Dokument & lagar (22 träffar)

Skriftlig fråga 2002/03:1130 av Andersson, Magdalena (m)

den 13 juni Fråga 2002/03:1130 av Magdalena Andersson m till statsrådet Berit Andnor om bistånd till korttidsvistelse I fråga 2002/03:1022 om tolkningen av LSS svarar Berit Andnor att hon inte uppmärksammats på att tolkningen om bistånd till korttidsvistelse skapat problem, och lämnar därmed frågan. Att frågan hänvisade

Inlämnad: 2003-06-13 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1022 av Andersson, Magdalena (m)

den 28 maj Fråga 2002/03:1022 av Magdalena Andersson m till statsrådet Berit Andnor om tolkning av LSS Intentionerna med LSS, lagen om särskilt stöd och service, är att handikappade ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Kvalitetskraven är högt satta, och det är också meningen med lagen. Funktionshindrade ska

Inlämnad: 2003-05-28 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2002/03:987 av Andersson, Magdalena (m)

den 23 maj Fråga 2002/03:987 av Magdalena Andersson m till statsrådet Berit Andnor om fusk med socialförsäkringarna I en Aktuelltsändning den 21 maj redogjordes för ett omfattande fusk och rena bedrägerier med socialförsäkringspengar. Inslaget visade hur man hos försäkringskassan i Helsingborg, med två personer som

Inlämnad: 2003-05-23 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2002/03:874 av Andersson, Magdalena (m)

den 6 maj Fråga 2002/03:874 av Magdalena Andersson m till statsrådet Berit Andnor om ersättning vid vård av annans barn En förälder, vars barn är sjukt, kan överlåta föräldrapenning till en närstående om föräldern inte kan vara hemma. Tyvärr gäller inte detsamma om föräldern är sjuk och inte kan vara hemma med barnet.

Inlämnad: 2003-05-06 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2002/03:860 av Sidén, Anita (m)

den 30 april Fråga 2002/03:860 av Anita Sidén m till statsrådet Berit Andnor om förtidspensionärernas situation Från årsskiftet har en ny pensionsreform trätt i kraft. Då infördes även ett nytt system för bostadstillägg för pensionärer. Bland de 100 000 till 150 000 förtidspensionärer, som får bostadstillägg, uppskattas

Inlämnad: 2003-04-30 Besvarare: Berit Andnor (S)

Interpellation 2002/03:312 av Billström, Tobias (m)

den 28 april Interpellation 2002/03:312 av Tobias Billström m till statsrådet Berit Andnor om regionrapport 2003 Danmark, Öresund, Sverige Den 24 april presenterade Öresundsinstitutet Regionrapport 2003 Danmark, Öresund, Sverige I denna rapport fastslås att arbetsmarknaderna håller på att växa samman och att arbetskraftspendlingen

Inlämnad: 2003-04-28 Besvarare: Berit Andnor (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: regionrapport 2003 - Danmark, Öresund, Sverige

Skriftlig fråga 2002/03:792 av Brodén, Anne Marie (m)

den 10 april Fråga 2002/03:792 av Anne Marie Brodén m till statsrådet Berit Andnor om insatser för äldre och funktionshindrade Kommunerna verkställer inte sina egna beslut om insatser för äldre och funktionshindrade. Förra året väntade över 5 000 personer på hjälp de fått rätt till enligt Socialstyrelsen. En enkät

Inlämnad: 2003-04-10 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2002/03:660 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 13 mars Fråga 2002/03:660 av Rolf Gunnarsson m till statsrådet Berit Andnor om sänkt pension Ett av många brev denna dag kommer från Borlänge: Vi är fyra änkor som alla fått sänkt pension, jämfört med i fjol. Vi har vanlig pension, ingen ATP eller andra bidragJag har fått minus 104 kr, en väninna minus 215 kr.

