Dokument & lagar (52 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:1317 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 10 juni Fråga 2007/08:1317 Tjänstehundar och privata uppfödare av Marietta de Pourbaix-Lundin m till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Jag har tidigare frågat om regeringen kommer att lägga fram något förslag med anledning av tjänstehundsutredningen Hundgöra hundar som gör nytta som kom 2005. Svaret att

Inlämnad: 2008-06-10 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2005/06:380 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 16 november Fråga 2005/06:380 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Jens Orback s Föreningsfrihet för barn och ungdomar I Haninge sköter Unga Örnar driften av en fritidsgård som ligger i anslutning till en skola. Det har nu kommit fram att de barn och ungdomar som köpt gårdskort kollektivt har anslutits

Inlämnad: 2005-11-16 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2004/05:66 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 21 oktober Interpellation 2004/05:66 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsminister Göran Persson om upplysningskampanj om kommunismen För några år sedan hölls den första Förintelsekonferensen i Stockholm. Varje gång Förintelsen, det organiserade massmördandet och nationalsocialismen kommer på tal så känner

Inlämnad: 2004-10-21 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2003/04:434 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 19 april Interpellation 2003/04:434 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Mona Sahlin om ROT-avdrag och genus- och jämställdhetsperspektiv ROT-avdrag infördes första gången den 15 februari 1993 och gällde då till den 1 december 1994. Avdragen återinfördes sedan den 15 april 1996 och togs slutligen bort

Inlämnad: 2004-04-20 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2003/04:365 av de Pourbaix-Lundin , Marietta (m)

den 17 mars Interpellation 2003/04:365 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till finansminister Bosse Ringholm om trängselskatten och det kommunala självstyret Det framgår av en departementspromemoria om trängselskatter exakt vilka avgifter som ska vara gällande när biltullar införs i Stockholm. Maxavgiften per dag sätts

Inlämnad: 2004-03-17 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2003/04:360 av de Pourbaix-Lundin , Marietta (m)

den 17 mars Interpellation 2003/04:360 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till socialminister Lars Engqvist om handikappfordon, funktionshindrade och trängselskatter Det finns i lagförslaget om trängselskatter en möjlighet för rörelsehindrade att ansöka om undantag från trängselskatt. Det framgår dock att något generellt

Inlämnad: 2004-03-17 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2003/04:683 av de Pourbaix Lundin, Marietta (m)

den 4 februari Fråga 2003/04:683 av Marietta de Pourbaix Lundin m till finansminister Bosse Ringholm om ROT-avdrag Byggkonjunkturen tycks inte gå upp. Fler och fler byggarbetare blir arbetslösa. De ROT-avdrag, för reparationer, ombyggnader och tillbyggnader, som fanns under 1990-talet, visade sig ha en positiv effekt

Inlämnad: 2004-02-04 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2003/04:368 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 1 december Fråga 2003/04:368 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till finansminister Bosse Ringholm om försäljningsintäkter till kommunsektorn När staten i mitten av 1990-talet befriade Haninge kommun från samtliga allmännyttiga bostäder användes, lånades, pengar som tillhörde den samlade kommunsektorn. Alla dessa

Inlämnad: 2003-12-01 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2003/04:291 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 19 november Fråga 2003/04:291 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till finansminister Bosse Ringholm om tullen på Gotland Tullens viktiga uppgift att förhindra och beivra brott är naturligtvis beroende av om det finns någon tullpersonal på plats. Det är naturligtvis möjligt att förflytta tullpersonal mellan orter

Inlämnad: 2003-11-19 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2003/04:123 av de Pourbaix- Lundin, Marietta (m)

den 23 oktober Fråga 2003/04:123 av Marietta de Pourbaix- Lundin m till finansminister Bosse Ringholm om reklamskatten TV, radio, Internet och direktreklam, betalar i dag 0 kr i reklamskatt. Dagstidningar och fackpress betalar däremot 4 respektive 11 i reklamskatt. Det är svårt att hävda att detta utgör fri konkurrens

