Dokument & lagar (34 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:1024 av Ekendahl, Maud (m)

Fråga 1997/98:1024 av Maud Ekendahl m till socialministern om socialtjänstlagen den 19 augusti Enligt socialtjänstlagen 2 skall varje kommun svara för socialtjänsten inom sitt område, och enligt 3 samma lag har kommunen det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver.

Inlämnad: 1998-08-19 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1021 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1997/98:1021 av Sten Tolgfors m till finansministern om utvärdering av ekonomiskt stöd den 18 augusti Lärarnas Riksförbund har undersökt om de extra statsbidragen till kommunerna verkligen kommit skolan till nytta. Svaret är nej enligt deras undersökning. 80 av de tillfrågade 400 rektorerna menar att de inte

Inlämnad: 1998-08-18 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:983 av Berggren, Inga (m)

Fråga 1997/98:983 av Inga Berggren m till socialministern om privata vårdgivare den 4 augusti Många landsting vägrar att teckna avtal med existerande privata vårdgivare vårdcentraler eller sjukgymnastkliniker. Detta dock inte på grund av bristande patientunderlag. I några fall har landstingen nekat kliniker ersättning

Inlämnad: 1998-08-04 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:946 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1997/98:946 av Sten Tolgfors m till statsrådet Pierre Schori om uppehållstillstånd för vuxenadopterade den 20 juli Den 25 mars i år debatterade riksdagen reglerna för uppehållstillstånd för vuxenadopterade. Det förelåg full enighet i riksdagen om att de nuvarande reglerna har humanitära brister. Först avgör domstol

Inlämnad: 1998-07-20 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:945 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1997/98:945 av Rolf Gunnarsson m till inrikesministern om ny länsgräns den 20 juli Regeringen har den 17 juni 1998 beslutat att skänka bort en bit av Dalarnas län till Gävleborgs län. Det gäller ett ärende som berör byn Lumsheden, Falu kommun. Regeringens beslut får till följd att såväl församlings-kommun- som

Inlämnad: 1998-07-20 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:938 av Fridén, Lennart (m)

Fråga 1997/98:938 av Lennart Fridén m till socialministern om missbruk av abortmöjligheterna den 14 juli Den svenska medicinens och sjukvårdens höga nivå ger också dessvärre möjligheter till missbruk. Det har under flera år ryktats att fosterdiagnostik nyttjats främst av familjer från andra kulturkretsar än den svenska

Inlämnad: 1998-07-14 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:923 av Berggren, Inga (m)

Fråga 1997/98:923 av Inga Berggren m till socialministern om privata vårdgivare Upprepade gånger på senaste tiden har jag fått information om att landsting runt om i Sverige vägrat förlänga avtal med existerande privata vårdgivare vårdcentraler eller sjukgymnastkliniker. Detta dock inte på grund av bristande patientunderlag.

Inlämnad: 1998-07-08 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:920 av René, Inger (m)

Fråga 1997/98:920 av Inger René m till socialministern om kommuner med sommarbefolkning Många kustkommuner även de i Bohuslän tredubblar i många fall sin befolkning under sommarmånaderna. Det är naturligtvis på många sätt positivt men det skapar också en del problem. Efterfrågan av vårdinsatser av olika slag ökar. Det

Inlämnad: 1998-07-08 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:740 av Lindblad, Gullan (m)

Fråga 1997/98:740 av Gullan Lindblad m till socialministern om uppföljning av psykiatrireformen Socialstyrelsen har helt nyligen avgivit sin tredje årsrapport efter psykiatrireformen. Därav framgår att reformprocessen är i gång men i alltför långsam takt och med stor olikhet bland kommunerna. Detta är naturligtvis helt

Inlämnad: 1998-05-13 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:725 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1997/98:725 av Sten Tolgfors m till socialministern om vårdgarantin Runt om i landet väntar tusentals människor som behöver vård i långa vårdköer. De nekas rätten till vård inom rimlig tid. Det är en orimlig och inhuman situation. Tyvärr är den dock alldeles för vanlig i dagens Sverige. Det är dags att återinföra

Inlämnad: 1998-05-08 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:715 av Jonsell, Annika (m)

