Dokument & lagar (31 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:1514 av Cederfelt, Margareta (m)

den 14 augusti Fråga 2001/02:1514 av Margareta Cederfelt m till finansminister Bosse Ringholm om fastighetsskatten Fastighetsskatten drabbar många boende hårt, exempelvis dem som bor i bostadsrätter. Regeringen har tillsatt en utredning i frågan som ska presentera sitt förslag under nästa mandatperiod. Detta innebär

Inlämnad: 2002-08-14 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1513 av Cederfelt, Margareta (m)

den 14 augusti Fråga 2001/02:1513 av Margareta Cederfelt m till finansminister Bosse Ringholm om Vin Sprit som statligt bolag Staten äger Vin Sprit AB. I ägarpolicyn står inskrivet Könsperspektivet en självklarhetVidare har bolaget i uppdrag att öka försäljningen av alkohol utomlands. Samtidigt har riksdagen beslutat

Inlämnad: 2002-08-14 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1361 av Cederfelt, Margareta (m)

den 18 juni Fråga 2001/02:1361 av Margareta Cederfelt m till finansminister Bosse Ringholm om alkoholskatten Den svenska alkoholskatten är hög i ett internationellt perspektiv. Enligt Vin- och Spritleverantörsföreningens vd kommer mer än hälften av den sprit som dricks i Sverige från källor som ej redovisas i statistiken.

Inlämnad: 2002-06-18 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1360 av Cederfelt, Margareta (m)

den 18 juni Fråga 2001/02:1360 av Margareta Cederfelt m till finansminister Bosse Ringholm om förmånsbeskattning av lånedator Riksskatteverket har till Finansdepartementet framfört ett förslag om att förmånsbeskatta de hemdatorer som medarbetare får låna från sin arbetsgivare. En av motiveringarna till förslaget är

Inlämnad: 2002-06-18 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1314 av Cederfelt, Margareta (m)

den 7 juni Fråga 2001/02:1314 av Margareta Cederfelt m till statsrådet Mona Sahlin om ändrade regler för upphandling Små företag har stor betydelse för mångfalden i det svenska näringslivet. Genom bra affärsidéer och förmåga till utveckling kan de små företagen sedan växa detta förutsatt ett regelverk som gör det möjligt

Inlämnad: 2002-06-07 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1260 av Cederfelt, Margareta (m)

den 30 maj Fråga 2001/02:1260 av Margareta Cederfelt m till finansminister Bosse Ringholm om fastighetsskatten Fastighetsskatten slår hårt mot Stockholmsregionen och dess invånare. I Stockholm finns 10 av landets småhus medan stockholmarna betalar nästan 40 av den totala fastighetsskatten. Risken finns att många personer

Inlämnad: 2002-05-30 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1155 av Cederfelt, Margareta (m)

den 14 maj Fråga 2001/02:1155 av Margareta Cederfelt m till finansminister Bosse Ringholm om fastighetsskatten Inom en snar framtid kommer Riksskatteverket att skicka ut skriftliga besked angående de nya taxeringsvärdena. För boende i Stockholms stad kommer det i många fall att innebära en 25-procentig höjning av taxeringsvärdena.

Inlämnad: 2002-05-14 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1128 av Cederfelt, Margareta (m)

den 29 april Fråga 2001/02:1128 av Margareta Cederfelt m till finansminister Bosse Ringholm om fastighetsskatten Sedan Socialdemokraterna tog regeringsmakten 1994 har statens inkomster av fastighetsskatten ökat med 1 miljard kronor per år. Enligt vårpropositionen betalas i år 23 miljarder i fastighetsskatt i Sverige

Inlämnad: 2002-04-29 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1127 av Cederfelt, Margareta (m)

den 29 april Fråga 2001/02:1127 av Margareta Cederfelt m till finansminister Bosse Ringholm om momsregler Momsfrågor är ofta komplicerade. Detta gäller inte minst för uthyrning av personal från bemanningsföretag inom vårdsektorn till hälso- och sjukvården. När legitimerade sjuksköterskor och läkare hyrs ut utgår ingen

Inlämnad: 2002-04-29 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2001/02:395 av Cederfelt, Margareta (m)

den 19 april Interpellation 2001/02:395 av Margareta Cederfelt m till finansminister Bosse Ringholm om alkoholskatten De höga alkoholskatterna medför att de svenska bryggerierna får allt svårare att klara sig i den internationella konkurrensen. Med ändrade införselregler sker inte konkurrensen längre på lika villkor.

