Dokument & lagar (101 träffar)

Skriftlig fråga 2000/01:1695 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 17 september Fråga 2000/01:1695 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till finansminister Bosse Ringholm om skattebefrielse för uthyrning av studentrum Att det är mycket svårt att få tag i en studentbostad eller ett studentrum i Stockholm är ingen hemlighet. Landshövding Ulf Adelsohn har lämnat en rad olika förslag

Inlämnad: 2001-09-17 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1644 av Magnusson, Cecilia (m)

den 31 augusti Fråga 2000/01:1644 av Cecilia Magnusson m till finansminister Bosse Ringholm om svartjobb bland utländska företagare Alltfler av de utländska byggarbetare som kommer till Sverige uppger att de är egna företagare och kan också visa upp svenska F-skattsedlar. Till skillnad från arbetstagare har egna företagare

Inlämnad: 2001-08-31 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1607 av Cederfelt, Margareta (m)

den 21 augusti Fråga 2000/01:1607 av Margareta Cederfelt m till finansminister Bosse Ringholm om taxeringsvärden 2002 De första preliminära beräkningarna som ska användas för att räkna fram taxeringsvärdena för 2002 är nu klara. Eftersom fastighetspriserna i många kommuner, däribland Stockholm, har fortsatt att öka

Inlämnad: 2001-08-21 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1581 av Tolgfors, Sten (m)

den 16 augusti Fråga 2000/01:1581 av Sten Tolgfors m till finansminister Bosse Ringholm om euroinformation till svenska folket Även om Sverige inte deltar i eurosamarbetet berör den nya valutan redan många svenska företag och medborgare. Enligt en undersökning som Svenskt näringsliv nyligen presenterade sker nära två

Inlämnad: 2001-08-16 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1562 av Hagen, Catarina (m)

den 9 augusti Fråga 2000/01:1562 av Catarina Hagen m till finansminister Bosse Ringholm om kapitalvinstskatt för näringsbetingade andelar Företag i Sverige drabbas i dag av kapitalvinstskatt även vid försäljning av näringsbetingade aktier. Ofta är grunden för denna typ av affärer strukturskäl och denna utveckling accelererar

Inlämnad: 2001-08-09 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1532 av Hagen, Catharina (m)

den 27 juli Fråga 2000/01:1532 av Catharina Hagen m till finansminister Bosse Ringholm om gränsgångaravtalet i Öresundsregionen Öresundsregionen både behöver och har en fantastisk möjlighet att skapa en större dansk-svensk marknad och en modell för hur en effektiv gränsöverskridande region kan fungera. I avvaktan på

Inlämnad: 2001-07-27 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1496 av Thalén Finné, Ewa (m)

den 5 juli Fråga 2000/01:1496 av Ewa Thalén Finné m till finansminister Bosse Ringholm om integrationen i Öresund När Öresundsbron fyller ett år har ännu inte arbetsmarknaden jämkats samman över sundet. Krånglig byråkrati och skilda skattesystem gör det besvärligt att jobba på andra sidan. Ska fler ta steget till att

Inlämnad: 2001-07-05 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1493 av Thalén Finné, Ewa (m)

den 5 juli Fråga 2000/01:1493 av Ewa Thalén Finné m till finansminister Bosse Ringholm om integrationen i Öresundsregionen Enligt uppgifter i Berlingske Tidene har den danske näringslivsministern Ole Stavad s och handelsminister Leif Pagrotsky en överenskommelse om ett möte i oktober om hur Öresundsintegrationen fungerar.

Inlämnad: 2001-07-05 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1443 av Johansson, Carl-Axel (m)

den 20 juni Fråga 2000/01:1443 av Carl-Axel Johansson m till näringsminister Björn Rosengren om näringslivets utveckling i Öresundsregionen Det finns uppenbarligen hinder för distansarbete över Öresund med gällande regelverk. Distansarbete är med dagens IT-teknik ett sätt att kunna minska arbetspendling och därmed

Inlämnad: 2001-06-20 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1353 av Cederfelt, Margareta (m)

den 6 juni Fråga 2000/01:1353 av Margareta Cederfelt m till finansminister Bosse Ringholm om bostadsskatten I höstas gjorde finansminister Bosse Ringholm utfästelser om sänkt skatt för de flesta hushållen i Stockholm. Resultatet av löftet är att skatten höjts för 80 av bostadsrätterna i Stockholms län, enligt en undersökning

