Dokument & lagar (34 träffar)

Skriftlig fråga 2017/18:1182 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2017/18:1182 Jordbruksstödet av Åsa Coenraads M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Att vara företagare betyder att man har en idé och en dröm som förverkligas i en verksamhet. Företagare drivs av entreprenörskap, inte minst på landsbygden, där uppfinningsrikedomen är hög. En levande och hållbar landsbygd är beroende

Inlämnad: 2018-04-13 Svarsdatum: 2018-04-25 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1182 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1181 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2017/18:1181 Förslag för ett bättre dricksvatten av Åsa Coenraads M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Rent och bra vatten är vårt viktigaste livsmedel. Vi har historiskt varit bortskämda med dricksvatten av bra kvalitet i Sverige. Dock har tillgången på dricksvatten kommit högre upp på den politiska agendan, framför

Inlämnad: 2018-04-13 Svarsdatum: 2018-04-25 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1181 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 115 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1083 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2017/18:1083 Möjligheten för jägare att sälja viltkött direkt till konsumenter av Åsa Coenraads M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S I Sverige har vildsvinsstammen vuxit explosionsartat de senaste 20 åren, vilket orsakar problem för många lantbrukare som får sina jordbruksgrödor förstörda när vildsvinen bökar efter

Inlämnad: 2018-03-22 Svarsdatum: 2018-04-04 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1083 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:972 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2017/18:972 Äganderätt och skog av Åsa Coenraads M till Miljöminister Karolina Skog MP Äganderätten och möjligheten att bruka sin egen mark är hotad på flera sätt, vilket på lång sikt även hotar en tradition i Sverige en tradition som har gjort Sverige starkare och stabilare. Skogen är en viktig inkomstkälla för

Inlämnad: 2018-03-07 Svarsdatum: 2018-03-20 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2017/18:972 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:537 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2017/18:537 Långsiktighet i jordbruksstödet av Åsa Coenraads M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Europas framtida jordbrukspolitik är aktuell igen, då den nya reformen CAP 2030 ska börja förhandlas. Diskussionerna går än så länge höga, och med anledning av brexit är osäkerheten stor om hur politiken och budgeten

Inlämnad: 2017-12-21 Svarsdatum: 2018-01-05 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2017/18:537 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 91 kB)

Interpellation 2017/18:146 av Åsa Coenraads (M)

Interpellation 2017/18:146 En djurskyddsproposition av Åsa Coenraads M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Sedan regeringen tillträdde har frågan om en ny djurskyddslag varit föremål för diskussion vid ett flertal tillfällen. Den aviserade propositionen har dock skjutits upp gång på gång och även denna höst lyser den med

Inlämnad: 2017-11-14 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2017/18:146 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 66 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: En djurskyddsproposition

Interpellation 2017/18:63 av John Widegren (M)

Interpellation 2017/18:63 Avmagringssjuka hos hjortdjur av John Widegren M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Avmagringssjuka, också kallat Chronic Wasting Disease CWDär en smittsam prionsjukdom som infekterar hjortdjur. Alla infekterade djur dör eftersom det saknas både botemedel och vaccin. Prionerna förs vidare genom

Inlämnad: 2017-10-25 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2017/18:63 av John Widegren (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Avmagringssjuka hos hjortdjur

Skriftlig fråga 2016/17:1575 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2016/17:1575 Förslaget om att återinrätta Djurskyddsmyndigheten av Åsa Coenraads M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Sverige har ett av världens bästa djurskydd som är både modernt och ändamålsenligt. För att ha ett så modernt djurskydd som möjligt krävs förändring i takt med tiden. En sådan förändring var att för

Inlämnad: 2017-06-09 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1575 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1490 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2016/17:1490 Löshundsjakt av Åsa Coenraads M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Enligt ett förslag från Miljöpartiet ska jakt med löshund förbjudas med hänvisning till att viltet blir stressat och tar sin tillflykt till vägar och därmed blir föremål för viltolyckor. Sverige har en lång tradition av etiskt baserad

Inlämnad: 2017-05-29 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1490 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1355 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2016/17:1355 Insatser för växtförädling inom ramen för livsmedelsstrategin av Åsa Coenraads M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Regeringen har gett forskningsrådet Formas i uppdrag att ge stöd till insatser för växtförädling inom ramen för livsmedelsstrategin prop. 2016/17:104Syftet med uppdraget är bland annat

