fråga 2007/08:806 Behovet av humanitär hjälp till Bolivia av Hans Linde v till statsrådet Gunilla Carlsson m Bolivia är ett av de länder som regeringen sagt att Sverige ska ha ett långsiktigt utvecklingssamarbete med. Under den senaste tiden har stora delar av landet drabbats av omfattande skyfall

Inlämnad: 2008-02-20 Besvarare: Gunilla Carlsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:801 av Sachet, Ameer (s)

den 20 februari Fråga 2007/08:801 Utbyggnadstakten för svensk vindkraft av Ameer Sachet s till miljöminister Andreas Carlgren c I år väntas den sammanlagda svenska vindkraftseffekten öka med 300 megawatt till ca 1 100 megawatt, det är en alldeles för långsam takt om vi ska klara klimatmålet. Förnybarhetsmålet på

Inlämnad: 2008-02-20 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:777 av Wallmark, Hans (m)

den 15 februari Fråga 2007/08:777 Gasledningen och Östersjösamarbete av Hans Wallmark m till miljöminister Andreas Carlgren c Frågan om en gasledning på Östersjöns botten mellan Ryssland och Tyskland bereds vidare. Miljöminister Andreas Carlgren har i dagarna begärt kompletteringar av det ansökande företaget. Det

Inlämnad: 2008-02-15 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:762 av Hjälmered, Lars (m)

den 13 februari Fråga 2007/08:762 Införande av grön gräddfil för hela näringslivet av Lars Hjälmered m till miljöminister Andreas Carlgren c Jag har tidigare frågat miljöministern om införandet av en grön gräddfil för näringslivet. Det skulle underlätta för företag i deras arbete att exempelvis miljöanpassa produktionen

Inlämnad: 2008-02-13 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:747 av Eriksson, Birgitta (s)

den 13 februari Fråga 2007/08:747 Återanvändning för långsiktig hållbarhet av Birgitta Eriksson s till miljöminister Andreas Carlgren c Återanvändning av inte minst olika konsumtionsvaror lyfts alltmer fram som en viktig del i arbetet med en långsiktigt hållbar utveckling. Våra sopcontainrar och soptippar fylls

Inlämnad: 2008-02-13 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:733 av Sonidsson, Eva (s)

den 7 februari Fråga 2007/08:733 Försvarsmaktens förändrade inställning till SEP av Eva Sonidsson s till försvarsminister Sten Tolgfors m Hägglunds har fått besked från Försvarsmakten att de tidigare planerade 60 fordonen inte kommer att beställas. SEP är ett multifunktionellt koncept som skulle ersätta dagens

Inlämnad: 2008-02-07 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Interpellation 2007/08:379 av Stenberg, Maria (s)

den 6 februari Interpellation 2007/08:379 Internationell militär test- och övningsverksamhet av Maria Stenberg s till försvarsminister Sten Tolgfors m I samband med försvarsbeslutet 2004 och nedläggningen av regementet K 4 i Arvidsjaur beslutades det att utvecklingen av ett civilt test- och övningscentrum CTÖ

Inlämnad: 2008-02-06 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:711 av Hägg, Carina (s)

den 6 februari Fråga 2007/08:711 Handlingsplan 1325 av Carina Hägg s till statsrådet Gunilla Carlsson m Resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet har hunnit fira 75-årsjublieum. Resolutionen lyfter fram kvinnors roll och viktiga bidrag som aktörer för fred. Jag ser fram emot att ett resursregister ska förverkligas.

Inlämnad: 2008-02-06 Besvarare: Gunilla Carlsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:699 av Larsson, Nina (fp)

den 1 februari Fråga 2007/08:699 Samordning av bårar för civila och militära ambulanstransporter av Nina Larsson fp till försvarsminister Sten Tolgfors m Svenska nationella ambulansflyget SNAM evakuerade med flygtransporter svenskar efter tsunamin i Sydostasien och kriget i Libanon sommaren 2006. SNAM påbörjades

Inlämnad: 2008-02-01 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:688 av Widman, Allan (fp)

den 1 februari Fråga 2007/08:688 Ett och samma ledningssystem för fler av EU:s stridsgrupper av Allan Widman fp till försvarsminister Sten Tolgfors m Att utveckla och organisera multinationella stridsgrupper har visat sig dyrare och mer tidsödande än vad både Nato:s och EU:s medlemsländer förutsåg när de initierade