Inlämnad: 2003-10-23 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2003/04:71 av de Pourbaix- Lundin, Marietta (m)

den 13 oktober Fråga 2003/04:71 av Marietta de Pourbaix- Lundin m till finansminister Bosse Ringholm om ROT-avdrag Byggbranschen är inne i en rejäl svacka. Prognoserna tyder tyvärr inte på en konjunkturuppgång, utan snarare på fortsatt nedgång. De ROT-avdrag för reparationer, ombyggnader och tillbyggnader som fanns

Inlämnad: 2003-10-13 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2003/04:28 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 10 oktober Interpellation 2003/04:28 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till justitieminister Thomas Bodström om tullen och brottsbekämpningen Tullverkets verksamhet kan delas in i två huvuddelar effektiv handel och brottsbekämpning. Just nu står Tullverket inför stora omstruktureringar och personalnedskärningar.

Inlämnad: 2003-10-10 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2002/03:513 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 12 februari Fråga 2002/03:513 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till finansminister Bosse Ringholm om arvs- och gåvoskatterna Flera utredningar föreslår att arvs- och gåvoskatterna ska tas bort. Bland andra föreslår P-O Edin i Skattebasutredningen att arvs- och gåvoskatterna slopas. Statsminister Göran Persson har

Inlämnad: 2003-02-12 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2002/03:220 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 2 december Fråga 2002/03:220 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till finansminister Bosse Ringholm om skatterna för småhusägare Småhusägarna i Sverige har drabbats hårt av fastighetsskattehöjningarna de senaste åren. Särskilt hårt har människor med låga inkomster, bosatta i områden med höga taxeringsvärden drabbats.

Inlämnad: 2002-12-02 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2002/03:62 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 25 november Interpellation 2002/03:62 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till finansminister Bosse Ringholm om boendeskatten Med dramatiskt höjda taxeringsvärden blir fastighetsskatten tillsammans med förmögenhetsskatten så stor att många människor inte har råd att bo kvar. Medan detta pågår utreder regeringen fastighetsskatten

Inlämnad: 2002-11-25 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: boendeskatten

Skriftlig fråga 2002/03:43 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 15 oktober Fråga 2002/03:43 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till finansminister Bosse Ringholm om fastighetstaxering och fastighetsskatt Bara några veckor efter valet skickas underlaget för den allmänna fastighetstaxeringen ut till småhusägarna. Många av dem kan snabbt konstatera stora befarade höjningar av fastighetsskatten

Inlämnad: 2002-10-15 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1147 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 6 maj Fråga 2001/02:1147 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till finansminister Bosse Ringholm om cement- och kalkindustrin Jag frågade finansministern i början av året när regeringen avser att lämna besked om vilka energi- och miljöskatteregler som ska gälla för cement- och kalkindustrin efter årsskiftet 2002/2003.

Inlämnad: 2002-05-06 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2001/02:252 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 12 februari Interpellation 2001/02:252 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till finansminister Bosse Ringholm om alkoholskatterna De höga svenska alkoholskatterna medverkar till att en större och större andel av ölet, vinet och spriten som konsumeras i de svenska hemmen inte är inköpt på Systembolaget. Systembolaget

Inlämnad: 2002-02-12 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:719 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 11 februari Fråga 2001/02:719 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till finansminister Bosse Ringholm om F-skattsedeln Trots att regeringen talar mycket om att det i Sverige är lätt att starta och driva företag finns det väldigt många hinder. Ett svårt sådant hinder är att få F-skattsedel. Skattemyndighetens bedömning

Inlämnad: 2002-02-11 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:718 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 11 februari Fråga 2001/02:718 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till finansminister Bosse Ringholm om expertskatten De höga svenska skatterna tvingade regeringen att införa en s.k. expertskatt för utländska experter som arbetar i Sverige. Åtgärden vidtogs för att några experter från andra länder över huvud taget

Inlämnad: 2002-02-11 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Paginering