Inlämnad: 2017-05-05 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1355 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1343 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2016/17:1343 Ökad livsmedelsexport av Åsa Coenraads M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Regeringen har gett ett uppdrag dnr N2017/02350/SUN åt Sveriges export- och investeringsråd att genomföra ett program med särskilt fokus på små och medelstora livsmedelsföretag inom ramen för livsmedelsstrategin prop. 2016/17:104

Inlämnad: 2017-05-04 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1343 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 94 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1322 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2016/17:1322 Angrepp från svampen diplodia pinea av Åsa Coenraads M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Förändringar i klimatet får betydelse för jord och skog i världen, och Sverige är inget undantag. Nyligen upptäcktes angrepp från svampen diplodia pinea i en tallskog i Uppland. Svampen är vanligt förekommande i

Inlämnad: 2017-04-27 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1322 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1005 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2016/17:1005 Bristen på djursjukvårdare av Åsa Coenraads M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Ett gott djurskydd är sammankopplat med god och lättillgänglig djursjukvård. Enligt uppgifter från Jordbruksverket råder just nu en akut brist på legitimerade djursjukvårdare i landet och detta påverkar såklart tillgången

Inlämnad: 2017-03-06 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1005 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:686 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2016/17:686 Godkännande av genmodifierade grödor av Åsa Coenraads M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S EU:s ministerråd ska inom kort fatta beslut om godkännande av genmodifierade grödor. Samtliga medlemsstater utom Tyskland, Frankrike och Sverige har intagit en ståndpunkt. Alla beslut som regeringen ska delta i

Inlämnad: 2017-01-19 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:686 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:637 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2016/17:637 Fortsatt utredning av en ny jakt- och viltmyndighet av Åsa Coenraads M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Jag ställde en skriftlig fråga 2016/17:564 till statsrådet Sven-Erik Bucht om när han avser att inrätta den nya myndighet med ansvar för jakt och viltvård som riksdagen har tillkännagett regeringen

Inlämnad: 2017-01-12 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:637 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 94 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:564 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2016/17:564 Inrättandet av en ny myndighet med ansvar för jakt och viltvård av Åsa Coenraads M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Alliansregeringen tillsatte år 2012 den så kallade Jaktlagsutredningen. Jaktlagsutredningen föreslår i sitt delbetänkande från 2013 att en ny myndighet, med helhetsansvar för viltförvaltning

Inlämnad: 2016-12-19 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:564 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:535 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2016/17:535 Rabies i Sverige av Åsa Coenraads M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Sverige har varit fritt från rabies sedan 1886 och det är vi alla väldigt tacksamma för. Att vi varit fria från smittan beror till stora delar på våra naturliga vattenbarriärer och hög säkerhet vid införsel av djur i landet. Dock lever

Inlämnad: 2016-12-15 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:535 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2015/16:694 av Åsa Coenraads (M)

Interpellation 2015/16:694 Frihandelns möjligheter för minskad antibiotikaresistens av Åsa Coenraads M till Statsrådet Ann Linde S Den rödgröna regeringen har på ett tillfredställande sätt fortsatt Alliansens arbete för minskad antibiotikaanvändning i djurproduktionen. Dock behövs mer. I takt med att handeln med livsmedel

Inlämnad: 2016-05-31 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2015/16:694 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Frihandelns möjligheter för minskad antibiotikaresistens

Skriftlig fråga 2015/16:1304 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2015/16:1304 Antibiotika i det offentliga köket av Åsa Coenraads M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S I dagarna presenterade Världsnaturfonden WWF sin köttguide. Där rankas kött, ägg och mjölkprodukter från olika delar av världen för sin miljö- och klimatpåverkan. Nytt för i år är att antibiotikaanvändning vid produktionen

Inlämnad: 2016-05-31 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1304 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:869 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2015/16:869 Livsmedelsbedrägerier av Åsa Coenraads M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Statsrådet har via medier uttalat sig om att det måste bli ett slut på livsmedelsbedrägerier med kött och att ett sätt skulle kunna vara att höja straffskalan. Även Livsmedelsverket har uttalat sig i medier om att straffen för

Inlämnad: 2016-02-25 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2015/16:869 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 66 kB)
Paginering