Dokument & lagar (9 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:240 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 8 november Fråga 2007/08:240 IVPA-verksamheten av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Sten Tolgfors m IVPA-verksamheten i väntan på ambulans är en mycket viktig del i tryggheten och säkerheten, särskilt på landsbygden och i glesbygden. Många deltidskårer i mitt hemlän Dalarna svarar för IVPA-verksamhet,

Inlämnad: 2007-11-08 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2001/02:625 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 29 januari Fråga 2001/02:625 av Rolf Gunnarsson m till näringsminister Björn Rosengren om pilotkommun för ökad hälsa i arbetslivet Malungs kommun, i Dalarnas län, har varit en av pilotkommunerna för ett samverkansprojekt angående rehabiliteringen av personal inom äldreomsorgen. Projektet har kallats Ha-Kul-projektet.

Inlämnad: 2002-01-29 Besvarare: näringsminister Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2000/01:974 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 26 mars Fråga 2000/01:974 av Rolf Gunnarsson m till statsrådet Britta Lejon om facklig anslutning som grund för lönediskriminering Liksom statsrådet Lejon har jag varit fackligt aktiv. F d facklig ordförande skulle jag kunna skriva på mitt visitkort. Jag har också, under ett antal år, varit på arbetsgivaresidan.

Inlämnad: 2001-03-27 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1998/99:615 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1998/99:615 av Rolf Gunnarsson m till statsrådet Mona Sahlin om anställningsstödet den 7 maj I reglerna om anställningsstöd i familjeföretag står det börmen oftast tolkas det som får inte. De regler som gäller för andra företag bör, enligt min mening, även gälla familjeföretag. Vissa arbetsförmedlare rapporteras

Inlämnad: 1999-05-07 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1998/99:518 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1998/99:518 av Rolf Gunnarsson m till näringsministern om tillväxtavtalen den 6 april Jag har tidigare ställt en rad frågor till statsrådet om oron över att vissa län mitt län Dalarnas län är ett exempel inte växer utan tappar starkt i befolkning. Jag har inte sett några tecken på Att hela Sverige skall levaEtt

Inlämnad: 1999-04-06 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1997/98:945 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1997/98:945 av Rolf Gunnarsson m till inrikesministern om ny länsgräns den 20 juli Regeringen har den 17 juni 1998 beslutat att skänka bort en bit av Dalarnas län till Gävleborgs län. Det gäller ett ärende som berör byn Lumsheden, Falu kommun. Regeringens beslut får till följd att såväl församlings-kommun- som

Inlämnad: 1998-07-20 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:424 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1997/98:424 av Rolf Gunnarsson m till kommunikationsministern om långfärdstrafiken med buss Man hör ofta regeringen tala om vikten av en bra miljö. Men hur agerar regeringen i verkligheten Funderingen kommer efter konstaterandet att regeringen med stöd av Centerpartiet nu sagt nej till att Swebus under vardagarna

Inlämnad: 1998-02-10 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Skriftlig fråga 1997/98:258 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1997/98:258 av Rolf Gunnarsson m till kommunikationsministern om brobygge i Dalarnas län På länsväg 700, i Dalarnas län, finns en bro över Dalälven med namnet Utsundsbron. Den har nu stängts av för all trafik eftersom bron är i dåligt skick. Broavstängningen har självklart ställt till stora problem för befolkningen

Inlämnad: 1997-12-12 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Skriftlig fråga 1997/98:150 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1997/98:150 av Rolf Gunnarsson m till kommunikationsministern om teletjänster Jag har tagit del av statsrådets inställning att i hennes valkrets Skåne skulle det gå utmärkt att ha ett enda riktnummerområde för teletjänster. Det talas om att Skåne har 17 riktnummerområden och att detta medför att det skulle vara

Inlämnad: 1997-11-18 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)