Dokument & lagar (99 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:1620 av Olsson, Kent (m)

den 9 september Fråga 2001/02:1620 av Kent Olsson m till finansminister Bosse Ringholm om idrottsstjärnor som flyttar utomlands Enligt uppgift har den svenske trestegshopparen Christian Olsson beslutat sig för att flytta till Monaco. Anledningen är densamma som andra idrottare uppgett när de flyttat från Sverige de

Inlämnad: 2002-09-09 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1599 av Fredrik Graf, Carl (m)

den 4 september Fråga 2001/02:1599 av Carl Fredrik Graf m till statsminister Göran Persson om fullföljande av riksdagsbeslut Riksdagen beslutade våren 2002 på begäran av ett enhälligt skatteutskott att regeringen skulle återkomma till riksdagen senast under augusti 2002 med ett förslag till en retroaktivt verkande

Inlämnad: 2002-09-04 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1594 av Karlsson, Ola (m)

den 4 september Fråga 2001/02:1594 av Ola Karlsson m till finansminister Bosse Ringholm om reglerna för avskrivning Ett besök på företaget IM Hart i Ljusnarsberg förra veckan gav mig ett nytt exempel på svårigheterna för mindre företag i glesbygd. I deras fall gäller det svårigheter att låna för att kunna bygga en

Inlämnad: 2002-09-04 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1591 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 3 september Fråga 2001/02:1591 av Rolf Gunnarsson m till finansminister Bosse Ringholm om momsregler för 3,5-tonsfordon Min fråga ska handla om momsreglerna för de s.k. 3,5-tonsbilarna. I dag kan åkeriföretagen inte göra momsavdrag för dessa fordon. Företag med dessa bilar som bl.a. utför körningar för posten jobbar

Inlämnad: 2002-09-03 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1571 av René, Inger (m)

den 29 augusti Fråga 2001/02:1571 av Inger René m till finansminister Bosse Ringholm om yrkesfiskaravdraget För åtskilliga år sedan fann riksdagens finansutskott 1995/96:FiU15 det angeläget att regeringen skyndsamt la fram ett förslag till riksdagen om yrkesfiskaravdrag. Det skulle skapa ett större mått av konkurrensneutralitet

Inlämnad: 2002-08-29 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1562 av Hagen, Catharina (m)

den 27 augusti Fråga 2001/02:1562 av Catharina Hagen m till finansminister Bosse Ringholm om pomperipossaskatten Under hösten år 2001 uppmärksammades problemet med den s.k. pomperipossaskatten för entreprenörer som gjort andelsbyte. Efter en mycket segdragen process i Finansdepartementet och i riksdagens skatteutskott

Inlämnad: 2002-08-27 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1561 av Hagen, Catharina (m)

den 27 augusti Fråga 2001/02:1561 av Catharina Hagen m till finansminister Bosse Ringholm om 3:12-reglerna Den s.k. 3:12-utredningen presenterade sina förslag i början av sommaren 2002. Eftersom fåmansbolagsreglerna generellt är ett mycket stort problem för många företag och då osäkerhet inom lagstiftningsområdet är

Inlämnad: 2002-08-27 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1556 av Hedquist, Lennart (m)

den 26 augusti Fråga 2001/02:1556 av Lennart Hedquist m till finansminister Bosse Ringholm om de statliga finanserna I det socialdemokratiska valmanifestet presenterades löften om nya utgifter på drygt 20 miljarder kronor under den kommande mandatperioden. Den socialdemokratiska partikongressen har därutöver beslutat

Inlämnad: 2002-08-26 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1514 av Cederfelt, Margareta (m)

den 14 augusti Fråga 2001/02:1514 av Margareta Cederfelt m till finansminister Bosse Ringholm om fastighetsskatten Fastighetsskatten drabbar många boende hårt, exempelvis dem som bor i bostadsrätter. Regeringen har tillsatt en utredning i frågan som ska presentera sitt förslag under nästa mandatperiod. Detta innebär

Inlämnad: 2002-08-14 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1513 av Cederfelt, Margareta (m)

den 14 augusti Fråga 2001/02:1513 av Margareta Cederfelt m till finansminister Bosse Ringholm om Vin Sprit som statligt bolag Staten äger Vin Sprit AB. I ägarpolicyn står inskrivet Könsperspektivet en självklarhetVidare har bolaget i uppdrag att öka försäljningen av alkohol utomlands. Samtidigt har riksdagen beslutat