Inlämnad: 2001-06-07 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1352 av Cederfelt, Margareta (m)

den 6 juni Fråga 2000/01:1352 av Margareta Cederfelt m till finansminister Bosse Ringholm om fastighetsskatten Besked om det nya taxeringsvärdet har sänts ut till de flesta småhusägare. För alla boende i Stockholmsregionen innebär förändringen höjd fastighetsskatt, i många fall med över 100 Statens samlade intäkter

Inlämnad: 2001-06-07 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1320 av Thalén Finné, Ewa (m)

den 1 juni Fråga 2000/01:1320 av Ewa Thalén Finné m till finansminister Bosse Ringholm om skatteavtalet och Öresundsregionen Sedan tillkomsten har bemanningsföretagen stadigvarande växt i Sverige. Bemanningsföretagen har visat sig vara en effektiv väg in på arbetsmarknaden för t.ex. nya svenskar och långtidsarbetslösa.

Inlämnad: 2001-06-01 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1292 av Nyström, Elizabeth (m)

den 23 maj Fråga 2000/01:1292 av Elizabeth Nyström m till statsrådet Britta Lejon om regionförsöken Glesbygdsverket har gjort en utredning om vad försöken med regional självstyrelse i Västra Götaland, Skåne, Gotland och Kalmar län betytt för landsbygdens utveckling. De bästa erfarenheterna har, inte oväntat, redovisats

Inlämnad: 2001-05-23 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1243 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 17 maj Fråga 2000/01:1243 av Cristina Husmark Pehrsson m till finansminister Bosse Ringholm om alkoholskatten Beslagen av smuggelsprit i Skåne har ökat med över 50 Därmed står tullen i Skåne för ungefär 70 av all beslagtagen sprit i landet. Bara i nordvästra Skåne känner polisen till över 100 personer som livnär

Inlämnad: 2001-05-17 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1213 av Thalén Finné, Ewa (m)

den 11 maj Fråga 2000/01:1213 av Ewa Thalén Finné m till finansminister Bosse Ringholm om integrationen i Öresundsregionen I samband med Öresundsförbindelsens öppnande hölls många högtidstal om ett framtida integrerat Öresund. I framtidsvisionen skulle vi som bor och verkar i Öresundsregionen kunna göra det i hela

Inlämnad: 2001-05-11 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1199 av Johnsson, Jeppe (m)

den 10 maj Fråga 2000/01:1199 av Jeppe Johnsson m till finansminister Bosse Ringholm om lagerbolag Sedan ca 50 år tillbaka har det pågått handel med s.k. lagerbolag, dvs. färdigbildade men ej aktiva aktiebolag. Företeelsen har förmodligen uppkommit för att snabbt kunna komma igång med verksamhet i aktiebolagsform.

Inlämnad: 2001-05-10 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1185 av Cederfelt, Margareta (m)

den 9 maj Fråga 2000/01:1185 av Margareta Cederfelt m till statsminister Göran Persson om beskattning av låginkomsttagare Enligt internationella jämförelser framkommer det att låginkomsttagare i Sverige beskattas osedvanligt hårt. Det finns studier som visar att svenska låginkomsttagares köpkraft är bland de lägsta

Inlämnad: 2001-05-09 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1182 av Cederfelt, Margareta (m)

den 9 maj Fråga 2000/01:1182 av Margareta Cederfelt m till finansminister Bosse Ringholm om alkoholskatten Den danska regeringen diskuterar åter behovet av att sänka alkoholskatten för att därigenom minska gränshandeln med Tyskland. Den diskuterade sänkningen skulle medföra att priset för en flaska starksprit sänks

Inlämnad: 2001-05-09 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2000/01:437 av Axén, Gunnar (m)

den 27 april Interpellation 2000/01:437 av Gunnar Axén m till finansminister Bosse Ringholm om lotterilagen Det råder i dag en stor oklarhet om vilka regler som gäller för spel- och lotterimarknaden. Anledningen till detta är att det notifieringsförfarande som EG-rätten föreskriver vid vissa lagändringar inte har genomförts.

Inlämnad: 2001-04-27 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1099 av Cederfelt, Margareta (m)

den 24 april Fråga 2000/01:1099 av Margareta Cederfelt m till finansminister Bosse Ringholm om mervärdesskatt Restaurangmaten belastas med 25 mervärdesskatt medan den färdiglagade maten i en livsmedelsbutik beskattas med 12 Effekten av de olika skattenivåerna för samma produkt blir att konkurrensen snedvrids mellan

Inlämnad: 2001-04-24 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)