Inlämnad: 2003-03-13 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2002/03:635 av Sidén, Anita (m)

den 6 mars Fråga 2002/03:635 av Anita Sidén m till statsrådet Berit Andnor om utbetalning av pensioner Landets försäkringskassor är överhopade med arbete och har svårt att hinna granska alla de 456 000 nya ansökningar, som pensionärer sänt in för att kunna få bostadstillägg. Den allvarligaste konsekvensen kan i dag

Inlämnad: 2003-03-07 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2002/03:584 av Andersson, Magdalena (m)

den 25 februari Fråga 2002/03:584 av Magdalena Andersson m till statsrådet Berit Andnor om hanteringen av pensionsutbetalningar Riksförsäkringsverket RFV har gjort en miss i databehandlingen av pensionsuppgifter. Denna miss innebär att de som är födda i mars och april 1938 inte fått erforderlig information för att

Inlämnad: 2003-02-25 Besvarare: Berit Andnor (S)

Interpellation 2002/03:199 av René, Inger (m)

den 21 februari Interpellation 2002/03:199 av Inger René m till vice statsminister Margareta Winberg om kvinnoorganisationernas centrala verksamhet Varje år beslutar regeringen om att fördela statsbidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet. Bidraget ska användas till kostnader för den centrala verksamheten

Inlämnad: 2003-02-21 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2002/03:516 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 12 februari Fråga 2002/03:516 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till socialminister Lars Engqvist om stödet till handikapporganisationer Stödet till handikapporganisationerna har gjorts om och nya regler har införts. Detta har medfört att stödet till en del handikapporganisationer på några år väsentligt minskas.

Inlämnad: 2003-02-12 Besvarare: Berit Andnor (S)

Interpellation 2002/03:180 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 11 februari Interpellation 2002/03:180 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Mona Sahlin om fri- och rättigheter för flickor från så kallade hederskulturer Ett stort antal flickor med rötter i så kallade hederskulturer utsätts för psykiskt eller fysiskt våld eller hot om våld av den egna familjen och

Inlämnad: 2003-02-11 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2002/03:179 av René, Inger (m)

den 11 februari Interpellation 2002/03:179 av Inger René m till statsrådet Mona Sahlin om invandrarflickors rätt till eget liv I Sverige har det alldeles för länge varit tabu att tala om att vissa kulturer och kulturella yttringar faktiskt inte överensstämmer vare sig med svensk rätt eller med grundläggande mänskliga

Inlämnad: 2003-02-11 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2002/03:472 av Roslund, Carl-Axel (m)

den 5 februari Fråga 2002/03:472 av Carl-Axel Roslund m till statsrådet Morgan Johansson om kommuner som bryter mot lagen I valrörelse efter valrörelse utställer Socialdemokraterna löften som sedan i många fall blir lagar. Exempel på sådana lagar är LSS, allas rätt till barnomsorg inom rimlig tid etcetera. När en vanlig

Inlämnad: 2003-02-05 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2002/03:470 av Andersson, Magdalena (m)

den 5 februari Fråga 2002/03:470 av Magdalena Andersson m till statsrådet Berit Andnor om information om pensionsreformen Statsrådet anser att informationen om den nya pensionen inte fungerat bra. Det kan man läsa i svar S2003/284/J från statsrådet till ledamot Anita Sidén mFrågan som ställdes handlade om den oro och

Inlämnad: 2003-02-05 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2002/03:421 av Sidén, Anita (m)

den 22 januari Fråga 2002/03:421 av Anita Sidén m till försvarsminister Leni Björklund om avel av ledarhundar Synskadade måste köa för att få en ledarhund. Kötiden är cirka två till tre år. 19-åriga Anna Sjögren från Askim är en av dem som får vänta ytterligare ett år innan hon får sin hund. Orsaken till den långa

Inlämnad: 2003-01-22 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2002/03:394 av Sidén, Anita (m)

den 13 januari Fråga 2002/03:394 av Anita Sidén m till statsrådet Berit Andnor om de nya pensionsbeskeden Försäkringskassorna i landet har blivit nedringda av pensionärer som är oroliga och tror att de skulle få en lägre pension. Det har framför allt varit pensionärer som tidigare varit offentligt anställda men också

Inlämnad: 2003-01-13 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2002/03:359 av Brodén, Anne Marie (m)

den 20 december Fråga 2002/03:359 av Anne Marie Brodén m till statsrådet Berit Andnor om diskriminering av funktionshindrade Målet med integrationspolitiken är sedan länge att personer med funktionshinder ska leva integrerat i samhället, med samma levnadsvillkor som andra medborgare. Riksförsäkringsverkets Socialförsäkringsbok

Inlämnad: 2002-12-20 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2002/03:175 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 22 november Fråga 2002/03:175 av Cristina Husmark Pehrsson m till statsrådet Berit Andnor om samordnad information om stödinsatser För att nå barnkonventionens mål om barnets bästa måste barnperspektivet prioriteras. Enligt en nyligen publicerad analys från Riksförsäkringsverket För barnets bästa en studie över

Inlämnad: 2002-11-22 Besvarare: Berit Andnor (S)

Paginering