Inlämnad: 2002-08-14 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1418 av Skårman, Carl-Eric (m)

den 11 juli Fråga 2001/02:1418 av Carl-Eric Skårman m till finansminister Bosse Ringholm om fastighetsskatten Regeringen har beslutat om direktiv för en kommitté som ska utreda fastighetsskatten, förmögenhetsskatten samt arvs- och gåvoskatten. De olika skattefrågorna ska dock behandlas olika. Fastighetsskatten ska

Inlämnad: 2002-07-11 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1409 av Ekendahl, Maud (m)

den 8 juli Fråga 2001/02:1409 av Maud Ekendahl m till finansminister Bosse Ringholm om moms och dansband Den 46 juli 2002 går Ekebofestivalen av stapeln utanför Ängelholm. Det är en stor festival för medborgare intresserade av dansbandsmusik och 3 000 personer från hela landet förväntas besöka festivalen. Det är roligt

Inlämnad: 2002-07-08 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1383 av Sundell, Ola (m)

den 26 juni Fråga 2001/02:1383 av Ola Sundell m till finansminister Bosse Ringholm om utförsåkning och moms Under riksdagens allmänna frågestund den 17 januari frågade jag idrottsminister Ulrica Messing när regeringen tänker ta bort den ryggsäck som den höga momsen på skidliftar utgör för den svenska vinterturismen.

Inlämnad: 2002-06-26 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1361 av Cederfelt, Margareta (m)

den 18 juni Fråga 2001/02:1361 av Margareta Cederfelt m till finansminister Bosse Ringholm om alkoholskatten Den svenska alkoholskatten är hög i ett internationellt perspektiv. Enligt Vin- och Spritleverantörsföreningens vd kommer mer än hälften av den sprit som dricks i Sverige från källor som ej redovisas i statistiken.

Inlämnad: 2002-06-18 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1360 av Cederfelt, Margareta (m)

den 18 juni Fråga 2001/02:1360 av Margareta Cederfelt m till finansminister Bosse Ringholm om förmånsbeskattning av lånedator Riksskatteverket har till Finansdepartementet framfört ett förslag om att förmånsbeskatta de hemdatorer som medarbetare får låna från sin arbetsgivare. En av motiveringarna till förslaget är

Inlämnad: 2002-06-18 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1314 av Cederfelt, Margareta (m)

den 7 juni Fråga 2001/02:1314 av Margareta Cederfelt m till statsrådet Mona Sahlin om ändrade regler för upphandling Små företag har stor betydelse för mångfalden i det svenska näringslivet. Genom bra affärsidéer och förmåga till utveckling kan de små företagen sedan växa detta förutsatt ett regelverk som gör det möjligt

Inlämnad: 2002-06-07 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1305 av Johansson, Carl-Axel (m)

den 6 juni Fråga 2001/02:1305 av Carl-Axel Johansson m till finansminister Bosse Ringholm om energibeskattningen inom hotell- och restaurangnäringen Enligt vad jag erfarit har hotell- och restaurangnäringen en energibeskattning som vanliga hushåll har. Det innebär att näringen, som är energikrävande, får stora avgifter

Inlämnad: 2002-06-06 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1298 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 5 juni Fråga 2001/02:1298 av Cristina Husmark Pehrsson m till finansminister Bosse Ringholm om F-skattsedel Det finns många regler och hinder för den som vill starta eget inom vården. Om vi framöver ska få en fortsatt utveckling mot fler verksamheter i alternativ regi, krävs att vi tar bort många av dessa hinder.

Inlämnad: 2002-06-05 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1281 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 3 juni Fråga 2001/02:1281 av Cristina Husmark Pehrsson m till finansminister Bosse Ringholm om annonsskatten Om en facktidning innehåller annonser måste halva upplagan utgöras av prenumerationer för att man ska slippa att betala annonsskatt. Detta utan hänsyn tagen till om upplagan också vänder sig till annan verksamhet,

Inlämnad: 2002-06-03 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1260 av Cederfelt, Margareta (m)

den 30 maj Fråga 2001/02:1260 av Margareta Cederfelt m till finansminister Bosse Ringholm om fastighetsskatten Fastighetsskatten slår hårt mot Stockholmsregionen och dess invånare. I Stockholm finns 10 av landets småhus medan stockholmarna betalar nästan 40 av den totala fastighetsskatten. Risken finns att många personer

Inlämnad: 2002-05-30 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)