Fråga 1997/98:715 av Annika Jonsell m till statsrådet Pierre Schori om invandrarpolitiken En familj i Halmstad skall nu utvisas till Kina, enligt ett beslut av Invandrarverket. Familjen har bott i Sverige i sju år, båda makarna har bra inkomst och stabilt arbete, deras barn har vuxit upp i Sverige. Detta fall är bara

Inlämnad: 1998-05-07 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:680 av Lindblad, Gullan (m)

Fråga 1997/98:680 av Gullan Lindblad m till socialministern om privatvården Ovissheten om privatvårdens framtid är stor hos Sveriges privatläkare, sjukgymnaster och deras patienter. Utredningen av den s.k. samverkansdelegationen, Klara spelregler har varit ute på remiss. I utredningsbetänkandet finns några förslag

Inlämnad: 1998-04-29 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:656 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1997/98:656 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till jordbruksministern om aphållningen på Smittskyddsinstitutet Djurskyddslagen har ändrats så att även försöksdjur omfattas av 4 vilket innebär att de skall hållas på ett sätt som gör att de kan få utlopp för sitt naturliga beteende. Under hela 1990-talet har aphållningen

Inlämnad: 1998-04-17 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:625 av René, Inger (m)

Fråga 1997/98:625 av Inger René m till socialministern om de hemlösas situation Ungefär 10 000 människor är hemlösa i Sverige i dag. Antalet har varit ganska konstant under de senaste åren men orsaken till hemlösheten har förändrats. I dag har alltfler hemlösa människor olika psykiska sjukdomar. Genom psykiatrireformen

Inlämnad: 1998-04-02 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:618 av Wichne, Birgitta (m)

Fråga 1997/98:618 av Birgitta Wichne m till statsrådet Pierre Schori om barn och utlänningslagen De av Utlänningsnämnden utvisade barnen Brian och Faidha från Uganda har blivit ett mycket uppmärksammat fall. Enligt gällande regler är det endast en anknytning till de absolut närmaste såsom föräldrar och barn som utgör

Inlämnad: 1998-04-01 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:487 av Lindblad, Gullan (m)

Fråga 1997/98:487 av Gullan Lindblad m till statsrådet Pierre Schori om Litauen och flyktingpolitiken Riksdagens socialförsäkringsutskott gjorde för en tid sedan ett besök i Litauen och Lettland. Vi besökte därvid bl.a. förläggningen för illegala flyktingar i Pabrade utanför Vilnius. Väl medveten om de stora problem,

Inlämnad: 1998-02-24 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:482 av Persson, Bertil (m)

Fråga 1997/98:482 av Bertil Persson m till statsrådet Maj-Inger Klingvall om behandling av svårt cancersjuka kvinnor Taxol är den bästa medicinen vid äggstockscancer. Den förlänger livet på patienterna med åtminstone ett år och förbättrar avsevärt livskvaliteten. Den är numera standardbehandling. I södra Sverige finns

Inlämnad: 1998-02-20 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:455 av Persson, Bertil (m)

Fråga 1997/98:455 av Bertil Persson m till näringsministern om insatserna från den läkemedelstekniska kompetensen Svensk läkemedelsindustri har stor brist på läkemedelskemister och forskare. För inte så länge sedan aviserade Astra ett behov av minst 500 kemister. Samtidigt stoppades planerna på en ny apotekarutbildning

Inlämnad: 1998-02-18 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:384 av Hjertén, Lars (m)

Fråga 1997/98:384 av Lars Hjertén m till statsministern om Regeringskansliets omorganisation Regeringskansliet omorganiseras för närvarande. Huvudsyftet synes vara att under mindre motstånd snabbt genomdriva politiska beslut. En artikel i Svenska Dagbladet den 5 december 1997 beskriver den nyligen genomförda omorganisationen

Inlämnad: 1998-01-30 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:326 av Lindblad, Gullan (m)

Fråga 1997/98:326 av Gullan Lindblad m till socialministern om kampen mot hiv/aids De senaste årens landvinningar när det gäller behandlingen av hivsmittade har inneburit en lång rad fördelar. Livslängden har ökat för de hivsmittade och färre insjuknar i aidsrelaterade sjukdomar. Detta är naturligtvis oerhört glädjande

Inlämnad: 1998-01-19 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Paginering