Dokument & lagar (133 träffar)

Skriftlig fråga 1999/2000:1409 av Eriksson, Ingvar (m)

den 7 september Fråga 1999/2000:1409 av Ingvar Eriksson m till miljöminister Kjell Larsson om omhändertagande av animaliskt högriskavfall Den 1 oktober detta år träder EU:s beslut att animaliskt högriskavfall ska brännas i kraft. Möjligheten att i Sverige klara av omhändertagandet på ett önskat sätt, vid denna tidpunkt,

Inlämnad: 2000-09-07 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1397 av Ekendahl, Maud (m)

den 1 september Fråga 1999/2000:1397 av Maud Ekendahl m till finansminister Bosse Ringholm om Riksskatteverkets hantering av sekretessbelagda uppgifter Skatteförvaltningen har genom att använda sig av och delta i utvecklingen av informationsteknologin förändrat sitt arbetssätt så att IT-behandlingen utgör en väsentlig

Inlämnad: 2000-09-01 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1381 av Berggren, Inga (m)

den 30 augusti Fråga 1999/2000:1381 av Inga Berggren m till jordbruksminister Margareta Winberg om lokalisering av EU:s livsmedelsmyndighet För att utveckla samarbetet i Europa har inom Europiska unionen diskuterats förslag om att inrätta några nya myndigheter. De myndigheter som varit i fråga för Sverige är en IT-myndighet

Inlämnad: 2000-08-30 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1343 av Eriksson, Ingvar (m)

den 23 augusti Fråga 1999/2000:1343 av Ingvar Eriksson m till jordbruksminister Margareta Winberg om lönsamheten för jordbruket i Norrlands inland I och med införandet av nya stödformer för jordbruket efter EU-inträdet förändrades förutsättningarna för det svenska jordbruket. Mellan 1994 och 1995 ökade bruttoförädlingsvärdet

Inlämnad: 2000-08-23 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1337 av Berggren, Inga (m)

den 21 augusti Fråga 1999/2000:1337 av Inga Berggren m till jordbruksminister Margareta Winberg om temporära bestämmelser för s.k. functional foods Sverige ligger långt framme då det gäller s.k. functional foods Det finns sedan tio år ett egenåtgärdsprogram en branschöverenskommelse som medger vissa allmänna hälsopåståenden

Inlämnad: 2000-08-21 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1312 av René, Inger (m)

den 14 augusti Fråga 1999/2000:1312 av Inger René m till jordbruksminister Margareta Winberg om fiskeproblemen i Bohuslän I Bohuslän, och inte minst i norra Bohuslän, spelar fisket en stor roll såväl ekonomiskt såsom en skapare av landskapets karaktär. Dessvärre har torsken mer eller mindre försvunnit från kusterna

Inlämnad: 2000-08-14 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1267 av Adolfsson, Berit (m)

den 1 augusti Fråga 1999/2000:1267 av Berit Adolfsson m till jordbruksminister Margareta Winberg om djurhållning på öar På öarna runt våra kuster fanns tidigare öppna landskap, fria från sly och skog. På flera håll finns intresserade boende som, för att behålla landskapets särart, håller kor eller får. Dessa djur lever

Inlämnad: 2000-08-01 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1266 av Nilsson, Carl G (m)

den 1 augusti Fråga 1999/2000:1266 av Carl G Nilsson m till jordbruksminister Margareta Winberg om produktionen av oljeväxter EU-kommissionens beslut att bekosta en kampanj för försäljning av olivolja i kombination med USA:s ökade subventioner till de amerikanska sojabönodlarna riskerar att bli den definitiva dödsstöten

Inlämnad: 2000-08-01 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1265 av René, Inger (m)

den 1 augusti Fråga 1999/2000:1265 av Inger René m till jordbruksminister Margareta Winberg om djurhållning på öar På Koster, och säkert också på en del andra öar utan fast landförbindelse, har man besättningar med får eller storboskap som Highland cattle till försäljning samt för att hålla landskapet öppet. När dessa

Inlämnad: 2000-08-01 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1261 av Adolfsson, Berit (m)

den 31 juli Fråga 1999/2000:1261 av Berit Adolfsson m till jordbruksminister Margareta Winberg om plågsamma djurtransporter På Nordkoster har man kor som betar ute hela året. Motivet till detta är främst att hålla rent och öppet. Problemet är att när dessa kor ska slaktas måste man ta dem till ett slakteri på västgötaslätten.