Inlämnad: 2008-02-01 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:675 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 30 januari Fråga 2007/08:675 Rovdjur av Rolf Gunnarsson m till miljöminister Andreas Carlgren c När riksdagen tog sitt rovdjursbeslut 2001 var samtliga partier överens om att det måste finnas en acceptans för rovdjursförekomsten i landet. Situationen med stora rovdjur har nu blivit nästan ohållbar i skogslänen

Inlämnad: 2008-01-30 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:672 av Widman, Allan (fp)

den 30 januari Fråga 2007/08:672 ISAF-möte på regeringschefsnivå av Allan Widman fp till statsminister Fredrik Reinfeldt m Våren 2008 planeras ett möte på regeringschefsnivå för de stater som bidrar med trupp till operationen ISAF i Afghanistan. Detta är ett verkligt tillfälle för Sverige att få information om

Inlämnad: 2008-01-30 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:662 av Sandberg, Gunnar (s)

den 25 januari Fråga 2007/08:662 Inventering av rovdjursstammar av Gunnar Sandberg s till miljöminister Andreas Carlgren c Frågan om rovdjurs, och framför allt björns, utbredning har diskuterats livligt den senaste tiden i Jämtlands län. Efter uppmärksammade händelser i höstas, då människor utsattes för attack

Inlämnad: 2008-01-25 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:658 av Bengtsson, Finn (m)

den 25 januari Fråga 2007/08:658 Ljudföroreningar i offentlig miljö av Finn Bengtsson m till statsrådet Maria Larsson kd Vår offentliga miljö ska vara möjlig att dela för alla medborgare. Denna ska då inte onödigtvis förorenas med sådant som gör att några hämmas av att vistas där, eller till och med kan ta skada.

Inlämnad: 2008-01-25 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:628 av Holm, Ulf (mp)

den 24 januari Fråga 2007/08:628 Svenskt höjt bidrag till Världsbankens utvecklingsfond av Ulf Holm mp till statsrådet Gunilla Carlsson m I ett pressmeddelande den 19 december 2007 meddelade regeringen med biståndsminister Gunilla Carlsson i spetsen att Sverige satsar ytterligare 8 miljarder kronor på Världsbanken/IDA

Inlämnad: 2008-01-24 Besvarare: Gunilla Carlsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:626 av Hellquist, Solveig (fp)

den 24 januari Fråga 2007/08:626 Barnadödlighet på grund av näringsbrist av Solveig Hellquist fp till statsrådet Gunilla Carlsson m Enligt FN:s barnkonvention artikel 6 har varje barn rätt att överleva och utvecklas. I forskningsstudier som nyligen publicerats i den brittiska tidskriften Lancet dör cirka tre och

Inlämnad: 2008-01-24 Besvarare: Gunilla Carlsson (M)

Interpellation 2007/08:330 av Lindholm, Jan (mp)

den 23 januari Interpellation 2007/08:330 Ansvarsfrågor kring mögelskadade bostäder av Jan Lindholm mp till statsrådet Mats Odell kd Sedan början av 1980-talet har mögelskador i bostäder då och då dykt upp som ett allvarligt hälsoproblem. Många enskilda har fått sina liv förstörda genom så kraftiga hälsostörningar

Inlämnad: 2008-01-23 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ansvarsfrågor kring mögelskadade bostäder

Interpellation 2007/08:327 av Rådberg, Peter (mp)

den 22 januari Interpellation 2007/08:327 Anskaffning av försvarsmateriel av Peter Rådberg mp till försvarsminister Sten Tolgfors m I vårbudgeten 2007 för utgiftsområde 6 Försvar lade regeringen ett förslag avseende ombyggnad av JAS 39 Gripen-plan. I tilläggsbudgeten skriver man att regeringen har övervägt vilka

Inlämnad: 2008-01-22 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:608 av Bolund, Per (mp)

den 22 januari Fråga 2007/08:608 Klimatberedningen och Miljömålsrådets klimatåtgärder av Per Bolund mp till miljöminister Andreas Carlgren c Arbetet med att ta fram åtgärder som minskar klimatpåverkan pågår på flera håll. Nu främst i den parlamentariska Klimatberedningen, men också delvis i Miljömålsrådets arbete

Inlämnad: 2008-01-22 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2007/08:324 av Lindholm, Jan (mp)

den 21 januari Interpellation 2007/08:324 Användandet av fyrverkeripjäser av Jan Lindholm mp till försvarsminister Sten Tolgfors m Årets nyårsfirande visar att det behövs en kraftfull reglering av användandet av pyroteknik för nöjesändamål. Varje år kommer ett antal människor till skada och egendomsskadorna som

Inlämnad: 2008-01-21 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Användandet av fyrverkeripjäser