Inlämnad: 2002-04-19 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:913 av Cederfelt, Margareta (m)

den 18 mars Fråga 2001/02:913 av Margareta Cederfelt m till finansminister Bosse Ringholm om restaurangmomsen Det kostar mycket att besöka en restaurang. Momsen utgör 20 av kostnaderna. Till detta kommer kostnader för andra skatter och avgifter som krögaren har att inbetala, exempelvis arbetsgivaravgifter. Personalkostnaderna

Inlämnad: 2002-03-18 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:834 av Cederfelt, Margareta (m)

den 4 mars Fråga 2001/02:834 av Margareta Cederfelt m till finansminister Bosse Ringholm om sänkt skatt för låginkomsttagare En svensk låginkomsttagare får betala 10 000 kr i skatt innan låginkomsttagaren i det genomsnittliga EU-landet behöver lägga ut en enda skattepeng. Fribeloppet innan skatt börjar tas ut, det

Inlämnad: 2002-03-04 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:700 av Cederfelt, Margareta (m)

den 8 februari Fråga 2001/02:700 av Margareta Cederfelt m till finansminister Bosse Ringholm om beskattning av allmän byggnad Enligt 2 kap. 1 fastighetstaxeringslagen indelas byggnader i byggnadstyper och allmän byggnad har en egen definition. Byggnad som tillhör staten, kommun eller annan menighet och som används

Inlämnad: 2002-02-08 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:322 av Cederfelt, Margareta (m)

den 30 november Fråga 2001/02:322 av Margareta Cederfelt m till finansminister Bosse Ringholm om fastighetsskatten och villaboende I 256 av Sveriges kommuner kommer taxeringsvärdena för villor att öka nästa år. Störst blir ökningarna i de kommuner som redan i dag är högst beskattade. I t.ex. Stockholm kommer de redan

Inlämnad: 2001-11-30 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:321 av Cederfelt, Margareta (m)

den 30 november Fråga 2001/02:321 av Margareta Cederfelt m till finansminister Bosse Ringholm om fastighetsskatten och olika boendeformer Med regeringens nuvarande skattepolitik för bostäder är skattenivån olika beroende på bostadens upplåtelseform. Högst drabbade är småhus med en fastighetsskatt på 1 Andra boendeformer

Inlämnad: 2001-11-30 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:320 av Cederfelt, Margareta (m)

den 30 november Fråga 2001/02:320 av Margareta Cederfelt m till justitieminister Thomas Bodström om fastighetsskatten Taxeringsvärdena, vilka utgör grunden för fastighetsskatten, omräknas vid årsskiftet. Taxeringsvärdena i sin tur baseras på ett schabloniserat omräkningsförfarande, baserat på försäljningsbeloppen

Inlämnad: 2001-11-30 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:181 av Cederfelt, Margareta (m)

den 8 november Fråga 2001/02:181 av Margareta Cederfelt m till finansminister Bosse Ringholm om krafttag mot sjukskrivningar Antalet långtidssjukskrivningar ökar lavinartat. Under årets första åtta månader har långtidssjukskrivningarna kostat 24 miljarder kronor, dvs. 370 miljoner kronor mer än vad Riksförsäkringsverket

Inlämnad: 2001-11-08 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:165 av Cederfelt, Margareta (m)

den 6 november Fråga 2001/02:165 av Margareta Cederfelt m till näringsminister Björn Rosengren om information om euro Från årsskiftet övergår flera av EU:s medlemsländer från nationell valuta till euro. Sverige är ännu ej med i EMU och behåller därför kronan som valuta. Övriga Europas skifte av valuta påverkar ändå

Inlämnad: 2001-11-06 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:83 av Cederfelt, Margareta (m)

den 18 oktober Fråga 2001/02:83 av Margareta Cederfelt m till finansminister Bosse Ringholm om bryggerinäringens konkurrenssituation Sedan Sveriges inträde i EU har de svenska bryggerierna förlorat försäljning med över 100 miljoner liter öl per år till andra länder. Införseln från utlandet fortsätter att öka i takt

Inlämnad: 2001-10-18 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1607 av Cederfelt, Margareta (m)

den 21 augusti Fråga 2000/01:1607 av Margareta Cederfelt m till finansminister Bosse Ringholm om taxeringsvärden 2002 De första preliminära beräkningarna som ska användas för att räkna fram taxeringsvärdena för 2002 är nu klara. Eftersom fastighetspriserna i många kommuner, däribland Stockholm, har fortsatt att öka

Inlämnad: 2001-08-21 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Paginering