Inlämnad: 2000-07-31 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1260 av Karlsson, Ola (m)

den 28 juli Fråga 1999/2000:1260 av Ola Karlsson m till jordbruksminister Margareta Winberg om åtgärder till stöd för drabbade lantbruk Vid en träff under torsdagen som ordnats av länets LRF redovisades skador som drabbar lantbruken till följd av det ihållande och omfattande regnandet. I roddbåt, på vad som varit en

Inlämnad: 2000-07-31 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1251 av Andersson, Sten (m)

den 26 juli Fråga 1999/2000:1251 av Sten Andersson m till justitieminister Laila Freivalds om böter vid spritsmuggling Sedan länge har sprit- och cigarettsmugglare från Polen kunnat bedriva sin verksamhet utan att behöva betala de böter som utdömts då de blivit ertappade. Läget är sådant att böter utdömda i Sverige

Inlämnad: 2000-07-27 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1209 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 13 juli Fråga 1999/2000:1209 av Rolf Gunnarsson m till finansminister Bosse Ringholm om momssatser på viss kultur Kulturen finns indelad i många olika fackDet finns kultur som vissa anser som finkultur, medan samma personer kanske fnyser åt annan kultur. Det finns också en uppdelning av kulturen genom olika momssatser.

Inlämnad: 2000-07-13 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

EMU

Skriftlig fråga 1999/2000:1200 av Tolgfors, Sten (m)

den 10 juli Fråga 1999/2000:1200 av Sten Tolgfors m till statsminister Göran Persson om EMU Svenska Dagbladet beskrev nyligen att danska företag kan komma att flytta verksamheten från Danmark till ett EMU-land om det blir ett nej till danskt EMU-medlemskap i folkomröstningen den 28 september. Samtidigt uppger alltfler

Inlämnad: 2000-07-10 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1181 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 3 juli Fråga 1999/2000:1181 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till finansminister Bosse Ringholm om anslag till Tullverket Trots att Tullverket hade beskrivit vilka konsekvenserna skulle bli om tullen inte fick det begärda anslaget valde regeringen i vårpropositionen att föreslå ett lägre anslag och dessutom med

Inlämnad: 2000-07-04 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1174 av Ekendahl, Maud (m)

den 29 juni Fråga 1999/2000:1174 av Maud Ekendahl m till finansminister Bosse Ringholm om spritsmuggling Debatten i Skåne har återigen blossat upp om spritsmugggling via turistbussar. Nu framhålls från tullen att bussbolagen samt chafförerna borde ställas ansvariga för insmugglad sprit med okänd ägare. Jag anser att

Inlämnad: 2000-06-29 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1169 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 27 juni Fråga 1999/2000:1169 av Rolf Gunnarsson m till finansminister Bosse Ringholm om sänkning av bensinskatten Som finansministern själv påpekade i ett skriftligt svar den 14 juni 2000 har jag tidigare, både i frågor och interpellationer, begärt regeringens syn på den höga bensinskatten. Nu har bensinpriset

Inlämnad: 2000-06-27 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1162 av Aurelius, Nils Fredrik (m)

den 26 juni Fråga 1999/2000:1162 av Nils Fredrik Aurelius m till näringsminister Björn Rosengren om effektskatt på kärnkraft Fr.o.m. den 1 juli i år omvandlas kärnkraftens produktionsskatt till en effektskatt. I klartext innebär det att det inte spelar någon roll om det sker någon produktion i landets kärnkraftverk

Inlämnad: 2000-06-26 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1142 av Lindström, Olle (m)

den 19 juni Fråga 1999/2000:1142 av Olle Lindström m till jordbruksminister Margareta Winberg om svensk-finska gränsälvskommissionen Fisket i den svenska delen av Östersjön förvaltas av Fiskeriverket och i Finland av en myndighet underställd jord- och skogsbruksministeriet. Dessa myndigheter har det övergripande ansvaret

Inlämnad: 2000-06-19 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1101 av Olsson, Kent (m)

den 8 juni Fråga 1999/2000:1101 av Kent Olsson m till finansminister Bosse Ringholm om yrkesfiskaravdraget Riksdagen biföll 1996 ett betänkande om införandet av ett särskilt skatteavdrag för yrkesfiskareRegeringen nonchalerar ett riksdagsbeslut genom en anmärkningsvärd saktfärdighet när det gäller att förelägga riksdagen

Inlämnad: 2000-06-09 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)